Festivitat de l'apòstol sant Jaume.

25 de Juliol (sols text, per imprimir)

sant_jaume3_p.JPG (34112 bytes)ESTEL LLUMINÓS D’ESPANYA, APÒSTOL SANT JAUME, EL VOSTRE COS DESCANSA EN LA PAU I LA VOSTRA GLÒRIA PERDURA ENTRE NOSALTRES.

En la vostra vida cristiana , podríeu tenir tutors a milers, però no, teniu molts pares : sóc jo qui, en anunciar-vos l’evangeli, us vaig engendrar en Jesucrist (1Cor 4,15). Aquestes paraules de sant Pau l’Església les aplica a nosaltres en la festa d’avui.

JESÚS CRIDÀ EN JAUME PER A SER APÒSTOL

Parlem en primer lloc, de la vocació de Jaume. (Mc1, l9). Un dia Jesús va passar prop del llac de Galilea i va veure Simó i Andreu i els va invitar a seguir-lo, un poc més enllà va veure Jaume i Joan, fills del Zebedeu , que estaven preparant les xarxes dins la barca i tot seguit els va cridar. Ells abandonaren ,Zebedeu el pare, la barca amb els jornalers i se'n van anar darrera seu. Jesús els cridà i ells respongueren a la crida de Jesús. Deixaren el pare i la barca i els jornalers i el seguiren. No eren pobres, tenien barca i xarxes i jornalers, diríem que eren de classe social mitja. La figura de Jesús tenia tanta força que no dubtaren en deixar-ho tot per seguir-lo.

Nosaltres també som seguidors de Jesús, també hem de deixar moltes coses, si el volem seguir de veritat.

Jaume i Jesús.

Jaume era un dels deixebles predilectes de Jesús, Va presenciar molts miracles de Jesús, però els evangelistes destaquen:La curació de la sogra de Pere amb la presència de Jaume (Mc 1,30-39).La resurrecció de la filla de Jaire (Mc 5,37).Va contemplar el Crist gloriós a la muntanya de la transfiguració (Marc 9,2) i el Crist ple de dolor a l'hort de Getsemaní (Mc 14,32).

LA SEVA PETICIÓ

Joan i Jaume tenien molta confiança amb Jesús i ells (Mc,10-35) i la seva mare ( Mt 20.20-28),o segurament els tres, havent Jesús parlat de que anirien a Jerusalem i que el fill de l'home seria mort i ressuscitaria al tercer dia, l'evangelista Marc diu: "Llavors se li acostaren Jaume i Joan, fills de Zebedeu i li digueren:" Mestre, volem que ens facis allò que et demanarem". Ell els va dir: "Què voleu que us faci?" I ells li digueren: Feu-nos seure l'un a la teva dreta i l'altre a la teva esquerra, en la teva glòria". "No sabeu pas el que demaneu", els contestà Jesús "Podeu beure la copa que jo bec o ser batejats en el baptisme que jo sóc batejat"?. "Podem li respogueren"."La copa que jo bec, prou que l'haureu de beure," els va dir Jesús" i en el baptisme en que jo seré batejat prou hi sereu batejats. Ara bé, seure a la meva dreta o a la meva esquerra no em pertoca a mi de concedir-ho, sinó que és per a aquells a qui ha estat reservat ".

Quan considerem la vida dels sants o dels apòstols, creiem que eren perfectes, però la realitat no és així, eren pecadors i tenien defectes com nosaltres tenim. Aquí ho veiem clarament. Jaume i Joan volien ser els primers, seure a la dreta i a l'esquerra de Jesús i els altres apòstols quan ho sentiren s'indignaren, de fet, com deia el professor que vaig tenir de sagrada escriptura, era una indirecta contra Pere.

Tres vegades Jesús renyà en Jaume: Com acabem de dir, a Samaria quan volia que fes ploure foc del cel i a l’hort de Getsemaní, perquè es va quedar adormit, mentre Ell pregava.

Un del mals nostres i dels homes en general és que sempre volem tenir raó i ser els primers. Jesús els contesta que han de beure la copa que Ell beurà, es a dir, agafar la creu i seguir-lo.

