L'ANUNCIACIÓ DEL SENYOR
(25 de març) (sols text, per imprimir)

Antífona:

La verge tindrà un Fill

I li posaran Emmanuel, que vol dir: Déu és amb nosaltres (Is 7,14).

Introducció

La festa de l'Anunciació és la de l'anunci de l'encarnació del Senyor en les entranyes de Maria.

Com cadascuna de les etapes en què Déu s'ha donat a conèixer als homes, també l'Anunciació és, per part d'ell, un desbordament de generositat, de gràcia, i, pel costal humà, una sorpresa i una acceptació en la humilitat pròpia dels pobres d'esperit. 

La Verge orant i l’àngel en són co-protagonistes, però el personatge principal és sobretot Déu. Per això cada fita de la historia de la salvació importa una dimensió de misteri d'iniciativa divina incomprensible per als homes. I la de la solemnitat d'avui manifesta la sobreabundància de l'amor de Déu i la realització de l'acolliment humà del designi del Senyor. Jesucrist, Déu i home, resumeix aquest doble moviment de donació d'acceptació, esdevé l'únic mitjancer entre el cel i la terra. 

Vista així, la dimensió mariana del misteri de l'encarnació que la iconografia cristiana ens suggereix no queda fora de lloc. Al contrari, Maria, precisament perquè ens és presen­tada en la pobresa de la virginitat, es troba totalment des­presa de voler condicionar el designi de Déu o d'apropiar-se'l; esdevé plenament apta per donar una resposta lliure i conscient al pla de Déu. 

Ens deixa perplexos el paral·lelisme entre els mots del Crist «Déu meu, vinc a fer la vostra voluntat» i les de la Mare «Sóc l’esclava del Senyor es compleixin en mi les teves paraules». No sé si és el Crist preexistent com a Déu que afaiçonat el pensament i l’acció de la que s'ha triat per Mare, o bé si la unitat dels cors que prové d'una mateixa intervenció de l’Espant Sant fa que el Fill de Déu s’emmiralli en les actituds d'aquella de qui ha rebut un cos humà. 

No hi ha dubte, però, que aquesta coincidència entre dos textos del Nou Testament totalment independents demostra una fe molt arrelada en el sentit que cal donar al misteri de l'encarnació. 

Aplicació a la nostra vida de cristians 

En aquest dia de l’Anunciació voldria posar Maria com exemple de fe, perquè nosaltres l’imitem.  

Què és tenir fe? 

Fe és sotmetre’s lliurement a la paraula escoltada, perquè la seva veritat és garantida per Déu, que és la mateixa Veritat. (C.E. C. 144). 

Maria fa un acte de fe i creu en les paraules de l’Àngel Gabriel. 

L’Àngel proposà a Maria ser mare 

No tinguis por Maria Déu t’ha concedit la seva gràcia. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús (Lc 1,29).

Maria pregunta:  

Com podrà ser això si jo sóc verge (Lc 1,34).

L’àngel li explica la manera com pot tenir un fill : L’esperit vindrà sobre teu i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb la seva ombra; per això el fruit que naixerà l’anomenaran Fill de Déu (Lc 1,35). Maria per la fe ho accepta i contesta a l’àngel: Sóc l’esclava del Senyor, que es compleixin en mi les teves paraules.(Lc 1,35). 

Maria fa un acte de fe en les paraules de l’Àngel 

Per la fe accepta que la seva cosina Elisabet tindrà un fill. Malgrat la seva vellesa. Humanament  és quasi impossible tenir un fill, però  és paraula de Déu i ella per la fe ho accepta. 

Elisabet alaba la fe de Maria 

Feliç tu que has cregut: allò que el Senyor t’ha anunciat es complirà (Lc 1,45). 

Aquestes paraules d’Elisabet dirigides a Maria són la gran lloança de la fe de la Mare de Déu. És el reconeixement que la seva major grandesa radica en la fe. Engendrà el Fill de Déu creient, dóna la seva fe, exempta de tot dubte, al missatger de Déu. 

La nostra fe

Nosaltres tenim  molts   més  arguments  per creure, però moltes vegades la nostra fe és fluixa i  l’hem de reforçar.

Nosaltres els cristians hem d’ésser homes de fe. Aquella fe que enfonsa les muntanyes, omple les valls i fa planer el camí de la vida. 

Ens hem de preparar per donar-nos al altres. Maria, no es queda a casa seva. Sap que la seva cosina espera un fill, i ella, la mare del Senyor, la va a visitar i servir. 

Diu Elisabet: “Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor em vingui a visitar?” (Lc 1,43). 

Quin exemple ens dóna Maria en portar Jesús  als altres. 

Maria porta Jesús en el seu ventre virginal a la seva cosina Elisabet. nosaltres hem de. portar Jesús als nostres familiars  i amics. Potser em diràs, que no es fàcil portar Jesús als amics i  familiars , Es veritat, no és fàcil però  hem d’aprofitar totes les ocasions per fer-ho amb valentia i amabilitat. 

Pregària 

Senyor augmenteu la meva fe.

Senyor, que jo m’entregui ais altres.  

Senyor que  sempre estigui  disposat a fer la vostra voluntat. 

Que passeu un bon dia de l’Anunciació.