L'ASCENSIÓ DEL SENYOR
(sols text, per imprimir)

Avui, germans i germanes, és una gran festa per nosaltres els cristians, celebrem l’Ascensió de Jesús al cel.

L’homilia d’avui tindrà tres parts.

 

    1 Jesús abans de l’Ascensió.

    2. Jesús en l’Ascensió.

    3. Jesús després de l’Ascensió.

 

Jesús abans de l’Ascensió

 

Fa quaranta dies que ens reuníem per celebrar la resurrecció de Jesús, avui ens reunim per celebrar la seva admirable Ascensió al cel.

 

Una de les primeres coses que va fer Jesús  havent ressuscitat és aparèixer a sant  Pere sol, com el futur cap visible de la comunitat cristiana, encara que no sabem el moment exacte (Lc 24,34).

 

La primera aparició de Jesús  va ser a les dones que anaren al sepulcre per embalsamar el seu cos i van trobar el sepulcre vuit. Un àngel del Senyor els va dir: Sé que busqueu Jesús, el crucificat. No és aquí, ha ressuscitat, tal com va dir ( Mt 28,6).

 

Desprès és va aparèixer a Maria Magdalena que creia que Jesús era  l’hortolà. Ella el va conèixer per la veu i Jesús li va dir que no el toqués perquè encara no havia pujat al Pare (Jn 20,17).

 

Jesús s’apareix als apòstols, sense ser-hi Tomàs, els dóna l’Esperit Sant i el poder de perdonar els pecats (Jn 20,19-23).

 

Jesús també es va aparèixer a dos deixebles que anaven a Emmaús, aquell mateix diumenge. Un d’ells es deia Cleofàs, i després de que Jesús reprovés la seva incredulitat, el van conèixer en la fracció del pa (Lc 24,13).

 

Jesús  s’apareix novament estant-hi Tomàs, desprès de vuit dies de la seva aparició als altres apòstols. Li reprèn la seva incredulitat i li ensenya les mans i els costat, perquè Tomàs posi els dits a les seves ferides de  les mans i dels peus  i la seva mà a la seva ferida del costat. Tomàs no ho fa i diu aquestes paraules plenes d’amor, ressaltant la divinitat de Jesús: Senyor meu i Déu meu (Jn 20 24).

 

Ultimes recomanacions de Jesús

 

Desprès de la passió  es presentà a ells  i els donà moltes proves que era viu, durant quaranta dies se’ls va aparèixer i els parlava del Regne de Déu (Ac 1 3).

 

Aneu per tot el món i anuncieu l’evangeli a tota la humanitat (Mc 16,15).

 

Feu-los deixebles meus batejant-los en el nom de Pare, i del Fill i de l’Esperit Sant (Mt 28,18).

 

Jo sóc amb vosaltres  dia rere dia fins a la fi del món (Mt 28 20).

 

Jo faré venir damunt vostre aquell que el meu Pare ha promès (Lc 24,49).

 

Quedeu-vos a la ciutat fins que sigueu revestits de la força que vindrà de dalt (Lc 24,49).

 

Joan va batejar amb aigua, però vosaltres d’aquí pocs dies, sereu batejats amb l’Esperit Sant (Ac 1, 5).

 

Però vosaltres, quan l’Esperit Sant vindrà damunt vostre, rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem, a Judea, a Samaria i fins a l’extrem de la terra (Ac 1,8).

 

Resumint:

 

Jesús era un gran pedagog i per això en acomiadar-se del apòstols abans de pujar al cel, els diu que ell és viu i que contin amb ell ja que Ell estarà sempre al seu costat.

 

Nosaltres sabem que Jesús sempre està amb nosaltres en l’eucaristia i el podem trobar per tot el món on hi hagi un sagrari.

 

Que prediquin la bona nova de l’evangeli per tot al món i que mai els faltarà la força de l’Esperit Sant, que és l’esperit vivificador.

