Presentació del Senyor, la Candelera
(sols text per imprimir)

Aquell nen que veiem a la cova de Betlem, als quaranta dies va ser presentat pels seus pares al Temple per complir el que manava la llei de Moisès. Maria i Josep són complidors de la llei, perquè obeint la llei, obeeixen  Déu. Complint el que prescriu la llei, que tot noi fill primer sigui consagrat al Senyor (Lc 2,23).

 

Fixem-nos en els personatges que intervenen per treure conseqüències pràctiques per la nostra vida cristiana.

 

La  persona de Jesús

La figura principal és el nen Jesús. Sant Lluc redacta una pàgina plena de doctrina teològica. Presenta Jesús com el Messies dels pobres, sotmès a la llei, consagrat al servei del seu Pare, Salvador i Redemptor, llum per al món pagà i glòria d'Israel.Jesús és el Salvador per a tots els homes de bona voluntat sense mirar races, color o llengua.

 

Maria i Josep

 

El pares de Jesús el portaren a Jerusalem per presentar-lo al Senyor (Lc 2, 22).

També trobem Maria i Josep, que es presenten al Temple com una família pobra. Les famílies no pobres presentaven un anyell, les pobres un parell de tórtores o dos colomins. Jesús va voler néixer pobre i en una família pobra.

El van dur a Jerusalem per presentar-lo al Senyor. El fill primogènit de Maria es presentat al Senyor i consagrat. Jesús és una persona consagrada a Déu i sempre farà la seva voluntat.

 

Simeó

 

Hi havia llavors a Jerusalem un home que es deia Simeó. Era un home just i piadós, que esperava l'hora en el que Israel seria consolat i tenia en ell l'Esperit Sant (Lc 2,25).

 

Josep i Maria i el nen Jesús van trobar, allí, Simeó, ancià venerable, que prenent el nen als seus braços va exclamar; Ara, Senyor deixeu que el vostre servent se'n vagi en pau, com li havíeu promès. El meus ulls han vist el Salvador (Lc 2,29-30). Déu li va donar la gràcia de veure el Messies, perquè era un home honrat i piadós, com ens ha dit l'evangeli i l'Esperit Sant habitava en ell i impulsat per l'Esperit Sant va anar al Temple.

 

L'ancià Simeó és un exemple per a tot cristià. També l'Esperit Sant habita en nosaltres pel baptisme. Som temples de l'Esperit Sant i ens hem de deixar moure i guiar per l'Esperit Sant per trobar Déu i veure en els nostres germans la persona de Jesucrist i per a això hem ser homes justos i honrats com ell era.Com ell va prendre Jesús als seus braços, nosaltres el prenem en el nostre cor quan anem a combregar amb fe.

 

La profetessa Anna

Trobem, també, una anciana molt simpàtica, que havia viscut set anys casada i després vídua fins els vuitanta-quatre anys. Mai no es movia del Temple, dedicada nit i dia al culte de Déu amb dejunis i oracions (Lc 2,37). Era una dona religiosa, perseverant i apòstol. Donava gràcies a Déu i parlava del nen a tots els qui esperaven el temps en que Jerusalem seria redimida (Lc 2,38). Anna és portadora de la noticia tan esperada. És una evangelista, i és sorprenent constatar com una dona de vuitanta-quatre anys sap la novetat i la duu als altres.

De retorn a Natzaret

Quan hagueren complert tot el que manava la llei del Senyor, tornaren a Galilea, el seu poble de Natzaret (Lc,2,39). Notem que l'evangelista diu que Natzaret era el poble de Jesús, on havia crescut i passat la seva joventut.

Finalment Maria i Josep es van retirar a viure a Natzaret, on Jesús creixia en edat, saviesa i gràcia davant de Déu i dels homes.

Tots creixem en edat, els anys passen, important és créixer en saviesa de les coses de Déu i en gràcia davant de Déu i dels homes, perquè  ells veient les nostres bones obres glorifiquin al Pare que està en els cels.

Que passeu un bon dia de la Candelera.

 

US PREGUEM PELS INFANTS

Senyor,

a Natzaret, Jesús, el vostre Fill,

creixia i es feia fort.

A la falda de Maria, la mare,

i al costat de Josep, l’artesà,

va aprendre a expressar-vos el seu amo

i a servir els altres amb fidelitat.

Per a desenvolupar-se com a persona humana

va necessitar el caliu d'una família.

Avui, us prego pels infants,

perquè, com Jesús, puguin créixer

i fer-se forts al costat dels seus pares

en un clima d'amor i de fe.

Us prego també per aquells

que no poden gaudir del caliu familiar;

feu que se sentin compresos i estimats

per unes comunitats cristianes acollidora

i per les persones que viuen amb ells.

Ajudeu tots els qui treballen i col·laboren

en la formació dels infants i dels joves.

 

                Del llibre Noves pregàries de Josep Codina