DIUMENGE QUART DE L' ANY - B
(Sols text per imprimir)

JESÚS PARLAVA AMB AUTORITAT

Avui trobem Jesús a Cafarnaüm, un poble vora el llac de Galilea, on vivia Pere amb la seva sogra i la seva família.

Què feia Jesús el dia de festa?

Heus aquí en un dia de festa, un dissabte, què feia el Senyor. Anava a la sinagoga a escoltar la paraula de Déu, com a bon israelita, i l'exposava, com el sacerdot fa en la homilia. Predicava el regne de Déu, curava els malalts i, abans de acabar la jornada, es retirava a camp obert a fer oració, abans d'anar a dormir. Moltes nits les passava pregant. Sant Mateu ens diu: Llavors Jesús els deixà, sortí de la ciutat i se n'anà a Betània, on va passar la nit (Mt 21,17).

L'evangelista vol remarcar que el Senyor ensenyava amb autoritat i que la seva predicació i les seves ensenyances eren diferents de les dels escribes i fariseus. La gent s’estranyava de la seva manera d’ensenyar, perquè no ho feia com els mestres de la llei, sinó amb autoritat (Mc 1,22).

Si em preguntéssiu que vol dir "parlar amb autoritat", us diria:

  • Primer, saber el que es diu.

  • Segon, estar convençut del que es diu.

  • Tercer, que la vida de la persona correspongui a la seves ensenyances.

Jesús sabia molt bé el que deia

Jesús podia parlar de Déu, perquè era Déu i coneixia els seus misteris, i la seva missió era revelar-los als homes.

Jesús era la Paraula, el Verb de Déu. Diu sant Joan: En el principi existia el qui és la Paraula. La Paraula estava amb Déu i la Paraula era Déu... El qui és la Paraula s’ha fet home i ha habitat entre nosaltres (Jn 1,1 i 14). La paraula és l'expressió de la idea. Jesús és l’expressió de Déu. Quan Felip li demanava que li mostri el Pare, Ell va respondre: Qui m’ha vist a mi, ha vist el Pare. Com pots dir que us mostri el Pare? No creus que jo estic en el Pare i que el Pare està amb mi? Les paraules que jo us dic, no les dic pel meu compte. És el Pare qui, estant en mi, fa les seves obres (Jn 14,9-10). Qui veu Jesús, veu el Pare.

Jesús estava convençut del que deia

Jesús estava convençut de la seva missió i del seu missatge, i la seva paraula era eficaç. Quan Jesús era a Cafarnaüm, un centurió es presentà a Jesús per pregar-li que baixés i guarís el seu fill, que estava a punt de morir. Jesús li digué: "Vés, que el teu fill viu". Aquell home va creure en la paraula de Jesús i es posà en camí (Jn 4,50), i el seu fill va quedar curat per la paraula de Jesús pronunciada a distància.

Jesús i l'endimoniat a la sinagoga.

Quan parla de la seva passió i mort, i Pere el vol convèncer que no ho accepti, Jesús li diu amb energia. Vés-te’n d’aquí, Satanàs. No veus les coses com Déu, sinó com els homes (Mc 8,33).

Jesús era un home lliure, i obrava amb llibertat. No tenia por de dir la veritat. Deia que la veritat ens faria lliures: Si us manteniu ferms en la meva paraula, realment sereu deixebles meus; coneixereu la veritat i la veritat us farà lliures (Jn 8,31-32). I com que Jesús sempre buscava la veritat, era l'home lliure per antonomàsia.

Joan Reixac (doc. a València entre 1430 i 1484). Sant Miquel arcàngel i el drac.Jesús obrava conforme a la seva predicació

Ens diu l'evangelista, que va passar pel món fent el bé. Avui veiem Jesús traient un esperit maligne que cridava: Per què et fiques amb nosaltres, Jesús de Natzaret? Has vingut a destruir-nos? Ja sé prou qui ets: ets el Sant de Déu (Mc 1,24).

Entre parèntesi, avui també existeix el dimoni, i clarament veiem la seva influència en la maldat dels homes, en les guerres i en les moltes temptacions que tots tenim.

Si nosaltres, com a cristians, volem parlar amb autoritat i ésser escoltats, hem de ser com Jesús:

CONEIXEMENT DE DÉU

Déu és el nostre Pare, que estima a Jesús, i aquest ens estima a nosaltres. Jesús diu: Tal com el Pare m'estima, jo també us estimo a vosaltres (Jn 15,9).

Déu és creador de totes les coses, remunerador, justicier, i moltes coses més.

CONEIXEMENT DE L’HOME

L'home és creat a imatge de Déu. És lliure; capaç de fer el bé i el mal.

La nostra missió de cristians és buscar la veritat perquè siguem lliures.

L'home és l’única criatura que té llibertat. La llibertat és un do de Déu. La llibertat consisteix a poder elegir entre diferents projectes, metes, o camins. Però, fixeu-vos-hi bé, l'home és plenament lliure quan elegeix allò que és bo, per a ell mateix i per als altres, allò que és just i vertader, allò que agrada a Déu.

No hi ha llibertat per al mal.

PARLAR AMB CONVENCIMENT

Estar convençuts d'allò que diem. Fàcilment es veu si una persona, quan parla, ho sent, i si n'està convençuda, o no. Si jo parlés del Barça, no convenceria la gent, perquè de futbol no hi entenc. En canvi, jo he vist persones que m'han parlat del Barça i quasi m'han convençut, perquè parlaven amb entusiasme i convençudes. Oh, si els cristians sabéssim parlar de Jesús, com moltes persones parlen del Barça, d'una altra manera aniria el món.

QUE LA NOSTRA VIDA S’AJUSTI AL QUE DIEM

Finalment, que la nostra vida s'ajusti a les nostres paraules. Jesús digué: Manteniu-vos en el meu amor. Si guardeu els meus manaments, us mantindreu en el meu amor, tal com jo guardo els manaments del meu Pare i en mantinc en el seu amor (Jn 15, 9-10).

Anècdota. Hi havia un matrimoni que sempre es barallava i discutia. Un dia, la filla va dir als pares: de què us serveix anar a missa, si sempre us baralleu? La mare li va contestar: si tot anant a missa, la nostra vida és així, què en seria, si no hi anéssim? Qui tenia raó: la mare, la filla, o totes dues?

Senyor, Jesús! Feu que estigui tan enamorat de les vostres paraules, que les meves transpirin el vostre esperit; i que les meves obres i els meus actes serveixin, als altres, per descobrir més la vostra bondat i el camí que ens ensenyeu.

Que passeu un feliç diumenge.