CICLE B DIUMENGE 24 DE L'ANY
(Sols text per imprimir)

INTRODUCCIÓ

L'evangeli del dia d'avui ens presenta Jesús com una persona incompresa pel seu poble. Preguntava als seus deixebles: ¿què diu la gent qui sóc jo? Ells li respongueren: " Uns diuen que sou Joan el Baptista, d’altres que sou Elies d’altres que sou algun dels profetes" (Mc 8,27-28) Veuen en Jesús una persona admirable, podríem dir un superhome, i res més. El comparen a Joan el Baptista, a Elies, o a algun profeta, però no sabien veure el que Jesús és en realitat.

Després ho pregunta als deixebles: "¿I vosaltres qui dieu que sóc jo? ", i prenent la paraula Pere contesta: " Vós sou el Messies "(Mc 8,29). Jesús aprova aquesta resposta i mana que no ho diguin a ningú. Els mana guardar silenci.

Però Jesús sabia molt bé que el concepte que el poble jueu tenia del Messies no era correcte, Alguns del poble tenien el concepte d'un Messies victoriós, que dominaria els romans i donaria la victòria al seu poble. Un Messies, com un rei. A Jesús el volien fer rei després de la multiplicació dels pans i dels peixos. Per això Jesús els parla dels seus sofriments i de la seva passió i mort. " El Fill de l’home ha de patir molt: els grans sacerdots i els mestres de la llei l’han de rebutjar, ha de ser mort i al cap de tres dies ressuscitarà" (Mc 8,31) Llavors ve la reacció: Pere pensant fer-li un favor, es posà a contradir-lo. Però Jesús es girà, renyà Pere, davant els deixebles i li digué: "Fuig d’aquí Satanàs ! No penses com Déu, sinó com els homes" (Mc 8, 32-33) La reacció de Jesús fou fulminant, li diu Satanàs i que no pensa com a Déu, sinó com els homes. També nosaltres, de vegades, pensem com els homes.

santpere_p.JPG (20158 bytes)REFLEXIÓ SOBRE L’EVANGELI.

Després d'aquesta introducció, centrem la nostra reflexió sobre aquestes dues preguntes:

1. ¿Qui és realment Jesús ?

2. ¿Qui és Jesús per a nosaltres?

Contestar a la primera pregunta ens portaria a escriure un bon llibre de moltes pàgines i respostes. Permeteu-me que ressalti solament alguna faceta de Jesús.

- Jesús és el Messies va respondre Pere "Tu ets el Messies"(Mc, 8, 29).

- Jesús és el Fill de Déu. El salmista diu: "Tu ets el meu fill, jo avui t'he engendrat" ( Sl,2, 7-8).

- Jesús és el nostre rei. En l’entrada de Jesús a Jerusalem la gent cantava: Hosanna! Beneït el qui ve en nom del Senyor, el Rei d’Israel! ( Jo 12,13).

-Jesús el nostre salvador. Digué Jesús: No he vingut a condemnar el món, sinó a salvar-lo (Jo12,47).

- Jesús és el nostre redemptor. Jesús mor a la creu. Tot s’ha complert. Llavors va inclinar el cap i lliurà l’esperit ( Jo19,30).

- Jesús és el nostre amic. Ell va dir als apòstols: Vosaltres sou els meus amics ( Jo 15,13).

- Jesús és el gran sacerdot, que intercedeix davant del Pare per a nosaltres. El salmista diu: Ets sacerdot per sempre com ho fou Melquisedec ( Sl 110,4 ).

La segona pregunta ¿ Qui és Jesús per a nosaltres.?

¿ Com han respost els seguidors de Jesús a la pregunta que va fer Jesús als deixebles: ¿ I vosaltres, qui dieu que sóc jo ?

La resposta és molt diferent segons la persona a qui ho preguntem

Hi ha persones que ho han deixat tot per seguir Jesús. Jesús és la seva herència. Penseu en els monjos i monges de clausura.

Altres que han donat el millor que tenien, la seva vida, abans de renunciar Jesús. Penseu en la gran quantitat de màrtirs. que han donat tota la seva vida per Jesucrist.

Altres, com la majoria de nosaltres, que ens esforcem a seguir-lo i que el seguim i l'estimem de veritat, però que estem carregats de defectes i que, moltes vegades el que creiem no correspon al que obrem.

Ens podem aplicar la gran lliçó que ens dóna sant Jaume en la segona lectura: Germans meus, si algú deia que té fe i no ho demostra en les obres, ¿ de què serviria? ( Jm 2,14).

¿ De què serveix dir que som cristians i que ens hem d'estimar, si les nostres obres diuen el contrari?

Transcendència de la persona de Jesucrist en els homes i dones del segle XXI.

Molts admiren Jesús pel seu missatge i la seva doctrina, però la persona de Jesús no té cap transcendència en la seva vida.

Altres que el persegueixen. Nosaltres som testimonis que els cristians i el mateix Crist han estat perseguit i estan perseguits. Tots recordem que en els països de l'Est Jesús i els seus seguidors eren perseguits i ara és motiu d'alegria per a nosaltres, el veure com les esglésies que feia quaranta i setanta anys que estaven tancades, s'obren i hi ha un renaixement espiritual digne d'admiració.

I finalment uns quan milions de cristians que intentem imitar-lo i donar testimoni de la nostra fe.

Per acabar, voldria que tots nosaltres poguéssim repetir de veritat, aquestes paraules de sant Pau a la comunitat dels filipencs: Per a mi viure és Crist (Fil 1,21).

Res més. Que passeu un bon diumenge