Pentecosta  

 (Sols text per imprimir )

pentecosta_p.JPG (46323 bytes)Estem ,avui, germans i germanes, a la Pentecosta, una festa principal de la litúrgia de tot l’any, on ens parla especialment de l’Esperit Sant que vàrem rebre el dia  del nostre baptisme, en ser batejats en el nom del Pare, i del Fill i de l’Esperit Sant.

Tots recordem el dia gran de la resurrecció de Jesús, i ara estem ja a la Pentecosta, que és la culminació de la Pasqua. Durant els diumenges de Pasqua hem viscut sentiments ben diferents: una primera etapa d'alegria explosiva, amb les diverses trobades del ressuscitat; una segona fase, més serena i contemplativa, mirant Crist ressuscitat com a pastor, i també la vida de la comunitat eclesial; avui les lectures ens conviden a posar l’esperança en la promesa de la vinguda de l'Esperit Sant, tot vivint l'alegria de la Pasqua.

El cristià mai no ha de perdre l'alegria. Aquesta alegria de la Pasqua no ha de ser pas una alegria de portes cap a dins, que duri el que dura la celebració, cal que duri tota la nostra vida i que tingui una manifestació externa.

Aquesta alegria del cristià és conseqüència de la fe: "Quien a Dios tiene nada le falta, sólo Dios basta", ens diu santa Teresa, i Jesucrist ens diu que se'n va, però que no ens deixarà orfes, ni sols, ni abandonats, ni desemparats: "No us deixaré orfes; tornaré a venir".

Jesús promet solemnement la vinguda de l’Esperit Sant quan diu: "Jo pregaré el Pare, que us donarà un altre Defensor, l’Esperit de veritat, perquè es quedi amb vosaltres per sempre. El món no el pot rebre, perquè no és capaç de veure’l, ni conèixer-lo, però vosaltres, sí que el coneixeu, perquè habita a casa vostra i està a dins de vosaltres". La paraula grega "paraclit", que usa l’evangelista per designar l’Esperit Sant, és molt difícil de traduir i significa aquell que està present, que és invocat per aconsellar-lo, dirigir-lo, defensar-lo i consolar-lo (Dr. Gomà).

Vitrall central Parròquia de L'Esperit Sant de Barcelona. Disseny: Mn. Francesc Adell.Aquest Esperit Sant, que baixarà sobre els apòstols i Maria en el dia de la Pentecosta, l’Esperit de Veritat, farà plenament actual en l'Església el magisteri de Jesucrist. Diu Jesús: "El Defensor, l'Esperit Sant que el Pare enviarà en nom meu, us farà recordar tot el que jo he dit, i us ho farà entendre" (Jn 14,26). Jesús diu que ens farà recordar i entendre tot el que Ell ha dit.

Escoltem sant Pau: "No sabeu que el vostre cos és temple de l'Esperit Sant que heu rebut de Déu i que habita en vosaltres? (1Co 6,19).

La pregària eucarística quarta prega d’aquesta manera: "perquè no visquem més per a nosaltres sinó per a Ell, que per nosaltres havia mort i ressuscitat, envià des de vós, Pare, als creients, com a primer do, l’Esperit Sant. I l’Esperit acaba l’obra de Crist en el món, duent a terme la santificació de totes les coses".

Jesús ens diu que no ens deixarà orfes i que ens enviarà l'Esperit Sant; sant Pau, que aquest Esperit Sant habita en nosaltres, i l’Església, que acaba l’obra de Crist i és el que porta a terme la nostra santificació. Si alguna vegada sentim el desig de ser millors, o de fer una obra bona, això és obra de l’Esperit Sant .

Tots sabem de quina manera Jesús s'ha quedat en nosaltres. Perquè creiem en la presència real de Jesucrist, avui diumenge, estem a l’entorn de l'altar per participar d'aquesta Eucaristia. Aquesta unió eucarística ens ha de fer veure, amb els ulls de la fe, la presència de Jesucrist, viure la seva vida, experimentar el seu amor i penetrar en la seva intimitat: tot això gràcies a l’Esperit Sant.

I què ens demana Jesús? Que l'estimem de veritat, que guardem els seus manaments i que ens deixem conduir per l’Esperit Sant. Amor i obediència. Obediència sense amor és esclavitud, i amor sense obediència no és vertader amor.

pentecosta2_p.JPG (42146 bytes)Per acabar, una anècdota de sant Pau. Quan l'apòstol va arribar a Efes, hi va trobar uns deixebles i els preguntà: "Ja vau rebre l’Esperit Sant , quan us vau convertir a la fe? Ells li respongueren: Ni tan sols hem sentit a dir que hi hagi un Esperit Sant" (Ac 19,2).

Què respondríeu vosaltres si el Crist us fes aquesta pregunta?

Acabo dient que siguem devots de l'Esperit Sant, i més nosaltres que pertanyem a aquesta comunitat de l'Esperit Sant, invoquem-lo i demanem-li ajuda perquè visquem la presència del Senyor i posem a la pràctica el manament de l'amor que Ell ens ha donat: "Estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat" (Jn 15, 12).

Sigueu devots de l’Esperit Sant que habita en els nostres cors, invoquem-lo i demanem-li que ens ajudi a estimar molt  Jesucrist i  la seva mare, Maria, que va concebre per obra i gràcia de l’Esperit Sant.

Que passeu un bon diumenge de la Pentecosta.

 

I


 

SEQUÈNCIA

Veniu, oh sant Esperit des del cel al nostre pit amb un raig de llum divina

Pare dels pobres, veniu, deu-nos els dons que teniu, oh Sol que el cor il·lumina

Vós sou el consolador, de l'ánima Habitador, i dolcíssim refrigeri.

En els treballs sou consol en les penes sou conhort en la calor sou temperi.

Oh divina Claredat, visiteu la intimitat del cor que ja us ansia.

Res tindrà l'home si vós no li deu vostre socors divinal, que bé li sia.

Tot el que no és net renteu tot el que ja és sec regíu cureu tota malaltia.

Tot l’indòmit endolciu; tot el fred encalentiu; regiu el qui s'esgarria.

Deu als fidels confiats vostres dons esperats la sacrosanta Setena;

el mèrit de la virtut, el camí de la salut, la joia immortal i plena;

(Versió de Mn. Llorens Riber adaptada)