DIUMENGE DE LA PENTECOSTA, II
(sols text, per imprimir)

(Els dons de l'Esperit Sant representats als vitralls de la parròquia de l'Esperit Sant de Barcelona)

pentecosta_p.JPG (46323 bytes)Celebrem, avui, la gran festa de la Pentecosta, per això parlarem de l=Esperit Sant i del fruit de l=alegria que ens ve de la adorable persona de la santíssima Trinitat, l=Esperit Sant            

 

QUI ÉS L=ESPERIT SANT

 

L'Esperit Sant és la persona que adorem i glorifiquem amb el Pare i el Fill. L'església l'ha rebut del Senyor i el professa en el baptisme del seus nous fills. (Cat I.C. 691). D’acord amb la descripció que d’ell realitzen els evangelistes, artistes de tots els temps l’han representat amb un colom o amb llengües de foc, com podem contemplar al vitrall del presbiteri.

 

Sant Mateu ens diu que quan Jesús va ser batejat per sant Joan Baptista " (...) sortí de l'aigua. Davant d'Ell el cel s'obrí, i Jesús veié l' Esperit de Déu que baixava com un colom i venia damunt d'Ell. I una veu digué des del cel: Aquest és el meu Fill estimat en qui m'he complagut "  ( Mat 3,16-17 ). De la mateixa forma l'Esperit Sant baixa i reposa sobre el cor purificat dels nous batejats.

 

D=altra banda, Sant Lluc ens assegura que el dia de  la Pentecosta l'Esperit Sant baixà sobre els Apòstols i Maria en forma de llengües de foc: "Llavors se'ls van aparèixer unes llengües com de foc, que es distribuïen  i es posaven sobre cada un d'ells. Tots van quedar plens de l'Esperit Sant i començaren a parlar en diverses llengües. "( Act   2,3-4 ).. També Sant Pau aconsella:  ANo apagueu l'Esperit@. (T.5,19 ?). Per la qual cosa no resulta exagerat afirmar que el foc simbolitza  l'energia transformadora dels actes de l' Esperit Sant.

 

A més, els cristians pel  baptisme som temples de l 'Esperit Sant. Sant Pau diu: "No sabeu que el vostre cos és temple de l'Esperit Sant que heu rebut de Déu i que habita en vosaltres?." (1Cor,6,19 )

 

L'Esperit Sant és el do que ens ha donat Jesucrist ressuscitat i que l'Església ens recorda en començar la missa: "(...) i el do de l'Esperit Sant sigui en tots vosaltres". Quan diem do volem significar quelcom que donem gratuïtament i sense esperar recompensa.

 

Vitrall central Parròquia de L'Esperit Sant de Barcelona. Disseny: Mn. Francesc Adell.L=ESPERIT SANT FONT DE LA VERTADERA ALEGRIA
L=Esperit Sant és com una mina de diamants d=on se’n poden treure molts i mirar-los de diferents maneres i cantons.

Sant Pau als Gàlates (5, 22) ens presenta com un dels fruits de l=Esperit Sant la veritable alegria, no naturalment d=una alegria ,humana i transitòria i superficial, com és l=alegria humana, sinó  la veritable alegria que omple el cor dels cristians que saben invocar amb devoció l=Esperit Sant.

 

Avui us vull presentar amb tota senzillesa a l=Esperit Sant com a font de veritable alegria seguint tal com ens presenten els evangelistes en les seves diverses maneres  de manifestar-se.

 

L=Esperit Sant inspira alegria a Maria, Elisabet i Simeó

 

Quan l=àngel del Senyor es va aparèixer a aquella donzella de Natzaret, unida per acord matrimonial amb Josep, les primeres paraules que li dirigeix són precisament aquestes. A Alegra=t, plena de gràcia, el Senyor és amb tu@ (Lc 1,28). La paraula que usa Lluc en grec és AJaire@ que vol dir alegra=t. El motiu d=aquesta alegria es anunciar-li que si volia, concebria Jesús per obra i gràcia de l=Esperit Sant. A Maria aquestes paraules l=omplirien d=alegria

 

Maria havent sabut per l=àngel que la seva cosina Elisabet esperava un fill, deixant Natzaret i el seu espòs Josep, va anar a ajudar-la i tan bon punt Elisabet  va sentir la salutació de Maria l=infant va saltar  dins les seves entranyes i Elisabet va quedar plena de l=Esperit Sant. Llavors va cridar amb totes les forces: Ets beneïda entre totes les dones i és beneit el fruit de les teves entranyes. Qui sóc jo per què la Mare del meu Senyor vingui a visitar-me ? (Lc 1,39-43). Elisabet sent l=alegria del seu fillet i plena de l=Esperit Sant saluda la Mare que havia concebut  per obra i gràcia també del mateix Esperit Sant.

