CICLE B - DIUMENGE VUITÈ
(sols text, per imprimir)

Pieter Brueghel, el vell. El banquet de noces. INTRODUCCIÓ

A la primera lectura, com a preparació de l’evangeli, ens parla el profeta Osees. Cordialment sensible al valor de la fidelitat, va haver de sofrir la traïció de la seva esposa, infidel. Generosament va esperar que tornés i la va perdonar. Aquesta experiència li va servir de muntatge al·legòric per dramatitzar la infidelitat d’Israel al seu Déu: el poble elegit. Diu: Et prendré com a esposa per sempre, et prendré com a esposa i pagaré per tu bondat i justícia, amor i misericòrdia. Et prendré com a esposa pagant un preu de fidelitat (Os 21-22). És un dels missatges de l’amor de Déu al seu poble d’Israel.

Evangeli

L’evangeli ens ha dit que preguntaven a Jesús per què no dejunaven el seus deixebles. Per què els teus deixebles no dejunen, com ho fan els de Joan i els dels fariseus? Jesús els respongué: Poden dejunar els convidats a noces mentre l'espòs és amb ells? Pero ja vindrà el temps que l'espòs els serà pres, i aquell dia sí que dejunaran ( Mc 2, 18-20).

Fixeu-vos bé, com és presenta Jesús. Durant l’any l’hem contemplat com l’amic, el mestre, el camí, la veritat i la vida , i avui, se’ns presenta com un nuvi. És que poden dejunar els convidats a un casament, mentre el nuvi és amb ells? Se suposa que està celebrant el banquet de noces amb els seus amics.

Algunes qualitats del nuvi

És una persona alegre, que està contenta, estima de veritat la seva recent esposa, i pensa estimar-la durant tota la seva vida, la farà feliç, estarà amb ella durant tota la vida i se sacrificarà per ella, etc.

Pieter Brueghel, el vell. El banquet de noces.JESÚS SE’NS PRESENTA COM SI FOS UN NUVI

Apliqueu aquests conceptes a Jesús, que avui se’ns presenta com el nuvi. Jesús és una persona alegre, que ha vingut al món amb un missatge d’alegria i salvació, que estima la seva esposa, que és l’Església, de la qual nosaltres formem part pel bateig, que ha donat la seva vida per nosaltres, morint en una creu, que vol que nosaltres complint el precepte de l’amor, siguem feliços aquí a la terra i després al cel i estarà amb nosaltres durant tota la nostra vida.

PRESÈNCIA DE JESÚS

No podem desglossar tots aquests conceptes, la missa seria massa llarga. Permeteu-me que solament desglossi la presència de Jesús en la nostra vida cristiana.

Presència de Jesús en l’any litúrgic

La presència de Jesús, ens la fa viure l’Església, repassant la vida de Jesús cada any. Així contemplem la vida de Jesús des de la concepció immaculada de Maria fins a la seva Ascensió al cel, passant pel seu naixement, la vida oculta a Natzaret, diferents passatges de la seva vida i, sobretot, en la contemplació de la seva mort dolorosa i de la seva admirable resurrecció.

La presència de Jesús, la trobem, principalment, en la litúrgia.

El Concili Vaticà II. en la Constitució sobre la Sagrada Litúrgia, descriu algunes maneres que té Crist d’estar present en l’acció litúrgica (SC. 7).

Presència de Jesús en la paraula de Déu

Quan en les nostres accions litúrgiques es llegeix la paraula, està Crist deixant-se escoltar de nou per nosaltres. La vida ens arriba per la paraula, i la paraula engendra, en els homes, el començament de la salvació, la fe. Però quan la paraula assoleix la seva més viva expressió i realització és quan està unida a l’acció sacramental. Perquè la proclamació de la paraula no és solament una narració, sinó que té la força de realitzar allò que anuncia.

Presència del Crist en els seus ministres

Jesús està present en els seus ministres. El sacerdot, en les accions litúrgiques, més que en qualsevol acte de ministeri sacerdotal, actua en la persona de Crist. No és Pere qui bateja, és Crist qui està batejant amb Pere, és Crist qui perdona els pecats en el sagrament de la reconciliació, i fa present la seva vida quan celebra l’Eucaristia. El sacerdot diu en el moment de la consagració les mateixes paraules que Jesús va dir el Dijous sant: Preneu, mengeu: això és el meu cos, i aquesta la meva sang... Beveu-ne tots, que això és la meva sang, la sang de l’aliança, vessada per tothom en remissió dels pecats ( Mt 26,26-28). Naturalment és el cos i la sang de Crist, posat sobre l’altar pel sacerdot.

Jesús és present en l'Eucaristia. L’Eucaristia és un banquet i un sacrifici. En tots aquests aspectes està la presència de Crist, que es converteix en el menjar per aliment nostre, i en el sacrifici renova la seva donació al Pare.

I passem per alt la presència de Jesús quan està reservat en el sagrari, perquè nosaltres el visitem i el tractem com un gran amic.

Presència de Crist en la comunitat cristiana

Jesús és present en la comunitat cristiana. Jesús digué: Perquè on hi ha dos o tres reunits en el meu nom, jo sóc allí enmig d’ells (Mt18,20). L’Església és el cos de Jesús. Jesús és el cap, i on és el cos ha d’estar el cap, Crist.

Domenico Fetti. Paràbola dels convidats a les noces.Jesús està present en els malalts i necessitats

Jesús està present en els pobres, malalts i necessitats. En el judici final, els justos li respondran: Senyor, quan et vam veure afamat i et donàrem menjar; o que tenies set , i et donàrem beure? Quan et vam veure foraster i et vam acollir; o que anaves despullat , i et vam vestir? Quan et vam veure malalt o a la presó i vinguérem a veure’t? El rei els respondrà: Us ho asseguro: tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, a mi m’ho fèieu ( Mt 25 37-40). Quan tu dónes una almoina a un pobre, o visites un malalt, o un pres, o dónes un vas d’aigua al qui té set, pensa que ho fas al mateix Jesús.

Presència de Déu i de Crist en el món

Hi ha una presència implícita, o explícita, de Déu i de Crist dins nosaltres mateixos. Déu ens parla interiorment en el fons del nostre cor, en la salut i en la malaltia i en els diferents esdeveniments que envolten.

També ens parla en el progrés humà, en la tècnica i en els descobriments que l’home realitza. Quan l’home va descobrir la televisió, Déu ja l’havia posat.

També en les persones bones i que donen bon exemple d’amor. Hi ha la presència de Déu on hi ha autèntica comunitat d’amor, ja que tot amor procedeix de l’Amor amb majúscula.

Dues idees he volgut donar, principalment, en aquesta homilia. Presentar-vos Jesús, com el nuvi, content i alegre que ens estima, i la seva presència en la litúrgia, en l’Eucaristia, en la comunitat cristiana, en els nostres germans necessitats i on hi ha amor autèntic.

Que aquestes paraules meves, i aquesta Eucaristia que estem celebrant, ens serveixin per estimar més Jesús i per servir els nostres germans i viure millor la presència de Jesucrist.

Desitjo que passeu una setmana molt bona, i fins al diumenge, si Déu vol.