Homilies Cicle A
Advent
        Primer diumenge d'Advent, castellano 
        Segon diumenge d'Advent I, II, III, castellano: I, II, III 
        Immaculada Concepció, II, III, castellano: I, II, III 8 desembre
        Tercer diumenge d'Advent, castellano  
        Quart diumenge d'Advent, castellano
       
Nadal
        Nadal, II, III, IV, castellano: I, II, III, IV 25 desembre
        Sagrada Família Cicle A, Cicle B, II, Cicle C / castellano: ciclo A, ciclo B,II, ciclo C
        Solemnitat de la Mare de Déu. Dia de la Pau, 1 de gener, II, III, castellano: I, II, III  
            Vida de la Mare de Déu / Vida de María       
        Diumenge II de Nadal, castellano  
        Solemnitat de l'Epifania I, II, III, IV, castellano: I, II, III, IV  6 gener
        Baptisme del Senyor, II, III, castellano: I, II, III     
Temps de durant l'any
        Diumenge segon de l'anycastellano
        Diumenge tercer de l'any, castellano 
        Diumenge quart de l'any ,castellano 
        Presentació del Senyor, Candelera, II / Castellano, II 2 de febrer
           Vida de la Mare de Déu / Vida de María
        Diumenge cinquè de l'any,   castellano
            Mare de Déu de Lourdes, , castellano 11 febrer
            Santa Eulàlia I, IIcastellano I, II 12 febrer 
Quaresma
Primer diumenge de quaresma, IIcastellano II 
          Segon diumenge de quaresmacastellano 
Tercer diumenge de quaresmacastellano 
          Quart diumenge de quaresma, castellano 
    Vida de la Mare de Déu / Vida de María
Cinquè diumenge de quaresma, Testament espiritual de Mn. Jaume Tobella, castellano
          Solemnitat de Sant Josep,   II / castellano, II 19 març
   Setmana Santa
Diumenge de Rams I, II, III /  castellano: I, II, III 
          Dijous Sant, ofrena del Dr. Pere Tarrés, II, III / castellano: I, II, III  
Divendres Sant, Poesia de Mn. Francesc Malgos, II, III, Tristesa de Maria, IV, castellano I, II, III, IV
          Dissabte Sant, Tristesa de Mariacastellano 
Pasqua
Diumenge de Pasqua, II, III /  castellano I, II, III  
          Segon diumenge de Pasqua, II, castellano: I, II 
               Crist de la misericòrdia castellano 
L'Anunciació del Senyor, IIcastellano, II  25 març       
Tercer diumenge de Pasqua, II, castellano: I, II 
          Quart diumenge de Pasqua, castellano
Sant Jordicastellano   23 abril     
Cinquè diumenge de Pasqua ,castellano 
          Mare de Déu de Montserrat, castellano 27 abril 
          Sisè diumenge de Pasqua, castellano  
Ascenció del Senyor, II /  castellano, II 
Mare de Déu de Fàtimacastellano 13 maig 
          Pentecosta, II / castellano, II / Dons de l'Esperit Sant, castellano
Festa del Beat Pere Tarrés (Bisbats de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa) / castellà 30 maig 
Temps de durant l'any
        Santíssima Trinitatcastellano 
        Solemnitat del Cos i de la Sang del Senyor, Corpus Christi, IIcastellano III  
            
        Diumenge 8 de l'any  ,castellano
        Diumenge 9 de l'any, castellano
        Diumenge 10 de l'anycastellano 
        Diumenge 11 de l'anycastellano 
        Diumenge 12 de l'anycastellano 
        Sant Joan el Baptista, IIIII, IV / castellano I, II, III, IV  24 de juny
        Diumenge 13 de l'anycastellano 
Sant Pere i Sant Pau, II, III, IVcastellano, II, III, IV 29 de juny
        Diumenge 14 de l'anycastellano 
        Diumenge 15 de l'anycastellano  
        Diumenge 16 de l'anycastellano 
        Diumenge 17 de l'anycastellano 
            Sant Jaume, II, III,  castellano: I, II, III 25 de juliol 
            Sant Joaquim i Santa Anna,  castellano 26 juliol      
        Diumenge 18 de l'anycastellano
            Transfiguració del SenyorII / castellano, II 6 d'agost       
        Diumenge 19 de l'any,   castellano
            Vida de la Mare de Déu / Vida de María       
        Diumenge 20 de l'any, castellano 
            Assumpció de la Mare de Déu, IIcastellano, II, 15 d'agost        
        Diumenge 21 de l'any, castellano 
        Diumenge 22 de l'anycastellano
        Diumenge 23 de l'any, castellano 
        Naixement de la Mare de Déu,, castellano 
            Vida de la Mare de Déu / Vida de María
        Diumenge 24 de l'any, castellano 
       
Exaltació de la Santa Creu, castellano 14 de setembre       
        Mare de Déu dels Dolors, Virgen de los Dolores 15 de setembre        
        Diumenge 25 de l'any, castellano 
Mare de Déu de la Mercè, II, castellano, II 24 de setembre
Goigs de la Mare de Déu de la Mercè
        Diumenge 26 de l'anycastellano 
        Diumenge 27 de l'any, castellano 
         Diumenge 28 de l'anycastellano 
            DOMUND /  castellano      
        Mare de Déu del Pilar I, II, III / castellano I, II, III  12 d'octubre             
        Diumenge 29 de l'any, castellano
        Diumenge 30 de l'any ,castellano 
       
Diumenge 31 de l'any, castellano
        Solemnitat de Tots-Sants, II, castellano, II 1 de novembre
        Commemoració de tots els fidels difunts, II / castellano I, II 2 de novembre
        Diumenge 32 de l'anycastellano 
        Dedicació de la Basílica de Sant Joan de Letrà 9 de noviembre  
        Diumenge 33 de l'any  ,castellano
        Solemnitat de Crist Rei, II, III, castellano: I, II, III
_______________
 
(* Raons per anar a missa, respostes dels feligresos a una enquesta) (castellano)