JAUME EL PRIMER APÒSTOL MÀRTIR DE L’ESGLÉSIA

Com va morir sant Jaume ?. El fets dels apòstols ens ho expliquen d'aquesta manera: Per aquell temps el rei Herodes feu per manera de maltractar a alguns de l'església,així doncs féu matar a espasa a Jaume, germà de Joan (Ac 12, 1 )

Jaume és gran perquè va correspondre a la crida de Jesús, va ser un deixeble aprofitat, que escoltava el Mestre, feia camí amb Ell i va donar testimoni del seu amor a Jesús morint a espasa per Ell.

APLICACIÓ PRÀCTICA

Nosaltres també hem de seguir el Mestre i escoltar-lo, llegint l'evangeli tranquil·lament, posant-nos- hi dins, assaborint les paraules de Jesús i imitant la seva manera d’actuar.

Finalment, mirem la transcendència que ha tingut sant Jaume a l’Església i a Espanya.

Una tradició no molt documentada ens parla que l'apòstol Jaume va predicar a Espanya, Una altra molt més documentada és que el sepulcre de sant Jaume és troba a Santiago de Compostel·la i el que no és pot negar és que, a partir de l'edat mitjana milers de pelegrins han visitat el seu sepulcre i han abraçat la imatge de sant Jaume per demanar-li la seva ajuda i protecció.

PREGÀRIA

També nosaltres, en el dia d'avui, demanem a l' Apòstol que beneeixi Espanya i que tots nosaltres seguim Jesús com ell el va seguir i saber donar la nostra vida com ell la va donar.

Pare sant, feu que els nostres governants i els qui els ajuden ens regeixin amb rectitud i treballin pel bé de tothom.

SANT JAUME I ESPANYA

Espanya durant segles expressa el seu agraïment per la protecció de l’Apòstol en la defensa de la fe i de la independència de la pàtria i pel seu ajut en l’acció missionera per propagar el missatge de Jesús per tot arreu del món i especialment a l’Amèrica del Sud.

LA SEVA IMATGE. ICONOGRAFIA

Jaume és representat com a pelegrí amb un bastó a la mà i amb l’evangeli.

A SARAGOSSSA

El llibre dels fets dels Apòstols ens explica: que el rei Herodes decidí fer mal a alguns membres de l’Església i féu decapitar Jaume, germà de Joan(Ac 12,1-3).

Una tradició ben arrelada, que es remunta a sant Isidor de Sevilla, parla que Jaume va venir a Espanya abans de morir per predicar l’evangeli de Jesucrist.

Els seus habitants no acceptaven molt el seu missatge i Jaume estava desanimats i la verge Maria des dell cel veient-ho se li va aparèixer amb carn mortal a Saragossa, a la ribera de l’Ebre.

La gran basílica del Pilar commemora aquest fet i moltes són les persones que visiten la petita imatge de la verge del Pilar, que allí es venera.

LA DEVOCIÓ A L'APÒSTOL

La devoció i veneració de l’Apòstol consta abans del descobriment del seu sepulcre en l’himne, " O Dei verbum patris", escrit l’any 783 i en algunes esglésies de Galícia.

El fet de l’evangelització de l’Apòstol a Espanya consta també en el Breviarium Apostolorum del segle VII.

A SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA

El cos de l’apòstol sant Jaume va ser portat a Espanya i descansa a Santiago de Compostel·la,en aquella magnífica catedral gòtica i es venerat per una gran multitud de pelegrins de tot el món

Segons el Codex Calixtinus, de segle XII, i la llegenda Aurea del segle XIII, els deixebles del sant van transportar el cos de l’apòstol a Galícia i el van dipositar prop de la ciutat romana Iris Flàvia.

Des del segle IX l’Apòstol sant Jaume era invocat com a protector de la fe cristiana i per a defensar-se dels moros. A l’edat mitjana, va començar el gran pelegrinatge a Santiago de Compostel·la, que es pot comparar amb el que tenia Jerusalem i Roma.

Actualment també és un centre de pelegrinatge, especialment en l’any Jacobeu i en aquest any, venen pelegrins de tot el món a venerar les relíquies de l’Apòstol.

El Papa Joan Pau II va convocar un gran pelegrinatge, especialment per a joves, l’any 1982, i en la seva estada va recordar que a Santiago de Compostel·la va néixer Europa i allí té les seves arrels.

Molts són els sants, com Francesc d’Asís, personatges importats com Carlomagne i reis que han visitat el sepulcre del sant, demanant la seva protecció.

Moltes són les ciutats que porten el seu nom, a més a més de Santiago de Compostel·la, el de Cuba, Xile, i altres.