Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe

D.O.M.U.N.D

AVUI, L’ESGLÉSIA ENS DEMANA QUE SIGUEM MISSIONERS

Celebrem, avui, el Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe.

Paraules de Jesús. He rebut plena autoritat al cel i a la terra. Aneu , doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyeu-los a guardar tot allò que jo us he manat. Jo estaré amb vosaltres, dia rere dia, fins a la fi del món ( Mt 28,18-19).

Jesús mana els apòstols que vagin per tot el món a portar la bona nova i els promet estar amb ells, fins que s’acabi el món.

Jesús també va dir això per nosaltres cristians del segle vint-i-un.

EXEMPLE DE LES PRIMERES COMUNITATS

El apòstols deixaren Palestina i predicaren Jesús no solament als jueus, sinó també als gentils.

La seva tàctica era fundar petites comunitats de fidels i, al davant d'elles, un bisbe i que aquestes comunitats enviessin predicadors per formar noves comunitats.

La comunitats d' Antioquia de Síria envia Pau i Bernabé a predicar la bona nova a Xipre i a l'Àsia Menor. Quan tornaren del seu viatge apostòlic explicaren a la comunitat les meravelles que els Senyor havia fet i com el Senyor havia obert la porta als no jueus . Quan varen arribar reuniren la comunitat per explicar-los tot el que Déu havia fet per mitjà d’ells i com havia obert als pagans la porta de la fe. I van quedar-se amb els deixebles una bona temporada ( Ac 14,27-28)

Tota la comunitat es sentia missionera i ajudava els missioners amb la seva pregària i les seves almoines.

Aquesta és l'experiència de fa més de dos mil anys, que ens narra els fets del Apòstols.

L’ESGLÉSIA HA DE SER MISSIONERA.

La missió de l'Església, ara, és la mateixa la de fundar noves comunitats que coneguin i estimin Jesucrist i que les comunitats cristianes es relacionin i s' ajudin.

El catecisme de l’Església Catòlica ens diu:

El mandat missioner. Déu ha enviat l’Església a les nacions, perquè sigui el sagrament universal de la salvació. Ella, doncs, obeint les ordres del seu Fundador s’esforça a anunciar l’evangeli a tots els home.

Origen i el fi de la seva missió. El mandat missioner del Senyor té com a font última l’amor etern de la santíssima Trinitat.

El motiu de la missió. De l’amor de Déu a tots els homes, l’Església de tots els temps ha tret l’obligació i la força del seu impuls missioner.( C.E. C. Núms. 849,850,851)

EXPERIÈNCIA DELS MISSIONERS

El missioners ens recorden que en el cor de cada home hi ha un desig, una set de conèixer el veritable Déu, manifestat per Jesús, que dóna sentit a la vida humana, i que és perdó, esperança, plenitud i joia per sempre

Els mitjans de comunicació ens presenten l'altra necessitat: la fam material, falta d'aliments, medicaments, educació, justícia, llibertat. Aquestes necessitats són visibles, i urgents i també són ateses per l'església missionera, que manté milers d'escoles, leproseries, hospitals i dispensaris en tants llocs on només hi ha misèria. Els missioners, coneixen també en la seva carn el que és treballar per la justícia i la llibertat: segrestos, ferides i morts . La seva vida compromesa i el seu missatge evangèlic els porta a compartir els dolors i fins i tot la mort de Jesucrist.

LA NOSTRA ESGLÉSIA

Hi ha un despertar religiós, precisament en les comunitats joves d'Àfrica i Amèrica i un envelliment en les comunitats antigues, com són les nostres d'Europa.

Us he dit que les nostres comunitats s'estan envellint. Falten joves a les nostres comunitats i es veuen molts caps blancs en les nostres reunions eucarístiques.

Tenim de fer el que estigui a les nostres mans per renovar les nostres comunitats.

TOT CRISTIÀ HA DE SER MISSIONER

Hem de ser tots missioners, i per ser missioners es necessari està enamorat de Jesucrist i del seu missatge d'amor.

Si nosaltres n'estem enamorats el donarem a conèixer i parlarem d'ell.

Actualment, sembla que hi hagi una consigna tàcita de no parlar de Jesucrist ni en la família. ni en el treball. ni en lloc. Moltes vegades sentim a dir que aquest tema és tabú i per això mai no se'n parla.

Exemples.

La mare diu a l'àvia: Voleu callar, perquè l'àvia diu a les netes que han d'anar a missa el diumenge.

Dos senyors que feia més de vint anys que treballaven en una empresa, mai havien parlat de Jesucrist i moltes vegades del partit de futbol del Barça. Un dia es varen trobar en una reunió cristiana i el comentari va ser: ¿tu també ets cristià practicant? No ho sabia, mai m’ho havies dit, i mai havíem parlat de Jesús en els molts anys que ens coneixem i treballem junts en la mateixa oficina.

.AJUDAR A LES MISSIONS

¿De quina manera podem ajudar els missioners?.

- Amb la nostra oració, en la missa i oferint al Senyor els nostres sacrificis per ells. Demaneu als malalts que ofereixin, també, els seus sacrificis per les missions.

- Promovent vocacions missioneres. Demanar al Senyor que en la vostra família surti un fill o filla missioner.

- Ajudar econòmicament les missions en la col.lecta d'avui.

- Demanar alguna adreça d’algun missioner i escriure-li.

És pot demanar al Bisbat, departament de missions.

Resem per les missions i col·laborem amb les nostres almoines. Gràcies.

Que tingueu un bon diumenge.