CICLE B DIUMENGE DINOVÈ DE L'ANY

(Sols text per imprimir)

Juan de Juanes. El Salvador.A JESÚS, EL TROBEM PRINCIPALMENT EN L’EUCARISTIA

Recordem que Jesús va fer la multiplicació dels pans i dels peixos, i després va fer aquest gran sermó que ens parla de l'Eucaristia a la sinagoga de Cafarnaüm.

Moltes vegades hem preguntat a Jesús qui era, i ell ens ha respost que era el bon Pastor, el Mestre, el cep, etc. i avui ens diu que és el pa baixat del cel.

Jo sóc el pa viu que ha baixat del cel (Jn 6,51).

Examinem una mica, ja que fa molta calor, què volen dir aquestes paraules.

Jesús no ve de la terra, sinó del cel. Jesús té consciència que és el Fill de Déu; després veurem la reacció dels jueus per haver dit Jesús aquestes paraules.

En el credo de la Missa emprem la mateixa expressió després d'haver dit que creiem en Jesucrist: I en un sol Senyor, Jesucrist, nascut del Pare abans de tots els segles... El qual per nosaltres els homes i la nostra salvació davallà del cel.

xJesús és el gran do de Déu. És el pa que el Pare ens envia. Déu, de tal manera ha estimat el món, que li ha entregat el seu propi Fill.

És el pa que ens farà viure per sempre, no com els que van menjar el manà i varen morir. El que menja d'aquesta pa viurà eternament. Qui menja d’aquest pa viurà per sempre (Jn 6,58).

Permeteu-me que us expliqui una anècdota. Hi havia un sacerdot que estava celebrant el funeral de la seva mare, i quan estava predicant va començar a plorar i no podia continuar. Tothom callava. Un sacerdot concelebrant se li acosta, i a cau d’orella li recorda aquestes paraules de l'evangeli d'avui, que tantes vegades ell havia predicat: Jo sóc el pa viu que ha baixat del cel, el qui menja d'aquest pa viurà eternament (Jn 6,51). Llavors li va preguntar si ho creia. Ell va respondre que sí; llavors aquell sacerdot va continuar l'homilia amb gran serenitat, recordant que la seva mare era una dona que estimava de veritat Jesucrist i que havia combregat dotzenes de vegades.

Pere Serra. Sant Sopar. Retaule de Sixena. Museu Nacional d'Art de Catalunya - MNACTots mengem pa per viure. Podem dir que el qui no menja pa no té vida per molts anys? Jesús ens diu que el qui mengi d'aquest pa viurà eternament. Primerament ens ha dit que Ell és el pa baixat del cel. Ara ens diu que aquest pa ens porta cap a la vida eterna i també ens diu que aquest pa és l'Eucaristia. El pa que Jo donaré és la meva sang per a la vida del món (Jn 6,51). En hebreu, dir la 'carn' o la 'sang' significa la persona. Jesús ens dóna la seva persona en l'Eucaristia. Aquesta última idea, l'explica Jesús a continuació, tal com veurem el proper diumenge.

Davant d'aquesta exposició, fàcilment podem comprendre la reacció dels jueus. Murmuraven de Jesús perquè havia dit que era el pa baixat del cel i es preguntaven: "Aquest no és Jesús, el fill de Josep? Nosaltres coneixem el seu pare i la seva mare, i ara diu que ha baixat del cel?" (Jn 6,41,42). Coneixem prou el seu pare i la seva mare, què s'empatolla, ara. Com pot dir que ha baixat del cel? Veien la humanitat del Crist, però no sabien veure la seva divinitat i la seva missió de ser el Salvador del món.

Permeteu-me un incís. Jesús era criticat, ens diu l'evangelista. No ens estranyi si nosaltres també som criticats, quan busquem el Senyor o diem la veritat. I per què aquest reacció? Perquè els faltava la fe, i com veurem més endavant, molts se n'anaren, deixant quasi sol Jesús.

També molts cristians que feren la primera Comunió han deixat sol el Senyor, i la seva primera Comunió ha estat l'última, però pensem que el

Senyor atrau, però no coacciona, sinó que respecta la nostra llibertat.

Acabem dient: Senyor, augmenta la meva fe, que apreciï l'Eucaristia que és el pa que porta cap a la vida eterna.

Que tingueu un bon diumenge