SEGON DIUMENGE D'ADVENT  II - CICLE A

(Sols text,per imprimir)

 

El diumenge passat Jesús ens recordava que havíem de vigilar i estar atents, com el porter que espera el seu amo, i, avui, nosaltres trobem aquest porter que espera la vinguda de Jesús. Aquest porter és la gran figura de Joan Baptista.

Quines són les ensenyances que ens dóna sant Joan Baptista? Joan el Baptista és l'home que busca Déu en el desert. Allí el troba. Aquesta era la seva vocació. Tots hem de trobar Déu segons la nostra vocació. Joan era un home contemplatiu.

La vida contemplativa, moltes persones no l'entenen perquè no han esbrinat el lema "prega i treballa", que és el lema de sant Benet per als seus seguidors. Alguns diuen: per què els monjos i les monges no es queden en el món i treballen en una vida més activa, amb tanta feina com hi ha a fer? Joan també tenia molta feina a fer i, malgrat això, ell es retira i en el desert va dur a terme més feina que si s'hagués quedat en el món.

L'Església necessita d'aquests monestirs per fer la seva tasca. La feina callada i silenciosa dels monjos té un gran valor que a vegades no sabem apreciar. Els monestirs són com les arrels de l’arbre de l’Església perquè aquesta doni fruits abundosos.

Joan, l'home CONTEMPLATIU per excel·lència, és també l'home PENITENT. "Joan duia una capa de pèl de camell, es cobria amb una pell a la cintura i el seu aliment eren llagostes i mel boscana" (Mt 3, 4). En aquest temps d'Advent, Joan ens invita a fer penitència pels nostres pecats i pels pecats del poble.

La Mare de Déu de Fàtima, durant les aparicions als tres pastors, demana penitència, i nosaltres no en fem cas. Joan, en aquest temps d'Advent, també ens demana penitència com a preparació de la gran festa de Nadal.

La gent de Judea i Jerusalem confessava els seus pecats. Joan, també en aquest temps d'Advent, ens demana una bona confessió. Aquest gran sagrament que hem desterrat, perquè -si som realistes- hem de reconèixer que acostar-nos al sagrament de la reconciliació ens costa. Som tan orgullosos, que no sabem, o no volem, veure els nostres pecats.

Joan és l'home humil. Era tan sant, Joan, que alguns deien que era el Messies: "El poble vivia en l’expectació, i tots pensaven si Joan no fóra potser el Messies" (Lc 3,15. Malgrat la seva santedat, Joan diu: "Jo us batejo amb aigua, però ve el qui és més poderós que jo; jo no sóc digne ni de deslligar-li el calçat" (Lc 3, 16).

Joan ens predica aquesta virtut de la humilitat. El mateix Jesús ens diu que siguem mansos i humils de cor: "Feliços els humils: ells posseiran la terra" (Mt 5, 4).

Joan és l'home que prepara els camins del Senyor: "Prepareu el camí al Senyor, aplaneu les seves rutes" (Mt 3, 3).

La missió de Joan és preparar el camí. És la mateixa missió que tenim tots nosaltres. Preparar el camí.

Preparar el camí és preparar el nostre cor per a la vinguda del Senyor, fent més oració i una bona confessió, visitant algun malalt i ajudant els pobres i els necessitats i, sobretot, donant testimoni de Jesús, parlant de Jesús amb els fills, a casa, en el treball i on puguem. Joan és el profeta que assenyala Jesús amb la seva vida, la seva paraula i el seu exemple.

Joan, l'home contemplatiu.

Joan, l'home d'oració.

Joan, l'home penitent.

Joan, l'home humil.

Joan, l'home que prepara la vinguda del Senyor.

Per a nosaltres, que hem estat batejats en el baptisme de Jesús i tenim el do de l'Esperit Sant, una de les millors maneres per preparar-nos al Nadal és estar atents a les inspiracions de l'Esperit Sant, que potser ens demanarà perdonar, visitar algun malalt, fer alguna almoina per a la campanya Gana, aquí? de recollida d’aliments i diners per a la gent necessitada del nostre arxiprestat, anar uns dies feiners a missa o fer una bona estona d'oració.

Recordeu de fer un pessebre molt bonic a casa vostra.