SOLEMNITAT DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT - C (II)
(sols text, per imprimir)

Introducció

Recordant el nostre baptisme, celebrem avui, germans, la festa de la Santíssima Trinitat. Els nostres pares ens portaren a l'Església per ésser batejats, el sacerdot, complint un precepte de Jesucrist, ens va batejar en nom del Pare i del Fill i de l' Esperit Sant.

Quan parlem de la Santíssima Trinitat diem que és un misteri, paraula grega que significa en general cosa oculta, amagada, i quan parlem de la Trinitat volem significar que en Déu hi ha tres persones, el Pare, el Fill i l’Esperit Sant, que no són tres deus, sinó un sol Déu per tenir la mateixa naturalesa divina.

El misteri de la Santíssima Trinitat és el misteri central de la fe i de la vida cristiana.. És el misteri de Déu en sí mateix. Per tant, és la font de tots els altres misteris de la fe, la llum que els il·lumina.  És l’ensenyament més fonamental i essencial en la jerarquia de les veritats de fe. Tota la història de la salvació no és sinó la història del camí i dels mitjans amb què el Déu veritable i únic, Pare, Fill i Esperit Sant, es revela, es reconcilia, i s’uneix als homes que s’aparten del pecat ( C.E. C. 234).

El prefaci de la missa de la Santíssima Trinitat ens dóna el sentit d’aquesta festivitat. A vós que amb vostre Unigènit i l’Esperit Sant sou un sol Déu, un sol Senyor, no una sola persona, sinó tres en una sola substància.

Per això tot el que creiem de la vostra glòria, perquè vós ho heu revelat, ho creiem igualment tant del vostre Fill com de l’Esperit Sant. I així, tot confessant-vos Déu veritable i etern, adorem al mateix temps la vostra essència única, les persones, distintes, i la seva idèntica majestat.

Explicació de l’evangeli

Simon Ushakov. Trinitat de l'Antic Testament.Jesús un gran  pedagog

Jesús és un gran pedagog i desprès d’acomiadar-se dels  apòstols i comunicar-los que pujaria al cel no els volia deixar sense un gran mestre que els ajudés i els guiés. Aquest mestre és l’Esperit Sant. L’evangelista escriu: Encara tinc moltes coses per dir-los, però ara seria per a vosaltres una càrrega massa pesada.. Quan vindrà el defensor, l’Esperit de veritat, us guiarà cap al coneixement de la veritat sencera (Jo 16,12-13).

L’Esperit Sant

L’evangeli d’avui ens assenyala algunes propietats de l’Esperit Sant. És el Defensor o Protector, és el guia cap el coneixement de la veritat sencera, és el qui glorifica Jesús. Propietats que garanteixen l’obra de Jesucrist.

L’Esperit Sant ens donarà:

-  un coneixement de Jesucrist,

-  el glorificarà

-  i ens guiarà.

Coneixement

Aquest coneixement de la veritat sencera no és altra que un coneixement profund del Pare i del Fill.

Facilitar la tasca d’aprofundir en el coneixement de Jesucrist i del Pare és fer conèixer i revelar el rostre de Déu.

Glorificar Jesucrist

L’Esperit Sant fent possible el nostre coneixement a la veritat sencera glorifica Jesucrist manifestant qui és i quines són les forces de vida, d’amor .que poden transformar el món. Glorificant Jesucrist glorifica també el Pare.

Guiarà l’Església.

Jesús parla amb mirada profètica posada en l’Església. Vol significar que guiarà l’Església en els esdeveniments que se li vagin presentant amb visió cristiana i conforme al missatge de Jesucrist. Us anunciarà l’esdevenidor (Jo 16,15).

La  Santíssima Trinitat en la nostra vida cristiana

El nostre Déu no és un Déu llunyà sinó molt a prop nostre. Un Déu que és Pare que ha volgut atansar-se a nosaltres, un Déu que és amor. Escriu sant Joan: Mireu quina prova d’amor ens ha donat el Pare. Déu ens anomena fills seus i ho som (1 Jo 3, 1).

Un Déu que és Fill, que s’ha fet el nostre germà, ha recorregut el nostre camí i s’ha entregat per la nostra salvació.

Un Déu que és Esperit i habita en els nostres cors, ens guia i ens condueix cap a la vida eterna

La persona que coneixia més Déu, era, sens dubte, Jesucrist i aquest en presenta Déu com a pare, que ens estima de veritat i que té cura de les coses pel Ell creades.

Quan reseu feu-ho d'aquesta manera. "Pare nostra, que esteu al cel” (Mt 6, 9-14)).

Homes de poca fe, perquè us angoixeu tant per les coses materials. Mireu les aus del cel i els lliris del camp i l'herba que avui és i demà no i Déu té cura de totes aquestes coses. (Mt 6, 25-32).

Poseu-vos en les mans de Déu

Moltes més coses us podria dir de Deu Pare, però no ho faré per no allargar-me.

Del Déu Fill, que és Jesucrist, solament us diré, que va passar pel món fent el bé, va morir en una creu i que ara està al cel on ens ha preparat un lloc per poder fruir eternament de la visió beatífica.

I del Déu Esperit Sant, que habita en el nostre cor, ens guia i ens condueix pel camí de la veritat i de la vida.

Moltes vegades en la nostra vida fem la senyal de la creu. La primera cosa que fa tot cristià en llevar-se és invocar la Santíssima Trinitat amb el senyal de la creu i l'última, abans de posar-se al llit, és invocar la Santíssima Trinitat, en el nom del Pare i del Fill i de l' Esperit Sant.

Propòsit per aquest setmana

Resar amb més devoció el glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant

HIMNE

El misteri que avui se'ns revela

sigui llum que il·lumini la ment

per entendre la fe que anuncia

el   poble  creient.

És  el Fill el qui ens parla del Pare,

és el Pare qui envia el seu Fill,

 l'Esperit, Pare i Fill ens el donen

com do gratuït.

És l'Amor comunió de persones,

 és l'Amor do d'Amor infinit,

 és l'amor divinal  que il·lumina

de l’home la nit.

Pare sant que engendreu la Paraula,

 Fill aimat per qui tot fou creat,

 Esperit donador de la vida,

 oh Déu Trinitat. Amén.

( Laudes de la festa de la Santíssima Trinitat)  

Que passeu una bona festa de la Santíssima Trinitat.