SEGON DIUMENGE D'ADVENT (III) - CICLE A

(sols text, per  imprimir)

El gran predicador d'aquest temps d'Advent és Joan el Baptista. Aquell home que avui veiem en el desert, tota la seva missió del qual és preparar el camí per a la vinguda de Jesús.

Nosaltres, també, en aquest temps d'Advent estem preparant la vinguda de Jesús a la cova de Betlem i l'hem de preparar amb tot l’amor i responsabilitat.

Centrarem la predicació en les paraules evangelització i evangelitzar, que ens poden ajudar a preparar la vinguda de Jesús. Aquestes idees estan tretes del Concili de Tarragona.

Comencem dient que tots estem cridats a evangelitzar, cadascú segons la seva vocació i la crida que el Senyor li fa. Tu que m'escoltes estàs cridat a evangelitzar. El Concili Vaticà II, en el decret sobre l’apostolat dels laics, diu: "La vocació cristiana és, per la seva mateixa naturalesa, vocació també a l’apostolat".

Què entenem per evangelització? Què entenem per evangelitzar? Expliquem-ho. Evangelització és participar de les riqueses de Crist. En altres paraules: fer un profund estudi de Jesús i quedar-se enamorat d'Ell. Com? Aquest procés pren com a pauta allò que es diu en els Fets dels Apòstols: "Tots eren constants en l'ensenyament dels apòstols, i a viure en comunió fraterna, a partir el pa i assistir a les pregàries" (Fets 2, 42).

Els primers cristians escoltaven els ensenyaments dels apòstols; nosaltres hem d'escoltar la veu de l'Església que ens parla de Jesucrist. Vivien en comunió fraterna. És a dir, es coneixien i s'estimaven, posant a la pràctica el manament de Jesucrist: "Us dono un manament nou: que us estimeu els uns als altres com jo us he estimat" (Jn 13, 34). No es pot ser cristià sense amor. Partien el pa, que vol dir que assistien a la santa missa, com diem nosaltres, per oferir a Déu el gran sacrifici de la creu i alimentar-se del cos i de la sang de Jesucrist, i compartien no solament l'oració personal, sinó també la comunitària.

Hi ha evangelització quan hom comença a participar de la pregària de la comunitat, quan participa amb profit en la celebració de l’Eucaristia, quan aprofundeix la fe de forma suficient per viure cristianament en el món, i quan fa l'aprenentatge de l'amor fratern i solidari amb els necessitats, els malalts i els marginats.

Què és evangelitzar? "És anunciar Crist a aquells que el desconeixen",

segons Pau VI. Déu ens ha creat a imatge i semblança seva. Déu està present en cada persona; per això cal descobrir, contemplar, estimar, agrair i celebrar la presència i l'obra de Déu. Per a un cristià, tota persona és imatge de Jesucrist, especialment els pobres. Si dónes un vas d'aigua a un pobre, el dónes al mateix Jesucrist: "Perquè jo tenia fam i em donàreu menjar, tenia set i em donàreu beure; era foraster i em vàreu acollir; estava malalt i em vàreu visitar; era a la presó i vinguéreu a veure’m" (Jn. 25, 35-36).

És ajudar a refer la presència de Déu. Potser serà el teu fill, el teu espòs, que per alguna circumstància ha perdut la fe. "Els meus fills, quan eren petits anaven a missa amb nosaltres, els pares, però ara no hi volen anar", deia una mare cristiana. Refer aquesta presència de Jesucrist és evangelitzar.

És anunciar la salvació de Crist, tot il·luminant amb la fe i amb l'esperança les grans qüestions de l'existència, a les quals sols l'amor de Crist pot donar sentit. Tots ens preguntem per què hem vingut al món, què hi ha després d'aquesta vida, per què existeix el mal.

Evangelitzar és proclamar la bona notícia del Crist de paraula i donar testimoni de l'amor fratern. És dir als homes que Déu ens estima, i ens estima de tal manera que ens ha enviat el seu Fill, que nosaltres el veurem a la cova de Betlem el dia de Nadal: "L’amor de Déu s’ha manifestat enmig nostre quan ha enviat al món el seu Fill únic perquè visquem gràcies a Ell" (I Jn 4, 9).

Evangelitzar és reproduir la persona de Jesucrist en les nostres vides. Jesús va passar pel món estimant el Pare i estimant els germans. Així ha de ser la nostra vida de cristians: estimar Déu sobre totes les coses i estimar els nostres germans.

Recordeu de fer el pessebre a les vostres llars.