DIUMENGE DE CRIST REI
(sols text, per imprimir)

El Judici Final. Fra Angélico.INTRODUCCIÓ

Celebrem, avui, en acabar l'any litúrgic, la festa de Crist Rei. És una de les festes més boniques de l'any. Durant tot l'any hem contemplat diferents facetes de Jesús: mestre, senyor, amic, Fill de Déu, etc. Ara, en finalitzar l'any, l'Església vol que l'enllestim amb la imatge de Jesús com a Rei.

Fàcilment podem fer-nos una composició de lloc de l'evangeli que suara hem escoltat.

Condemnació de Jesús

Jesús, després de ser condemnat a mort pels grans sacerdots del poble jueu, és presentat davant de Pilat, perquè aquest confirmi la seva sentència de mort, ja que ells no la podien complir sense el consentiment del procurador de Roma, en aquest cas de Ponç Pilat.

Els sacerdots l'havien condemnat a mort perquè Jesús es presentava com a Fill de Déu, el Messies i el destructor del temple de Jerusalem. Davant de Pilat, l'acusació que presenten és que va contra Roma, que es vol fer rei i que aixeca les multituds.

L’acusació davant del Sanedrí és religiosa, és vol fer el Messies, Déu. Davant de Pilat és política: és vol fer rei, va contra el César.

Jesús, lligat i sol, és interrogat per Pilat, si Ell és veritablement Rei. La resposta de Jesús és clara: Jo sóc Rei, per això he vingut al món, per ser Rei, però el meu regnat no és d'aquest món.

Jesús, davant el Sanedrí, afirma que és Déu, i, davant de Pilat, que és rei. No amaga la veritat, per això és condemnat a mort.

Detalls de la condemnació de Jesús

Jesús davant el Sanedrí

Judes assenyalà, a l'hort de les Oliveres, qui era Jesús; llavors l'agafaren i el portaren a casa de Caifàs, que aquell any era el gran sacerdot. Aquest va reunir el Sanedrí; buscaven un argument per condemnar Jesús. Aleshores es van aixecar dos testimonis que l'acusaren de voler destruir el temple, però Jesús callava. Finalment, Caifàs s'aixecà i li digué: "Et conjuro pel Déu viu que ens diguis si tu ets el Messies, el Fill de Déu". Jesús li respon: "Tu ho has dit. Us asseguro, des d'ara veureu el Fill de l'home assegut a la dreta del Totpoderós i venint sobre els núvols del cel". Aleshores el gran sacerdot s’esquinçà els vestits, exclamant: "Ha blasfemat! Per a què volem més testimonis? Ara mateix acabeu de sentir la blasfèmia. Què us en sembla?" Ells respongueren: "Mereix pena de mort" (Mt 26,62-66).

Quatre vegades, Pilat intenta deixar anar Jesús

Pilat digué als grans sacerdots i a la gent: "No trobo res a aquest home per poder-lo inculpar (Lc 23.4).

Els digué: "M'heu presentat aquest home com un que desencamina el poble. Jo he procedit a interrogar-lo davant vostre i no he trobat res en les vostres acusacions per poder-lo inculpar (Lc 23,14).

Pilat tornà a parlar amb el desig de deixar-lo lliure (Lc 23,20).

Pilat els digué per tercera vegada: "Jo no he trobat res que mereixi la pena de mort. El faré assotar per escarmentar-lo i el deixaré lliure (Lc 23,22).

Títols de Jesús per declarar-se rei

Jesús, quins són els teus títols, perquè nosaltres puguem creure que tu ets el nostre Rei?

--Jesús és rei perquè és:

1. Déu.

Ell és imatge de Déu invisible, engendrat abans de tota la creació, ja que Déu ha creat totes les coses per Ell, tant les del cel com les de la terra... Déu ha creat tot l'univers per Ell i l'ha destinat a Ell (Col 1,15-17).

Jesús és rei, perquè és el nostre Déu. Juntament amb el Pare i l'Esperit Sant, és el creador de totes les coses, visibles i invisibles.

2. Fill de Déu.

Jesús és rei perquè és el Fill de Déu. El Pare li ha donat per herència el món, com ens explica sant Pau en la carta als Hebreus: Ocupa un lloc superior als àngels i posseeix en herència un nom molt més excel·lent que no pas ells (He 1,2-5).

Déu Pantocrator.3. Redemptor.

Per la seva sang, hem obtingut la redempció i el perdó dels nostres pecats (Ef 1,7).

I, finalment, Jesús és rei, perquè ens ha redimit, morint en una creu. Sant Pere ens diu que hem estat redimits no amb or o plata, sinó amb la sang de Jesucrist: Sabeu que heu estat redimits... no amb res de corruptible, com la plata o l'or, sinó amb la sang preciosa de Jesucrist (1Pe 1,18-19).

Missatge del nostre Rei

Quin és el missatge de Jesús com a Rei?

El missatge de Jesús com a Rei és el missatge de les benaurances. Benaurats els pobres, els qui ploren, els humils, els qui tenen fam i set de justícia, els compassius, els nets de cor, els qui treballen per la pau, els perseguits: d'ells és el Regne del cel (Mt 5,3-10).

El Regne de Crist

Com és el seu Regne? Com ens diu el prefaci, és un Regne de veritat i de vida, de santedat i de gràcia, de justícia, d'amor i de pau.

Conseqüència pràctica

Jesús és el nostre Rei, i nosaltres hem d'establir el seu Regne entre els homes.

La nostra missió és la mateixa de Jesús: posar la veritat on hi hagi mentida, posar la vida on hi hagi mort, posar la santedat on hi hagi corrupció, posar la justícia on hi hagi injustícia, posar la pau on hi hagi discòrdia, etc.

No és fàcil la nostra missió, però "tot ho puc en Aquell que em conforta", com deia sant Pau.

DIVERSITAT D’OPINIONS EN LES COSES TEMPORALS, ENTRE ELS CRISTIANS

Cal tenir present que l’Església no imposa, als cristians compromesos en l’acció temporal, cap opinió en aquesta matèria; però els recorda el deure de fer-se una opinió segons la llum de la fe.

La diversitat d’opcions i d'opinions és legítima, per parts dels creients, en els problemes socials i polítics. L’experiència ens demostra que hi ha cristians en diferents partits, però, com recordava el papa Pau VI, les seves opinions no podran mai partir de sistemes ideològics que s'oposen radicalment, o en els punts essencials, a llur fe o a llur concepció de l’home.

El món està malament perquè els homes no volen reconèixer Jesús com a rei. La persona de Jesús, i el seu missatge de pau i d'amor, és l'únic que pot arreglar aquest món tan desballestat.

La nostra tasca és fer-lo conèixer i lluitar perquè el seu regne vingui a nosaltres, de veritat, com diem tantes vegades en l'oració del parenostre, que Jesús mateix ens va ensenyar: Vingui a nosaltres el vostre Regne (Mt 6,10).

Que passeu un bon diumenge de Crist Rei.