SOLEMNITAT DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT - C
(sols text, per imprimir)

Introducció  
 

Diumenge passat, festa de la Pentecosta, vam acabar el temps més important de l’any, el temps de Pasqua, els cinquanta dies en honor de Jesús ressuscitat, i l’acabem celebrant el do de l’Esperit Sant.

 

Avui ja en el temps de durant l’any, ressona encara  en la nostra assemblea la Pasqua que acabem de celebrar: l’amor del Déu Pare, la salvació de Jesucrist, la presència de l’Esperit Sant en les nostres vides. És la festa de la Santíssima Trinitat, un dia dedicat a contemplar el misteri de Déu, que té tres persones iguales i distintes i formen un sol Déu.

És realment és just i necessari...... que sempre i en tot lloc us donem gràcies Vós, que amb vostre Unigènit i l’Esperit Sant, sou un sol Déu, un sol Senyor, no una sola persona, sinó tres en una sola substància (Del prefaci de la festa).

Comentari a l’evangeli

Jesús digué als seus deixebles:” Encara tinc moltes coses per dir-vos, però ara seria per a vosaltres una càrrega massa pesada. Quan vindrà el defensor, l’Esperit de veritat us  guiarà cap al coneixement de la veritat sencera ( Jo 16,12-13).

L’evangeli d’avui ens assenyala algunes d’aquestes propietats de l’Esperit Sant:

- és el Defensor o protector

- és el que guia cap al coneixement de la veritat sencera

- és que glorifica Jesús..

- tot el que és del Pare és meu, per això us dic que tot allò que anunciarà l’Esperit Sant ho rep d’allò que és meu

A més demostrarà qui és culpable, qui és just i qui és condemnat, perquè és l’esperit de veritat.. Aquella veritat plena, de la qual Jesús, quan declarava davant Pilat, vingué a donar testimoniatge. Aquella veritat que s’identifica amb la fermesa i fidelitat amb què Déu ha actuat des que la fet conèixer  als homes.

Jesús és el camí la veritat i la vida

Simon Ushakov. Trinitat de l'Antic Testament.Ressaltem en aquest diumenge la persona de l’Esperit Sant  en l’Església

Pel baptisme som temples de l’Esperit Sant i el vincle permanent, gràcies el qual la vida de Crist es perllonga  en la vida dels deixebles, està constituït per l’Esperit Sant. Així ho expressa la primera església com diu sant Irineu: On és l’Església allà hi és l’Esperit Sant, i allí on és l’Esperit de Déu, allí hi és l’Església i totes les coses perquè l’Esperit és veritat.( advessus haereses, III,249.

L’Esperit Sant és el principi i fonament invisible de la unitat de l’Església (Ur 21).. en ell compartim la mateixa fe ja ell comunica vitalitat a la comunitat.

L’acció de l’Esperit Sant que  en la nostra vida fa possible la unitat en la diversitat

Diu el Concili Vaticà segon:“ l’Esperit Sant que habita en els creients i dirigeix tota l’Església, realitza aquella admirable unió dels fidels i ens uneix tan íntimament en Crist que esdevé principi i unitat de l’església. ( Ur 2).

Quan jo contemplo els sant canonitzats de l’Església hi veig una gran diversitat. Si per exemple, comparo un sant Jeroni, sant Joan de la Creu i sant Francesc d’Asís veig que segueixen, moguts per l’Esperit Sant camins molt diferents per arribar a la santedat, però en realitat, la diversitat de les seves vides fa que tinguin tots  unitat, que és el gran amor a Jesucrist i als germans, posant a la pràctica el manament de Jesús. Estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat ( Jo 13.34).

Testimoni de la nostra fe

L’Esperit Sant fa possible el testimoni de la nostre fe com es veu en la Pentecosta ( Ac 2,1-4). Aquells apòstols que estaven plens de por i tancats al cenacle, quan reberen l’Esperit Sant obertament  proclamen la seva fe i l’amor a Jesucrist.

Pere i els deixebles comencen, amb la força de l’Esperit, el testimoni ecclesial que no ha cessat ni finirà fins el dia del retorn gloriós del Senyor..

L’Església és un do del Déu trinitari

Diu sant Agustí: L’Església brolla de la Trinitat, és icono de la Trinitat i camina vers la Trinitat en el servei a tota la humanitat i al món sencer. Ella és la comunitat que “ camina entre les persecucions del món i els consols de Déu i camina vers el compliment trinitari de la historia ( De civitate Dei)

L’origen de l’església és el designi de Déu.. El seu origen és la iniciativa del Pare que envia el seu Fill i l’Esperit Sant per a que tots participem de la vida eterna, contemplant el Déu que els ha creat i trobem el goig i l’alegria de la salvació

Paraules de sant Agustí

Són molt boniques aquestes paraules de sant Agustí en el llibre de les seves confessions (llibre 10,26,37):

Us he estimat ben tard, oh Bellesa ben antiga i tant nova, us he estimat ben tard! I vos éreu dintre i jo fora, i era fora on jo us cercava; m’abalançava deforme, sobre les coses humanes que féreu. Vós éreu en mi i jo no era en vós.. Em retenien lluny  de vós aquelles coses que si vós no existíssiu no existirien, vós em vau cridar clamorosament i vau rompre la meva sordesa. Vau fugir, vau resplendir i foragitàreu  la meva ceguesa. Donàreu la vostra fragància i vaig espirar-la. I ara us anhelo. Us he tastat i ara pateixo fam i set.. M’heu tocat i m’ha arborat la vostra pau.  (Litúrgia de les hores, p.184, tomo III)

La Trinitat en la nostra vida cristiana

El misteri de la Santíssima Trinitat és el misteri central de la fe i de la vida cristiana. Només Déu ens pot donar el coneixement revelant-se com el Pare, Fill i Esperit Sant.

Per la gràcia del baptisme, “en nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant “ som cridats a tenir part en la vida de la Santíssima  Trinitat, aquí baix en l’obscuritat de la fe i ,després de la mort, en la llum eterna (Catecisme de l’Església Catòlica, n261 i 265 )

La nostra vida cristiana comença en el nom del Pare  i del Fill i de l’Esperit Sant i la vida eterna consisteix en la visió beatífica de la Santíssima Trinitat

HIMNE

El misteri que avui se'ns revela

sigui llum que il·lumini la ment

per entendre la fe que anuncia

el   poble  creient.

És  el Fill el qui ens parla del Pare,

és el Pare qui envia el seu Fill,

 l'Esperit, Pare i Fill ens el donen

com do gratuït.

És l'Amor comunió de persones,

 és l'Amor do d'Amor infinit,

 és l'amor divinal  que il·lumina

de l’home la nit.

Pare sant que engendreu la Paraula,

 Fill aimat per qui tot fou creat,

 Esperit donador de la vida,

 oh Déu Trinitat. Amén.

( Laudes de la festa de la Santíssima Trinitat)

Que tingueu un bon dia de la festa de la Santíssima Trinitat.