Primer Diumenge d'Advent - Cicle B
(Sols text per imprimir)

Estem avui en el primer diumenge d'Advent. Aquest temps d'Advent és una preparació per a la gran festa de Nadal.

Els comerciants ja ens anuncien, d'una manera lluminosa, la gran festa de Nadal. Pels carrers comencem a veure les grans il·luminacions de la nostra ciutat comtal.

L’Església, que és una gran pedagoga, vol que en aquest primer diumenge d'Advent ens preparem, tot pensant en la vinguda de Jesús, per a la fi del món.

Jesús volia expressar tres idees fonamentals per a la nostra vida cristiana.

La 1ª, que Ell tornarà;

la 2ª, que no sabem quan tornarà, i

la 3ª, que hem de vigilar i vetllar, perquè no sabem ni el dia ni l'hora.

Aquestes tres idees, les expressa amb una paràbola.

Jesús és l'home que se'n va a terres llunyanes, es a dir, al cel. Passa com un home que se’n va a terres llunyanes (Mc 13,34). A cadascun dels seus criats els encomana una tasca. Deixa casa seva després de donar facultats als seus servents i confiar a cadascun la seva tasca (Mc 13,34). A l'Església, i a tots nosaltres, ens encarrega una tasca, en aquesta vida i quan menys ho esperem tornarà, i com que no sabem el dia ni la hora, ens diu que hem d'estar vetllant, con el porter que espera la vinguda del seu amo. Al porter li mana que vetlli (Mc13, 34).

Quina manera més senzilla i al mateix temps més bonica per expressar aquestes tres idees.

Fem-ne ara un petit comentari de cadascuna d'aquestes idees.

Primera idea

Jesús tornarà ple de glòria i majestat a la fi del món. Sant Pau diu :Vindrà des del cel acompanyat dels seus àngels poderosos (2Te 1,7), i com dèiem el diumenge passat, ens jutjarà sobre l'amor.

Segona idea

Cadascú de nosaltres té una tasca a fer en aquest món. Tots nosaltres tenim una vocació i uns talents que el Senyor ens ha donat, i no els podem colgar, sinó que els hem de fer treballar i multiplicar. Recordeu la paràbola dels talents. A un li donà cinc talents, a l'altre, dos, i a l'altre, un, a cadascú segons la seva capacitat (Mt 25,15).

Els arbres, on estan plantats han de donar fruit. Nosaltres, segons la nostra vocació hem de donar fruit per a l’eternitat.

En aquest temps d'Advent ens hem de preguntar si aprofitem els talents que el Senyor ens ha confiat per estimar-lo.

El cristià ha d’estimar Déu i els germans, de veritat. La vocació del cristià, sigui quin sigui el seu estat, és la d’estimar.

Renato Guttuso. Rocco amb el Tocadiscs. (189 X 153 cm)Estima al Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb tot el pensament i amb tota la força (Mc 12,30).

A Déu, sabem com l'hem d'estimar, i al germà, Jesús ens ho explica:

Estimaràs el teu germà com t'estimes a tu mateix.

Estimaràs el teu germà con Ell ens ha estimat. Us dono un manament nou, que us estimeu els uns als altres com jo us he estimat (Jn 13,34).

Estimaràs el teu germà veient en la persona del teu germà la persona de Jesús. Jesús diu: Perquè tenia fam i em donàreu de menjar, tenia set i em donàreu de beure, estava despullat i em vàreu vestir, estava malalt i em vàreu visitar, era a la presó i vinguéreu a veure’m (Mt 25,35).

.Estimaràs el teu germà, com el Pare Déu ens estima.

Tercera idea

És que hem de vetllar. Vetllar vol dir no dormir, sinó estar desperts.

Vetllar és viure segons la voluntat de Déu i seguint les petges de Jesús.

Jesús, a l'hort de Getsemaní, va dir als apòstols que vetllessin i preguessin per tal de no caure en la temptació.

No voldria pas exagerar en dir que la vida del home es una temptació continuada. Sant Pere diu que l'enemic de l'home, que és el diable, és com un lleó que busca a qui devorar. El vostre adversari el diable, rugint com un lleó, ronda cercant qui engolir (1Pe 5,8).

Sant Pau diu: Qui es pensi d’estar dret, que miri de no caure (1Co 10,12). I el mateix Jesús ens fa dir en l'oració del Parenostre: I no permeteu que caiguem en la temptació (Mt 6,13).

Fàcilment l'home cau a la trampa que li proposa el maligne.

Pablo Picasso. El jueu pobre amb el nen. (125 x 92 cm)Moltes vegades l'home troba el càstig a les seves pròpies

accions. Els països industrialitzats van vendre armes als països àrabs, per fer-se rics, i ara aquestes armes són les que amenacen els països industrialitzats.

La campanya dels preservatius es tornarà contra els qui en fan ús.

Els bisbes ens diuen que no es perdin els valors morals i espirituals, que aguanten la vida dels homes.

Com el porter vetlla, nosaltres hem de vetllar i vigilar contra les insídies del món, del dimoni i de la carn. Per acabar, permeteu-me que us doni unes normes pràctiques per preparar el Nadal que s'acosta.

-Prepareu el pessebre.

-Feu una bona confessió. El gran predicador d’aquest temps d’Advent que és sant Joan Baptista exhortava a confessar els pecats. Confessaven els seus pecats i es feien batejar (Mt 3,6).

Neteja el teu vas, perquè hi càpiga més gràcia; la remissió dels pecats és concedeix a tothom per igual, però la comunicació de l’Esperit Sant es dóna proporcionalment a la fe de cadascú (De les catequesis de Jerusalem), lectura de les hores, dissabte XIII.

-Beneïu la taula.

-Aneu a missa els dies feiners, si podeu, o feu la visita al Santíssim Sagrament.

-Llegiu l'Evangeli.

Feu, Senyor, que quan Vós vingueu em trobeu a la vostra dreta, perquè en la meva vida no he perdut el camí que porta cap al cel. També us agrairé que em feliciteu, si ho mereixo.