 

El venerable ancià Simeó mogut pel mateix Esperit Sant, que li havia inspirat que no moriria abans de veure el Messies i l=havia impulsat anar al Temple, saluda amb alegria la Mare de Jesús, plena de l=Esperit Sant (Lc 2, 25-33).

 

El missatge de Jesús és un missatge d=alegria

 

Un dels fruits i dons de l=Esperit Sant és el do d=alegria i Jesús concebut per obra i gràcia de l=Esperit Sant posseïa aquest do d=alegria en un grau superlatiu

 

Quan els setanta-dos deixebles de Jesús tornen de la missió de predicar que els havia encomanat Jesús tornen plens d=alegria ( Lc 10,17) contents del fruit de la seva predicació i que el dimonis se=ls sotmetien, Jesús els diu : Alegreu-vos és més aviat  perquè els vostres noms estan escrits en el cel( Lc 10,20).

 

Jesús mateix pregant,  ple de la joia de l=Esperit Sant digué. A T=enalteixo Pare , Senyor del cel i de la terra perquè has revelat als senzills tot allò que has amagat als savis i entesos (Lc 10, 21).

Jesús es dirigeix als seus deixebles convidant-los a alegrar-se i véncer la temptació de tristesa perquè els ha de deixar. Aquesta és condició establerta en el designi de Déu per la vinguda de l=Esperit Sant. Us dic la veritat, convé que me=n vagi, perquè si no me=n vaig el Defensor no vindrà a vosaltres en canvi si me=n vaig us l=enviaré (Jo 16,7). Serà el do de l=Esperit Sant el qui donarà als deixebles una alegria immensa, segons la manera de parlar de Jesús

 

pentecosta2_p.JPG (42146 bytes)Jesús després d=haver invitat als deixebles  a romandre en el seu amor diu: A Us he dit això perquè la meva alegria sigui la vostra i la vostra sigui completa (Jo 15,11). És l=Esperit Sant el qui dóna l=alegria en el cor dels deixebles, la mateixa alegria  de Jesús, alegria de fidelitat de l=amor que ve del Pare.

 

Quan Jesús el dia de la seva Ascenció  puja cap al cel, l=evangelista va notar que els deixebles se=n tornaren  a Jerusalem plens d=una gran alegria (Lc 24,52). Sembla que humanament parlant havien  d=estar molt tristos perquè el Mestre els havia deixat , però no, estaven plens d=alegria, noteu plens d=alegria, perquè tenia la promesa de Jesús que els enviaria l=Esperit Sant que els ajudaria en la tasca que Ell els havia confiat de predicar a tot el món la bona nova de l=Evangeli.

 

El mateix sant Lluc en el llibre dels Fets del Apòstols fa notar que el deixebles de Jesús quan anaven a predicar vivien plens d=alegria i de l=Esperit Sant ( Ac 13,52).

 

Aquesta alegria es manifestava en les reunions dels primers cristians. S=havia creat un ambient de joia i alegria entre els Apòstols i la comunitat cristiana, formada de cristians que plens d=alegria i entusiasme abraçaven la  fe, rebien el baptisme i participaven de l=eucaristia. Cada dia eren constants  en assistir al culte al temple. A casa partien el pa i prenien junts el seus aliments amb joia i senzillesa de cor. Lloaven Deu i eren ben vistos per tot el poble (Ac 2,46-47).

 

Anècdota

Un fruit de l=Esperit sant és l=alegria. Jo recordo que una de les persones que he vist en la meva vida més alegre, va ser una religiosa.

 

Quan era seminarista  visitàrem la leproseria de sant Llàtzer  on hi havia una religiosa, plena de lepra  i molt malalta i ens va explicar que l=alegria que sentia en estar unida a Jesús crucificat era un do que l=Esperit Sant  li havia donat en la seva llarga malaltia.

 

Pregària

Que l=Esperit Sant en la seva festa de la Pentecosta ens faci sentir l=alegria de ser cristians i poder conèixer i estimar Jesús i la seva mare, Maria, que el va concebre per obra i gràcia de l=Esperit Sant

 

Que passeu un bon diumenge.