TERCER DIUMENGE D'ADVENT - CICLE B
 

Estem avui en aquest tercer diumenge d'Advent i, com el diumenge passat, la figura que ens acompanya per trobar Jesús en la gran festa de Nadal és la gran figura de Joan el Baptista.

Era tan gran la santedat de Joan el Baptista, que alguns deien que era el Messies, per això els responsables de Jerusalem enviaren sacerdots i levites a Joan per preguntar-li: "Tu, qui ets?" (Jn 1, 19) .

Fixem-nos en la resposta de Joan, després d'haver dit que no era el Messies: "Què dius de tu mateix? Ell va declarar: sóc la veu d’un que crida en el desert: Aplaneu el camí al Senyor (Jn 1, 21-23). Ell és la veu.

Sant Agustí diu que la "paraula", la coneixem per la "veu". La veu és l'òrgan que ens fa conèixer la paraula. La veu sense paraula és un so que fa mal a l'orella.

El Senyor és la paraula, i Joan, la veu que anuncia el Senyor. Joan sap molt bé qui és Jesús i el proclama en el desert. És un instrument de què Déu se serveix per donar a conèixer Jesús.

Joan ha concebut Jesús en el seu cor, i la seva boca parla del Senyor.

Tots nosaltres hem de ser veu del Senyor. Hem de parlar de Jesús, especialment en aquestes festes de Nadal.

Joan és la veu que clama en el desert i dóna fruit, encara que no va donar el fruit que ell esperava.

Moltes vegades a nosaltres ens fa la impressió que prediquem en el desert. Pares que han educat cristianament els seus fills, i que ara aquests no van mai a missa o no volen sentir parlar res de Déu, se senten desenganyats, culpables i angoixats. Hem predicat en el desert.

No és veritat. Tot treball dóna fruit, i moltes vegades el fruit no es veu. Si els vostres fills són bons, encara que no siguin religiosos, ¿no serà degut a l'educació cristiana que els heu donat?

Un dels pecats d'omissió és no parlar de Jesús.

En aquest temps d'Advent, hem de preparar el nostre cor per rebre amb alegria el Senyor el dia de Nadal. Sant Agustí diu que Joan clama perquè Jesús entri en el nostre cor, però Ell no entrarà si no li aplanem el camí.

Aplanar el camí és estar sempre alegre. Sant Pau diu: "Viviu sempre contents en el Senyor! Ho repeteixo, viviu contents" (Fil 4, 4). Quan parlem d'arribar amb alegria a les festes de Nadal i celebrar-les solemnement amb el goig de l'esperit volem dir que parlem d'aquella alegria que s'instal·la a la punta més fina del nostre esperit, allí on aquest goig entra en comunió amb l'esperit de Déu i és mogut per Ell. No vol dir tancar els ulls a la realitat, sinó posar-se a les mans de Déu. Un sant trist és un trist sant.

És fer una bona confessió. Aquest Advent hi haurà la celebració de la penitència comunitària a la nostra Parròquia.

Permeteu-me una anècdota. Un dia vaig entrar en una casa on tenien un nen de tres anys. El nen, com que em coneixia, venia corrents cap a mi. Anava molt brut. La seva mare el cridà i li digué: "No toquis Mn. Joan, que vas molt brut i l'embrutaries".

Jo també us ho dic. No toqueu el nen Jesús el dia de Nadal, si abans no us renteu amb una bona confessió.

En mig de vosaltres està qui no coneixeu. Per desgràcia hi ha moltes persones que no coneixen el Senyor, perquè no coneixen l'evangeli, no fan oració i no saben veure Jesús en aquella persona necessitada espiritualment o materialment.

Moltes vegades veiem per la televisió grans manifestacions, relacionades amb el problema de l'atur, la violència i de la seguretat social. Pensant-hi una mica, he arribat a la conclusió que en el fons del fons existeix un problema moral i m'he recordat d’allò que diu l'encíclica Splendor veritatis: "Davant les greus formes d'injustícia social i econòmica, així com la corrupció política que pateixen molts pobles i nacions, augmenta la reacció de moltes persones oprimides i humiliades en els seus drets humans". Més endavant, quan fa referència a la dignitat de la persona humana, diu: "És un pecat contra la dignitat de les persones i els seus drets fonamentals reduir-les, mitjançant la violència, a la condició d'objecte de consum, o a una font de beneficis".

En la nostra parròquia comença la campanya "Gana, aquí?". Campanya de recollida d’aliments i diners per als pobres i per als necessitats. Sigueu generosos.

Ja teniu fet el pessebre?