DIUMENGE TRENTA-TRES DE L’ANY - Cicle A
(Sols text, per imprimir)

La idea principal del diumenge passat era que hem de vigilar i estar preparats perquè no sabem ni el dia ni l’hora de la vinguda del Senyor. Avui, la idea principal és que hem de multiplicar els talents que el Senyor ens ha donat i no hem d’estar ociosos. Jesús ens ho explica en la paràbola que acabem de llegir.

Podem dividir l’evangeli en tres etapes:

- L’amo se’n va i i fa responsables del seu capital els seus administradors.

- Cada administrador deu administrar els talents que ha rebut.

- L’amo torna i demana comptes als seus administradors.

EXPLICACIÓ DE LA PARÀBOLA

L’amo se’n va i ens encarrega la seva missió a l’Església

Els primers cristians interpretaren aquesta paràbola com l’anada de Jesús al seu Pare el dia de l’Ascensió i quan se’n va deixa encarregada la seva missió als seus deixebles. Jesús digué: Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l’evangeli a tota la humanitat (Mc 16,15).

Tots els deixebles de Jesús hem de portar el missatge de Jesús, cadascú segons els talents que ha rebut de Déu i la seva capacitat.

Nosaltres hem d’administrar els béns que Déu ens ha donat

De Déu hem rebut gratuïtament molts talents: la vida, la salut, els pares, els familiars i amics. Sant Jaume diu: No ens enganyem, germans meus estimats. Tot el que rebem de bo, tot do perfecte, ve de dalt, baixa del Pare de les llums (Jm 1,16-17).

Una de les coses que ens poden ajudar a trobar el sentit de la nostra vida és el descobriment joiós i agraït dels talents amb què el Senyor ha omplert la nostra vida.

El Senyor vol que els talents es multipliquin

Un talent corresponia a un lingot de plata d’uns trenta quilos, més o menys.

Diu sant Mateu: A un li donà cinc talents; a l’altre, dos, i a l’altre, un (Mt 25,15). Els dos primers aconseguiren un rendiment del cent per cent i l’amo els alaba i felicita, no per la quantitat que li tornen, sinó per la seva diligència i el seu amor al treball. En canvi, el tercer va fer un clot i el hi va amagar i no el va fer fructificar. L’amo el reprèn dient-li: Preneu-li aquest milió i doneu-lo al qui en té deu......I aquest administrador inútil, traieu-lo a fora, a la fosca. Allà hi haurà els plors i el cruixir de dents (Mt 25,28-30).

Què entenem per administrar

Els homes som administradors dels béns que Déu ens ha donat: no som amos, i els hem d’administrar conforme a la voluntat de Déu.

Hem ser fidels a la nostra vocació cristiana, i a l’estat que hem elegit, sigui religiós, matrimonial o simplement com a laic. Un bon exemple, el tenim en la primera lectura de la bona esposa que: el cor del seu marit hi confia...Durant tota la vida el farà feliç...Obre les mans als pobres, allarga el braç als indigents...La seva obra és elogiada davant de tot el poble.

Si els talents que el Senyor ens ha donat solament els fem servir per augmentar el capital, per fer prosperar el nostre negoci, tenir confort i comoditats i ens oblidem de Déu i els germans: ens semblem a aquell administrador que va posar el talent en un clot.

Crist a la creu. Salvador Dalí.El bon administrador sent goig en el fruit del seu treball, com la bona esposa que fou alabada davant de tot el poble.

Per donar fruit hem d’estar units a Jesucrist, com ell mateix ens diu: Aquell que està amb mi, i jo amb ell, dona molt de fruit, perquè sense mi no podeu fer res (Jn 15,5).

Déu faci que quan ens presentem davant d’ell, tinguem les mans curulles de bones obres. Que la nostra vida hagi estat un acte d’amor a Déu i als germans.

Que passeu un bon diumenge.