 

Que bategin i el baptisme farà cristians i temples de l’Esperit Sant  els qui el rebin.

 

Permeteu-me una comparació: Si tens un cotxe molt bonic, luxós i de l’últim model i li falta el motor, aquell cotxe no serveix per a res, la peça més important és el motor que fa moure el cotxe. L’Esperit Sant és com el motor d’un cotxe, que ens fa conèixer Jesucrist, ens dóna força per predicar-lo, per ser els seus testimonis i ens ajuda a estimar els germans segons el manaments que ens ha donat Jesús.

 

Jesús en l’Ascensió

 

Sant Lluc en els Fets dels Apòstols ens ho explica d’aquesta manera, amb molta senzillesa i sense protagonisme.

 

Jesús s’enlairà davant d’ells i un núvol se l’endugué, i el perderen de vista. Encara s’estaven mirant al cel com ell s’enlairava, quan es presentaren dos homes vestits de blanc, que els digueren: "Homes de Galilea, per què us esteu mirant al cel? Aquest Jesús que ha estat endut d’entre vosaltres cap al cel,  tornarà de la manera com vosaltres acabeu de contemplar que se n’anava  al cel” (Ac 1,11).

 

El cos de Jesús va ser glorificat des del moment de la seva resurrecció, però en les seves aparicions, en aquests quaranta dies abans de l’Ascensió, la seva glòria estava velada sota els trets d’una humanitat ordinària i d’aquesta manera els apòstols el van veure pujar al cel.

 

Reflexió sobre la dreta del pare

 

L’evangelista Marc diu que Jesús s’assegué  a la dreta de Déu (Mc 16,19).

 

En el credo diem: Se’n pujà al cel on seu a la dreta del Pare.

 

Sant Joan Damascé, citat al CEC n. 663, explica: "Per dreta del Pare entenem la glòria i l’honor de la divinitat, allí on aquell que existeix com a Fill de Déu abans de tots els segles, Déu consubstancial al Pare, s'asseu corporalment després d'haver-se encarnat i d'haver estat glorificada la seva carn".

 

La primera pregària Eucarística de la missa ho diu així: "..Celebrant el dia santíssim que nostre Senyor, el vostre Fill unigènit, va fer seure a la dreta de la vostra glòria la nostra febla naturalesa que ell havia assumit”.

 

El prefaci de la missa diu: El Senyor de l’univers, no ha pujat per apartar-se de a nostra petitesa. Sinó perquè nosaltres els seus membres, tinguéssim confiança de seguir on ens ha precedit  el nostre cap i pastor

 

Els apòstols després de l’Ascensió

 

Els apòstols, després de contemplar com Jesús pujava al cel, la primera cosa que van fer és tornar a Jerusalem. En arribar-hi pujaren a la sala de la casa on es  reuniren amb la mare de Déu i algunes dones i els germans d’Ell per pregar i eren constants en la pregària (Ac 12-14).

 

Els apòstols aparentment estaven sols, faltava la presencia de Jesús físicament, però ells sabien que Jesús no havia pujat al cel per desentendre’s de les coses d’aquest món, sinó  que havia pujat al cel per fer-nos participar de la seva divinitat (prefaci I).

 

Ara, hi està com a mitjancer i ens assegura  la presència de l’Esperit Sant (prefaci III ), que va enviar als apòstols el dia de la Pentecosta.

 

Jesús, que és el nostre cap, està al cel, nosaltres que som els seus membres, tenim l’esperança d’anar-hi i unir-nos a Ell i participar de  la seva divinitat.

 

Jesús va pujar al cel el dia de l’Ascensió i com diem després de la consagració en la missa esperem el teu retorn, Senyor Jesús.

 

Acabem convençuts que l’eucaristia que rebrem és l’aliment que necessitem per fer companyia en el cel a la persona de Jesús tan estimada per  nosaltres.

 

Que tingueu un bon dia de l’Ascensió de Jesús.