Homilies del Cicle C -2010
Advent
        Primer diumenge d'Advent Castellano 29 de  novembre
        Segon diumenge d'Advent, Castellano 6 de desembre 
        Immaculada Concepció, II, III, castellano: I, II, III 8 desembre
        Tercer diumenge d'Advent, II, Castellano I, II  13 de desembre       
        Quart diumenge d'Advent, Castellano 20 de  desembre
      
Nadal
        Nadal, II, III, IV, castellano: I, II, III, IV 25 desembre
        Sagrada Família Cicle A, Cicle B, II, III, Cicle C, II, ABC / castellano: ciclo A, ciclo B, II, III, ciclo C, II, ABC 27 de desembre
        Solemnitat de la Mare de Déu. Dia de la Pau, 1 de gener, II, III, IV castellano: I, II, III, IV 
            Vida de la Mare de Déu / Vida de María
        Diumenge II de Nadal, castellano  3 de gener
        Solemnitat de l'Epifania I, II, III, IV, castellano: I, II, III, IV  6 gener
        Baptisme del Senyor, II, III, castellano: I, II, III 10 de gener
        Homilia del papa Benet XVI, castellano
Temps de durant l'any
        Diumenge segon de l'any  ,Castellano    17 de gener
        Diumenge tercer de l'any, Castellano    24 de gener
        Diumenge quart de l'any, Castellano 31 de gener 
        Presentació del Senyor, Candelera, II, III, IV / Castellano, II, III, IV 2 de febrer
            Vida de la Mare de Déu / Vida de María       
        Diumenge cinquè de l'any, Castellano   7 de febrer
        Mare de Déu de Lourdes, II, III / castellano I, II, III 11 febrer
        Santa Eulàlia I, IIcastellano I, II 12 febrer 
        Diumenge sisè de l'any, Castellano 14 de  febrer
        Diumenge setè de l'any, Castellano  
        Diumenge vuitè de l'any,Castellano  
Quaresma
Dimecres de cendra / Míercoles de ceniza 17 de febrer
Primer diumenge de Quaresma / castellano 21 de febrer
          Segon diumenge de Quaresma / castellano 28 de febrer
Tercer diumenge de Quaresma / castellano 7 de març
          Quart diumenge de Quaresma / castellano 14 de març
          Solemnitat de Sant Josep, II, III / castellano, II, III 19 març
Cinquè diumenge de Quaresma / castellano  21 de març
          L'Anunciació del Senyor, II, IIIcastellano, II, III  25 març  
              Vida de la Mare de Déu / Vida de María
        
Setmana Santa
Diumenge de Rams I, II, III /  castellano: I, II, III 28 de març
          Dijous Sant, ofrena del Dr. Pere Tarrés, II, III / castellano: I, II, III 1 d'abril
Divendres Sant, Poesia de Mn. Francesc Malgos, II, III, Tristesa de Maria, IV
, Castellano I, II, III, IV 2 d'abril
          Dissabte Sant, Tristesa de Maria / castellano 3 d'abril
Pasqua
Diumenge de Pasqua, II, III / castellano I, II, III   4 d'abril
           Segon diumenge de Pasqua, II, castellano: I, II 11 d'abril
      Crist de la misericòrdia Castellano
Sant Jordicastellano  25 abril
Mare de Déu de Montserrat, castellano 27 d'abril
Tercer diumenge de Pasqua, II / castellano: I, II  18 d'abril
          Quart diumenge de Pasqua / castellano  25 d'abril
Mare de Déu de Fàtima, II, III (Card. Ratzinger) / castellano, II, III (Card. Ratzinger) 13 maig 
Cinquè diumenge de Pasqua, II / castellano, II  2 de maig
          Sisè diumenge de Pasqua, II / castellano, II  9 de maig
Ascenció del Senyor, II, III, IV /  castellano I, II, III, IV 16 de maig
Festa del Beat Pere Tarrés (Bisbats de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa) / castellà 30 maig      
Pentecosta I, II, III / castellano I, II, III  // Dons de l'Esperit Sant / castellano 23 de maig
Temps de durant l'any
        Santíssima Trinitat, II, III / castellano: I, II, III 30 de maig
        Solemnitat del Cos i de la Sang del Senyor, Corpus Christi, II, III, IV, Vcastellano III, IIIIV, V 6 de juny
  Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús / ,castellano  11 de juny
            Sant Joan el Baptista, IIIII, IV / castellano I, II, III, IV  24 de juny            
Sant Pere i Sant Pau, II, III, IVcastellano, II, III, IV 29 de juny
        Diumenge 9 de l'any, Castellano
        Diumenge 10 de l'any,Castellano
        Diumenge 11 de l'any, Castellano 13 de juny
        Diumenge 12 de l'any, Castellano 20 de juny
        Diumenge 13 de l'any, Castellano 27 de juny
        Diumenge 14 de l'any,  / castellano 4 de juliol
        Diumenge 15 de l'any,  / castellano 11 de juliol
        Diumenge 16 de l'any, / castellano 18 de juliol
            Sant Jaume, II, III,  / castellano: I, II, III    25 de juliol     
            Sant Joaquim i Santa Anna, / castellano      26 de  juliol
        Diumenge 17 de l'any,  / castellano  
        Diumenge 18 de l'any, / castellano  1 d'agost
            Transfiguració del SenyorII / castellano, II 6 d'agost     
        Diumenge 19 de l'any,  / castellano 8 d'agost
            Assumpció de la Mare de Déu, II, III, IVcastellano, II, III, IV 15 d'agost     
            Vida de la Mare de Déu / Vida de María       
        Diumenge 20 de l'any,  / castellano 
            Sant Bernat de Claravall, Castellano 20 d'agost
        Diumenge 21 de l'any,  / castellano 22 d'agost
        Diumenge 22 de l'any,  / castellano 29 d'agost
        Naixement de la Mare de Déu,, Castellano  8 de setembre
            Vida de la Mare de Déu / Vida de María          
        Diumenge 23 de l'any, II  / castellano, II 5 de setembre
        Exaltació de la Santa Creu,, castellano14 de setembre      
        Mare de Déu dels Dolors, Virgen de los Dolores 15 de setembre        
        Diumenge 24 de l'any / castellano  12 de setembre
        Diumenge 25 de l'any, / castellano 19 de setembre
Mare de Déu de la Mercè, II, III / castellano, II, III 24 de setembre
Goigs de la Mare de Déu de la Mercè
        Diumenge 26 de l'any, / castellano  26 de setembre
        Diumenge 27 de l'any,  / castellano 3 d'octubre
        Mare de Déu del Pilar I ( a, b, c) , II / castellano I ( a, b, c) , II 12 d'octubre       
        
        Diumenge 28 de l'any,  / castellano 10 d'octubre
            DOMUND / castellano
        Diumenge 29 de l'any, II, / castellano I, II 17 d'octubre
        Diumenge 30 de l'any / castellano,  24 d'octubre 
            Solemnitat de Tots-Sants, II, III, IV / castellano, II, III, IV 1 de novembre
            Commemoració de tots els fidels difunts, II / castellano I, II 2 de novembre
            Dedicació de la Basílica de Sant Joan de Letrà, 9 de novembre / castellano
        Diumenge 31 de l'any / castellano 31 d'octubre
        Diumenge 32 de l'any / castellano  7 de  novembre
        Diumenge 33 de l'any / castellano  14 de novembre
        Solemnitat de Crist Rei, II, III / castellano: I, II, III 21 de novembre
_______________
 
(* Raons per anar a missa, respostes dels feligresos a una enquesta) (castellano)
 
(pàgina principal)