EL NAIXEMENT DE SANT JOAN BAPTISTA
(sols text, per imprimir)

Roger Van der Weyden. Decapitació de sant Joan Baptista. Del Retablo de Miraflores. 77 X 48 cm.Antífona de la missa

Aquest serà gran als ulls del Senyor

i serà ple de l’Esperit Sant

des de les entranyes de la mare,

tothom s’alegrarà del seu naixement (Lc 1,15).

Celebrem, avui, la festivitat del naixement de sant Joan Baptista que l’Església  li dedica dos dies, el vint-i-quatre de juny i el dia vint-i-nou d’agost per meditar i considerar amb atenció la gran figura de sant Joan  que com diu Jesús és més que un profeta (Lc 7,26).

Joan és un home fidelissim a la seva vocació, cridat des del ventre de la seva mare, Elisabet. És l’home que prepara dignament els camins del Senyor, com el pagès prepara la terra per a que rebi la pluja i doni molt de fruit.

Joan va preparar la vinguda de Jesús, predicant un baptisme de conversió i penitència.

És el missatger del Senyor: I tu infant, et diran profeta de l’Altíssim, perquè aniràs davant del Senyor per preparar els seus camins (Lc 1, 76).

Qui és Joan Baptista?

Joan és el precursor de Jesús (Ac 13,24).

Joan ja havia predicat a tot el poble d’Israel un  baptisme de conversió (Ac 13, 24),

Joan és un  testimoni: Déu envià un home que és deia Joan. Vingué com a testimoni de la llum (Jo 1, 6 )

Giovanni di Paolo. Escenes de la vida de sant Joan Baptista. Anunci del naixement de Joan Baptista (Lc 1, 5-25)

Déu en crear-nos vol que tots siguem sants i posseïm la vida eterna. Hem estat creats per viure eternament amb Ell després de passar, una temporada més llarga o més curta, aquí a la terra. Déu no ha creat ningú per anar a l’infern.

Sant Pau diu als Efesis: Ens escollí  en ell abans de la creació del món, perquè fóssim sants, irreprensibles al seus ulls (Ef 1, 4).

Per preparar el naixement de Jesús va escollir Joan el Baptista i els seus pares Zacaries i Elisabet.

Paraules de l’arcàngel Gabriel a Zacaries

En el temps d’Herodes, rei de Judea, hi havia un sacerdot que és deia Zacaries i la seva muller Elisabet.. Tots dos eren justos i irreprensibles en els manaments del Senyor, però eren d’edat  avançada i no tenien fills.

Un dia, Zacaries estava al temple oficiant i  li tocà entrar al santuari per oferir encens. Mentre estava allí se li va aparèixer l’arcàngel Gabriel i li va dir que Déu havia escoltat la seva súplica i que tindrien un fill, a qui li posarà el nom de Joan.

Joan Baptista serà:

Una joia pels seus pares.

Molts s’alegraran del seu naixement.

Serà gran als ulls de Déu.

Quedarà ple de l’Esperit Sant des de les entranyes de la seva mare.

Conduirà molts Israelites cap el Senyor, el seu Déu.

Anirà al davant del Senyor amb l’esperit i poder d’Elies.

Així prepararà pel Senyor un poble ben disposat.

Aquí tenim exposada per l’arcàngel la gran missió de Joan el Baptista.

Gérard de Saint-Jean. Sant Joan Baptista.  42 X 28 cm.Dubte de Zacaries

Zacaries va dubtar de les paraules de l’arcàngel sant Gabriel perquè tant ell com la seva esposa eren vells i humanament no podien tenir fills.

L’àngel li va respondre que quedaria mut, sense poder dir res, fins el dia que passi tot això.

El poble que estava fora en veure’l mut, va comprendre que havia tingut una visió.

Zacaries se’n tornà a casa seva  i al cap de poc temps Elisabet va quedar embarassada. Ella pensava: Com ha obrat en mi el Senyor! Ha volgut treure’m la vergonya de no tenir fills,

Maria i el naixement de Joan Baptista (Lc 1,36)

Maria va saber per l’àngel sant Gabriel en proposar-li ser mare de Jesús  que la seva parenta Elisabet tindria un fill, malgrat la seva vellesa, perquè per a Déu no hi ha res impossible.

Maria va pensar que la seva parenta Elisabet ja és gran i necessitaria ajuda i sense pensar-ho més es determinà anar a ajudar-la. Ella ja és mare de Jesús i no  mira la seva dignitat, sinó la necessitat de la seva parenta i plena de caritat es disposa anar a ajudar-la.

Maria visita Elisabet (Lc 9-56)

Maria deixà Natzaret i va anar de presa  a casa de Zacaries a la muntanya de Judea i quan va arribar a casa d’Elisabet la va saludar, segurament amb  una forta abraçada.

Elisabet es va fer molt contenta. I tan bon punt quan va sentir la salutació de Maria el fill que portava a les seves entranyes va saltar i Elisabet va quedar plena de l’Esperit Sant. L’evangelista fa notar la presència de l’Esperit Sant i llavors va cridar amb totes les seves forces: Ets beneïda entre totes les dones i beneit el fruit de les teves entranyes! Aquesta salutació la diem cada vegada que resem l’avemaria.

Ella es pregunta qui és ella perquè la mare del seu Senyor la vingui a visitar. Reconeix que Maria sigui la mare del Senyor que porta a les seves entranyes .

Antonio Allegri da Correggio. La Verge amb el nen i sant Joan. 48 X 37 cm. Elisabet  li contesta que tan bon punt ha sentit la seva salutació l’Infant,  ha saltat de joia a les seves entranyes i li diu que és feliç d’haver cregut i allò que el meu Senyor t’ha anunciat, referent al naixement de Jesús, es complirà.

Maria li contesta en el magnífic cant del Magnificat on diu que el Senyor ha mirat la seva petitesa, i que des d’ara totes les generacions li diran benaurada.

Entre ells hi som nosaltres i molts cristians que l’estimen i visiten els seu santuaris per venerar-la i demanar-li la salut corporal i espiritual, com per exemple en les innumerables persones que visiten Lourdes i Fàtima.

Maria reconeix que el Senyor ha obrat meravelles en ella. La gran meravella és que sigui mare de Déu

La seva humilitat i senzillesa li ha merescut ser mare de Déu i portar Jesús en un cos humà per a que ens pugui redimir morint en una creu.

Maria es quedà tres mesos amb ella i després se’n tornà al poble de Natzaret per poder viure, com esposa, amb sant Josep.

Acabem la nostra consideració sobre el naixement de Joan Baptista donant gràcies a Déu perquè Ell ens ha cridat a ser cristians abans de néixer, com Joan va ser cridat des del sí de la seva mare per a que preparés els camins per rebre Jesús.

També donem gràcies a Déu perquè hem estat batejats en el baptisme de Jesús.

Doneu-nos Senyor la humilitat de sant Joan Baptista, que deia que no era digne de desfer la corretja de la sandàlia del Senyor.

Que passeu una bona festa de sant Joan Baptista.