DIUMENGE SEGON DE L'ANY - Cicle A  

(Sols text per imprimir)

Passades les festes nadalenques, la nostra missió de cristians continua amb la contemplació de la figura adorable de Jesús, escoltant la seva veu i a poc a poc transformar-nos en un altre Crist. Sant Pau deia: "Estic crucificat amb Crist. Ja no sóc jo qui visc; és Crist qui viu en mi" (Ga 2,19-20).

Aquest infant, que veiem humil a la cova de Betlem, avui, en les lectures que hem escoltat, rep els noms de SERVENT DE DÉU, LLUM DE LES NACIONS, ANYELL DE DÉU i FILL DE DÉU.

El nom, per als jueus, significava la seva personalitat i la seva missió. En els noms del Senyor també podrem veure la seva personalitat i la seva missió.

Jesús és el servent de Déu de qui està orgullós el mateix Déu. El servent és el qui serveix el seu amo. Jesús sempre està disposat a fer la voluntat del Pare, malgrat que de vegades no concorda amb la seva voluntat, com veiem en l'hort de Getsemaní: "Pare, si ho vols, aparta de mi aquesta copa. Però que no es faci la meva voluntat, sinó la teva" (Lc 22,42).

Jesús és la llum de les nacions. La missió de Jesús és una missió evangelitzadora. Els pobres són evangelitzats. Així ho va dir a Natzaret: "L'Esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè ell m'ha ungit, m'ha enviat a proclamar la bona nova als pobres, a proclamar als captius la llibertat i als cecs el retorn a la llum, a posar en llibertat els oprimits, a proclamar l'any de gràcia del Senyor" (Lc 4,18-19).

Fer conèixer l'amor del Pare-Déu als homes.

Jesús és l'anyell de Déu, que lleva els pecats del món. Potser per a nosaltres, que no som jueus, aquesta expressió de "l'anyell de Déu" no té el mateix significat i la mateixa força que tenia per al poble jueu. L'anyell els recordava el dia que els seus pares el van sacrificar a Egipte i, mitjançant aquest sacrifici, van obtenir l'alliberació. Per a nosaltres, cristians, ens recorda Jesús, que és sacrificat a l'ara de la creu i ens lleva els pecats.

Jesús és el Fill de Déu. Igual al Pare i igual a l'Esperit Sant. Els jueus el volien apedregar perquè es feia Déu, i Jesús els va replicar adduint les seves obres que cap home no podia fer. (Jn 10,31-38)

Jesús és la persona perfecta que ens ve a ensenyar el camí de perfecció i de santedat.

Nosaltres, com Jesús, també hem de ser servents del Senyor. Com diu el salmista, sempre hem d'estar a punt per fer la voluntat del Senyor (Sl 39,2).

El cristià, com Jesús, ha d'ésser llum del món. La nostra missió és igual que la de Jesucrist:: donar a conèixer Déu i el missatge de Jesús, que és un missatge d'amor. Aquest missatge d'amor es concreta a fer la voluntat del Pare, que es manifesta en els manaments de la llei de Déu i en l'actitud de Jesús i les seves paraules.

Jesús és l'Anyell de Déu que lleva el pecat del món. Això vol dir que existeix el pecat.

Als nostres cristians, diria jo, que els falta valentia per confessar i defensar la veritat. El respecte al "què diran" i la por fan que moltes vegades callin quan haurien de parlar.

Un mal dels nostres dies és que tot es troba natural i que res no és pecat; abans tot era pecat, i ara, res. El pecat és la manca de l'amor envers Déu i el proïsme. No em direu que el món és una bassa d'oli?

Finalment, Jesús és el Fill de Déu. Nosaltres també som fills de Déu. Pel baptisme hem estat fets fills de Déu. Ell és el nostre pare i per Ell som un poble de sants i consagrats a Déu.

Els homes creuran en Jesucrist si nosaltres donem exemple i testimoniatge de la nostra fe.

Per acabar, jo us podria repetir allò que hem escoltat en la segona lectura: "Jo, Joan, cridat a ésser apòstol de Jesucrist, a la comunitat de l'Esperit Sant de Barcelona, als consagrats per Jesucrist, al poble sant que Ell va cridar, LA GRÀCIA I LA PAU DE PART DE DÉU, EL NOSTRE PARE I DEL SENYOR JESUCRIST SIGUIN AMB TOTS VOSALTRES".