Cicle C. Diumenge tercer de l’any
(sols text, per imprimir)

(Lc 1 :1-4, 4:14-21)

Basílica de l'Anunciació, NatzaretL'Evangeli,que suara hem escoltat, podem dir que té dues parts. La primera, un pròleg de l'evangeli que escriu l' evangelista Lluc, i la segona, la visita de Jesús al poble de Natzaret.

Personalitat de sant Lluc

Lluc va ser un deixeble de sant Pau, era metge i home de molta cultura.

San Pau diu:

En la carta als colossencs : Us saluda Lluc, el metge estimat (4,14).

En la carta a Filemó: Et saluden Epafres, company meu de presó en Jesucrist, Marc, Aristarc, Dimes i Lluc, els meus col×laboradors (1,23-24).

En la segona carta a Timoteu: Lluc és l’únic que s’ha quedat amb mi (4,11).

És l’autor del tercer evangeli i dels fets del apòstols

Del llibre de l’evangeli Lluc descriu:

- el tema que vol escriure,

- les fonts d'on ho treu,

- el mètode que segueix,

- i la seva finalitat.

El tema del llibre és un relat dels fets que s'han complert entre nosaltres (Lc1,1), en altres paraules, la realització de les profecies i esperances.

En el llibre dels Fets dels Apòstols ens dirà, el que Jesús va fer i ensenyar.

Les fonts d'on treu el seu evangeli són els qui des del principi en foren testimonis oculars i esdevingueren servidors de la paraula (Lc 1,2). Primer els testimonis oculars, i després els predicadors de la paraula. Els apòstols, que des del principi van seguir Jesús, foren testimonis oculars i predicadors de la paraula. Alguns hi afegeixen la Mare de Déu i que ella va explicar-li la infància de Jesús. Lluc és l’únic evangelista que ens la descriu.

El mètode que segueix té tres qualitats: investigació complerta, exactitud i ordre.

La seva finalitat és que el seu amic Teòfil, i altres cristians que el llegeixin, reconeguin la fermesa dels ensenyaments que han estat adoctrinats. Perquè constatis la solidesa de l’ensenyament que has rebut (Lc 1,3).

Resumint podem dir que l'evangeli de Lluc és un llibre històric, tret del testimoni apostòlic sobre Jesucrist, fet pensament, vida i tradició de l'església primitiva i aquest evangeli és paraula de Déu escrit sota la inspiració de l'Esperit Sant.

Passem ara a la segona part de l'evangeli d'avui

Jesús a Natzaret

La vida privada de Jesús

Avui, trobem Jesús a casa seva. Jesús havia viscut trenta anys en un poblet molt petit anomenat Natzaret. Allí vivia amb el seu pare Josep i la seva mare Maria. Havia anat a l'escola amb els seus companys i cada dissabte anava a la sinagoga per escoltar la paraula de Déu. Jesús no va deixar d'anar a la sinagoga quan era gran.

Vida pública de Jesús

Un dia Jesús s'acomiadà de la seva mare, Maria, i se'n va anar al desert per preparar-se per a la seva missió. Passà quaranta dies i quaranta nits dejunant i després va anar al riu Jordà per ésser batejat per Joan el Baptista.

Jesús es presenta com una persona qualsevol per ésser batejat i allí el Pare el revela, amb aquestes paraules: " Aquest és el meu fill, el meu estimat, en qui m’he complagut" (Mt 3,17).

Jesús començà a predicar i curar malalts i la seva fama s'estengué per tot arreu.

Jesús va al seu poble

Un dia, Jesús determinà anar a Natzaret, la seva pàtria petita i com tenia de costum, el dissabte va anar a la sinagoga.

L'arribada de Jesús a Natzaret deuria ser un gran esdeveniment i tothom esperaria veure què faria.

Estic segur que aquell dia tot el poble estava reunit a la sinagoga, No hi faltava ningú. Tots el ulls estaven posat en la persona de Jesús.

Jesús exposà el seu programa, llegint el profeta Isaïes.

El homes, per exemple, els nous presidents o reis de les nacions exposen el seu programa d’acció amb solemnitat en començar el seu govern. Jesús ho fa a la sinagoga de Natzaret, amb tota senzillesa.

Què diferent és la manera d'obrar de Jesús i la dels homes.

Jesús a la sinagoga de Natzaret

Imaginem-nos, per un moment, que nosaltres som dels assistents a l'acte i que en lloc d'estar al nostre temple asseguts en aquests bancs, estem a la sinagoga de Natzaret.

La gent de Natzaret i nosaltres també estem pendents de la seva paraula. Què dirà? Què farà?

Amb tota solemnitat Jesús s'aixecà i agafà el llibre del profeta Isaïes, el desplegà i trobà el passatge on hi ha escrit:

" L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, ja que ell m’ha ungit per portar la bona Nova als desvalguts, m’ha enviat a proclamar als captius la llibertat, i als cecs el retorn de la llum, a deixar en llibertat els oprimits i a proclamar l’any de gràcia del Senyor".

Tots el qui eren a la sinagoga tenien els ulls posats en Jesús.

Aquelles paraules de Isaïes se les aplica a Ell mateix. "Això que avui heu sentit contar de mi és el compliment d’aquestes paraules de l’Escriptura".

- Ell és l'ungit de Déu, i l'Esperit de Déu està amb ell.

Segurament alguns de Natzaret havien sentit parlar de la revelació del Pare en el riu Jordà.

- Ha estat enviat per portar la bona notícia als pobres.

Quina és la bona notícia? La bona notícia que ens porta Jesús és principalment que Déu és el nostre Pare, que ens estima de veritat i que tots som germans i com a germans ens hem d'estimar de veritat. Voleu una notícia més bona?

- Déu té predilecció pels pobres i tota la seva tasca serà anunciar la llibertat als captius, donar la vista als cecs, la llibertat als oprimits, i anunciar l'any de gràcia del Senyor.

Jesús ens porta un missatge de llibertat. Dues vegades surt la paraula llibertat.

D'aquesta manera hem d'entendre el missatge que ens porta Jesús. Moltes vegades, nosaltres, pobres pecadors, en lloc de presentar un missatge de llibertat, hem presentat un missatge de captivitat i d'obligacions.

Aplicació de la paraula de Déu

Estem en el segle vint-i-u, nosaltres som els que, amb l'ajuda de Déu, hem de portar aquest missatge als homes de bona voluntat.

Ho fem?

Algunes preguntes per acabar.

Presentem Déu com a Pare que ens estima de veritat?

Presentem el missatge de Jesús com un missatge alliberador?

Curem els qui estan cecs?, per exemple, els qui no estimen Déu i viuen apartats de l’Església. Hi ha moltes persones que no trepitgen el temple en la seva vida.

Què fem per aquelles persones, que estan al nostre entorn i no posen en pràctica el missatge d'amor, que ens porta Jesús?

Que passeu un bon diumenge i una bona setmana.