CICLE B DIUMENGE SISÈ DE PASQUA
(sols text per imprimir)

Comencem la nostra reflexió sobre la paraula de Déu, que, avui, ens parla de l'amor.

La definició de Déu, que a mi m'agrada, és la que ens ofereix sant Joan en la seva carta, que hem escoltat, quan ens diu que Déu és amor (1 Jn 4,8).

Hi ha moltes definicions de Déu, però la més agradable i real és que Déu és amor. Hem vist clarament l’amor que Déu ens té quan ell ha enviat al món el seu Fill únic, perquè visquem gràcies a ell (1Jn 4,9).

Una anècdota de sant Joan Evangelista. Era el deixeble més estimat de Jesús i sempre repetia el mateix sermó: les paraules de Jesús sobre l'amor. Un dia se li acostaren els seus deixebles i li digueren: "Mestre, per què fas sempre el mateix sermó? Podríeu canviar de disc". Joan els va respondre. "No ho faré, perquè aquest és el precepte del Senyor".

Potser vosaltres també em podríeu dir que canviï de disc, però jo us respondria amb les mateixes paraules de Joan: "No puc, perquè aquest és el precepte del Senyor".

Hem meditat, detingudament, alguna vegada, que Déu és amor i que ens estima més que el pare i la mare i que qualsevol amic? Potser alguna vegada, en la nostra vida, hem dubtat de l'amor de Déu, perquè la nostra visió és parcial i interessada. Si ens ve aquesta temptació, mirem Jesucrist crucificat i mort per nosaltres i reconeixerem l'amor de Déu.

Una altra definició de Déu que m'agrada és que Déu és el nostre Pare que ens estima de veritat. Quan els deixebles demanaren a Jesús que els ensenyés a resar, dels llavis de Jesús va sortir aquesta oració tan bonica del Parenostre (Mt 6,9). Pare, referent a Déu, és la primera paraula amb què l’invoquem.

És veritat que, quan expliquem que Déu és el nostre Pare que ens estima molt i el comparem amb el pare de la terra, com feia una catequista, hem de fer ressaltar que el pare de la terra té defectes i que Déu és el ser perfectíssim.

Anècdota

A mitja explicació, un nen va aixecar el dit i li va preguntar de quin pare parlava, si el pare dels diumenges, que era el vertader, o el pare dels dies feiners, que no era el vertader. La catequista li va contestar que ja li ho explicaria particularment.

ESTIMAR ELS GERMANS

Per a ser cristians, no n'hi ha prou d'estimar Déu, també hem d'estimar els germans.

L’evangeli d’avui ens recorda aquestes paraules de Jesús: El meu manament és que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat (Jn 15,12).

Un dia parlant, amb un senyor que no era practicant, li vaig dir que el que m'agradava més del missatge de Jesús era la llibertat que dóna als fills de Déu i el missatge de l'amor.

Ell hem va respondre que totes les religions parlen d'amor. Això és veritat, però l'amor que ens demana Jesús és diferent, i li vaig recordar les paraules de Jesús: Estimeu-vos els uns als altres com Jo us he estimat (Jn 15,12). I li vaig remarcar, com Jo us he estimat. Tots sabem com ens ha estimat Jesús, que ha donat la seva vida per nosaltres morint en una creu.

L’evangeli d’avui ens diu: Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics (Jn 15,13).

Déu és la font de l'amor

La font no som nosaltres, és Déu. San Joan ens ha dit: No som nosaltres qui ens hem avançat a estimar Déu; ell ha estat el primer d’estimar-nos, tant que ha enviat el seu Fill com a víctima propiciatòria pels nostres pecats (1 Jn 4,10). Quan estimem els germans, passem l'amor de Déu que passa per nosaltres.

En una reunió de contraents, quan el sacerdot explicava que els esposos s'han d'estimar tota la vida, i, així, es comprometien, el nuvi el va interrompre, dient-li: Com em puc jo comprometre a estimar la meva esposa per a tota la meva vida, si no sé el que faré el dia de demà? El sacerdot li va preguntar si estimava Déu, i ell li va contestar que sí, si passes l'amor matrimonial, que ve de Déu, a la teva esposa, pensa que l'amor de Déu és etern.

Per a Jesús, estimar és donar la vida

Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics ( Jn 15 13) Jesús ha estimat fins a la mort, i una mort en creu. La mare, que dóna a poc a poc la vida pels fills, estima de veritat. Fixeu-vos-hi bé, per Jesús, l'amor als germans ha de ser més gran que l'amor a la pròpia vida. Això, molt aviat és dit; ara bé, posar-ho a la pràctica, és més difícil.

Per a Jesús, estimar suposa intimitat

Entrar l'un al món de l'altre. Si no hi ha aquesta intimitat, no hi ha amor vertader. Jesús ens ho diu clarament amb aquestes paraules: Ja no us dic servents, perquè el servent no sap el que fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics perquè us he fet saber tot allò que he sentit del meu Pare ( Jn 15,15 ). Que n’és de bonic, pensar que Jesús vol ser el nostre amic! Per tal que hi hagi amistat, diu Ciceró, en el tractat De l'amistat, és imprescindible que hi hagi amor. Sense amor no hi ha vertadera amistat.

A més a més, perquè hi hagi veritable amistat, hi ha d'haver correspondència, Si Jesús vol ser amic nostre i nosaltres no volem ser-ho, ja ens pot estimar Ell, que no hi haurà veritable amistat.

Per a Jesús, estimar vol dir complaure la persona estimada

Jesús, que estima el Pare, sempre fa la seva voluntat. El meu menjar és fer la voluntat del qui m’ha enviat i dur a terme la seva obra ( Jn 4,34). Per això ens diu que qui l'estima guarda els seus manaments . No tothom que em diu: "Senyor, Senyor", entrarà al Regne del cel, sinó el qui fa la voluntat del meu Pare del cel (Mt 7,21).

Dues idees he volgut exposar breument: que Déu és amor i que el distintiu del cristià és l'amor. Tothom coneixerà que sou deixebles meus per l’amor que us tindreu entre vosaltres ( Jn 13,35). Posem-ho en pràctica.

- L'amor no és un sentiment, és una manera de tractar i veure els altres com a germans i obrar en conseqüència.

- L'amor és l'actitud de Déu envers nosaltres, no de paraula sinó d'obra, donant-nos el seu propi Fill.

- L'amor és estimar el proïsme com Jesús en estima, no de qualsevol manera.

Hi ha persones que tenen moltes paraules, però els hi manca l'amor. Es poden comparar a un diccionari amb moltes paraules, però que no hi hagués la paraula tan important, la paraula amor.

Que tingueu un bon diumenge.