Cicle C. DIUMENGE VINT-I-SET DE L’ANY
sols text, per imprimir

Fra Angelico (Giovanni da Fiésole) ca. 1438. Jesús Ressuscitat. San Marco. Cel·la 8Els apòstols digueren al Senyor: "Doneu-nos més fe" (Lc 17,5).

Potser, pot estranyar que el apòstols demanessin a Jesús que els augmentés la fe.

Ells vivien amb Jesús i veien contínuament els seus miracles i escoltaven les seves paraules i malgrat això demanen que els augmenti la fe.

Per què?. La resposta és molt fàcil. La fe augmenta o disminueix. La vida és dinàmica i no estable. La fe ha d'augmentar contínuament.

Permeteu-me una comparació encara que sigui molt materialista. Els diners no poden quedar parats, perquè si no augmenten disminueixin.

Fa uns anys, en un carrer de Barcelona hi havia un rètol d'un banc que deia: Capital Social 25.000.000 pts.

Fa cinquanta anys, vint-i-cinc milions de pessetes era un gran capital, ara, només es pot comprar un pis regular. Aquells diners han perdut valor.

La teva fe ha d'augmentar contínuament, perquè no perdi valor. Quan tu vares fer la primera comunió tenies un petit nivell de fe, que ara ja adult ha d’augmentar i posar-se al dia. Per desgracia molts cristians tenen la fe de la Primera Comunió.

La llavor de mostassa plantada en terra bona es transforma en un arbre frondós. Així ha de ser la nostra fe plantada en nosaltres pel baptisme, com un arbre frondós, que els qui el contemplin vegin la nostra fe i el nostre amor a Jesucrist

Alguns diuen que han perdut la fe, i per desgràcia és veritat, perquè la fe, com totes les coses humanes es perden si no es cultiven. Si tu saps una llengua i no la cultives la vas perdent. Si saps escriure a màquina, o ordinador i no ho practiques arribarà un moment que els dits ja no et funcionaran.

Recordo que un dia parlant amb un jove em va dir que ell solament creia en les coses que veia. Jo li vaig respondre que creia en moltes coses que mai havia vist i ho sabia per altres persones. Li vaig fer aquesta preguntà. Com es diu el teu pare?. Ell em va dir el nom i jo li vaig preguntar com sap que és el teu pare. Ell em va dir que ho sabia perquè li havien dit. Jo li vaig dir que això era un acte de fe en les persones que li podien dir.

Sant Pau diu que si acceptem el testimoni dels homes més hem d'acceptar el testimoni de Déu.

Un altre dia, una noia em va dir. Jo voldria tenir la fe que Vostè té. Resa i tindràs fe i si tens fe resaràs. Li vaig contestar.

Chesterton deia: Quan els homes deixen de creure en Déu, no és que no creguin en res, Creuen en qualsevol cosa.

La fe, és com totes les coses humanes, que si no es cultiven , es perden.

Que la nostra pregària sigui avui, la mateixa dels Apòstols. Senyor augmenta'ns la fe.

El Catecisme de l'Església Catòlica diu.: nº 142." Amb la seva revelació. Déu parla als homes com amics seus, mogut pel seu gran amor, conversa amb ells i els convida a comunicar-se i estar-se amb Ell. La resposta adequada a aquesta invitació és la fe " i en el nº 163 diu :" La fe ens fa tastar per endavant el goig i la llum de la visió beatífica, fi del nostre pelegrinatge en aquest món. llavors veurem Déu "

San Pau als corintis els deia: Ara hi veiem d’una manera fosca, com en un mirall poc clar; després hi veurem cara a cara. Ara el meu coneixement és limitat; després coneixeré del tot, tal com Déu em coneix (1Cor 13,12 ).

San Joan ens diu: Estimats, ara som fill de Déu, però encara no s’ha manifestat allò que serem. Sabem, que quan es manifestarà, serem semblants a ell, perquè el veurem tal com és(1Jo 3,2 ).

La fe és, doncs, el començament de la vida eterna.

Definició de la fe

Moltes definicions de la fe, podríem donar. Per a mi la fe és un encontre personal amb Déu, que surt al nostre encontre per Jesucrist.

El catecisme de l’Església catòlica diu:

La fe és una adhesió personal de l’home a Déu que es revela. Comporta una adhesió de la intel·ligència i de la voluntat a la Revelació que ha fet d’ell mateix en obres i paraules (C.E.C.176).

La fe és estar amb el Senyor en sintonia de pensament, de cor i de criteri. En una paraula, pensar com Jesús pensava i esforçar-se en obrar com Jesús obrava.

La fe és una gràcia de Déu

Quan sant Pere confessa que Jesús és el Crist, el Fill de Déu. Jesús li diu: "Feliç de tu, Simó, fill de Jonàs, això no t'ho han revelat els homes, sinó el meu Pare del cel! ( Mt.16,17).

La fe és un acte humà

No és contrari a la seva llibertat i intel·ligència, i la fe no va contra la ciència, perquè Déu és l'autor de la fe i de la ciència.

El concili Vaticà diu que la fe és un acte lliure.

27any_p.JPG (30151 bytes)Exemples de fe

Qui troba Jesús, troba Déu. Si, nosaltres no trobem Jesucrist en la nostra vida de cada dia, podem dir que no tenim fe.

Trobar Jesucrist, com aquella dona ,que estava malalta, em refereixo a la hemorroisa i pensava, si puc tocar el vestit de Jesús quedaré guarida. El va tocar i va quedar guarida.

El contacte personal amb Jesús la va curar i el Senyor li va dir que la fe l'havia salvat (Lc 8,40,56).

La pecadora, que a la casa del fariseu, sense respecte humà, entra i li besa els peus i l'ungeix amb un perfum, aquest contacte amb Jesús li perdona els pecats, per què? perquè la seva fe i el seu amor eren molt grans (Lc 7,36-50).

El centurió que prega a Jesús que curi el seu criat, fa un acte de fe quan Jesús li diu que el seu criat ha estat guarit. Jesús no hi va, li diu de lluny, a distància. No he trobat, diu Jesús, tanta fe en Israel (Lc 7,2-10).

Sta Elisabet diu que Maria és benaurada perquè ha cregut i ella respon que Déu totpoderós ha fet meravelles (Lc 1, 38).

Els sants han estat aquelles persones que han trobat el Senyor i aquest contacte amb el Senyor els ha portat a la santedat.

El just viu de la fe.

Que la fe sigui la nostra norma de vida i que la nostra oració sigui aquesta. Senyor, augmenteu la meva fe, perquè jo mai m'aparti de del camí de la fe i de Vós.

Que passeu un bon diumenge.