SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU - 1 de gener
(sols text, per imprimir)

 

Escola de Bohèmia. La Verge i el nen. L’Església, que és una gran pedagoga, en començar l’any posa a la nostra contemplació la gran figura de Maria, amb el nom de Mare de Déu.

 

De tots el títols que li podem donar, cap no li escau millor que aquell amb què la designem habitualment: Mare de Déu.

 

Tot el que Déu va fer en ella abans i després del naixement de Jesús, tots els episodis i misteris, el seu pelegrinatge en la fe fins a esdevenir signe d’esperança ferma per al poble cristià, troben la seva raó de ser en funció de la maternitat divina, Maria, Mare de Déu.

 

Maria abans de ser Mare de Déu

 

Maria era una noia de Natzaret, de Galilea, un poble molt petit, que estimava Déu i portava una vida molt santa.

 

Un dia va rebre la vista de l’arcàngel, sant Gabriel, a casa seva. Ella era verge i estava desposada amb un jove anomenat Josep, del casal de David

 

Mai havia vist un arcàngel i en veure’l es desassossegà en escoltar  la salutació que li donava arcàngel

 

L’Arcàngel li diu: Alegra’t, plena de gràcia. El Senyor és amb tu.

 

Maria es preguntava què volia dir aquesta salutació, per això l’àngel li va dir: No temis, Maria, que has trobat gràcia davant Déu. Concebràs al teu si i infantaràs un fill i per nom li diràs Jesús. Ell serà gran, i se l’anomenarà Fill de l’Altíssim.

 

Déu Senyor  li donarà el tron de David , pare seu, i regnarà al casal de Jacob eternament , i el seu regnat no tindrà fi. (cf. Lc 1,26-33)

 

Ticià. La Verge gitana.Sant Josep

 

Sant Josep era bo i honrat.

Pren com esposa a Maria per a tota la vida.

Josep desposat amb Maria es va assabentar que ella esperava un fill i ell sabia que no era seu. Una noia, tan santa i bona com era Maria, esperava un fill. No era una xafarderia de poble sinó que era veritat

No se’n sabia avenir i com que era just no volia denunciar-la.

Va resoldre deixar-la en secret i mentre ell hi pensava se li aparegué un àngel en somni i li va dir que prengués Maria com esposa, perquè havia concebut per obra de l’Esperit Sant.

 

Josep ja estava tranquil i sens dubte que, en despertar-se, la primera cosa que va fer va ser anar a  la cas de Maria.

 

 En arribar els dos es van mirar i solament en la mirada Maria va comprendre que Josep sabia que Jesús havia sigut concebut per obra de l’Esperit Sant.

 

Moltes vegades la mirada parla millor que les paraules.

 

L’evangeli de sant Mateu ho explica:

És d'aquesta manera que Jesús, el Crist, fou engendrat: essent promesa la seva mare, Maria, amb Josep, abans de viure plegats, fou trobada que havia concebut de l’Esperit Sant.

 

Josep, el seu home, que era just i no la volia denunciar públicament, va pensar de repudiar-la  en secret.

 

Mentre s’ho rumiava, vet aquí que un àngel del Senyor se li va aparèixer  en un somni i li va dir: Josep, fill de David, no tinguis por de prendre a casa Maria, la teva dona, perquè el que ha estat  engendrat en ella és de l’Esperit Sant; tindrà un fill i li posaràs de nom Jesús, perquè ell salvarà el poble del seus pecats. (Mt 1,18-21)

 

Es pot preguntar el per què Maria no ha va dir a Josep. Si li hagués dit que se li havia aparegut un àngel que li havia dit que seria la mare del Messies tan esperat, difícilment  Josep l'hauria creguda.

 

Testimoni d’un sant

 

De les cartes de sant Atanasi, bisbe

(Carta a Epictet, 5-9: PG 26, 1058. 1062-1066)

El Verb va prendre la naturalesa humana de Maria.

 

El Fill neix del llinatge d'Abraham, tal com va dir l'Apòstol, per això calia que es fes en tot semblant als germans i assumís un cos com el nostre. I aquesta és la funció de Maria, donar-li un cos que pugui oferir el nostre com a propi d'ell.

 

L'Escriptura recorda també el part i diu: Ella embolcallà el seu fill; els pits de Maria van ser proclamats sortosos, perquè havien alletat Crist, i per l'infant fou ofert un sacrifici, ja que era el primogènit de la seva mare.

 

Maria, com a mare, és  mitjancera

 

Maria es posa entre el seu Fill i els homes en la realitat de les seves privacions,  indigències i sofriments. Es posa "al mig", o sigui, fa de mediadora no com una persona estranya, sinó en el seu paper de mare, conscient que com a tal pot - més aviat "té dret de"- fer present al Fill les necessitats dels homes. 

La seva mediació, per tant, té un caràcter d'intercessió: Maria "intercedeix" pels homes» (RM 21).

 

El Concili Vaticà i magisteri de l’Església

 

El Vaticà II i el magisteri postconciliar  han precisat les característiques del ministeri matern (munus maternum): tal mediació no és necessària i de cap manera obscureix, substituix o és paral·lela a la de Crist, únic mediador entre Déu i l'home (cf. 1Tim 2,5; LG 60). És, a més, subordinada (RM 39) i participada, atès que l'única mediació de Crist no exclou, sinó suscita en les criatures una multiforme cooperació, provenint de la gràcia divina (RM 38). No obstant això, la mediació de Maria és especial i extraordinària per un doble motiu: perquè està fundada, tant en la maternitat divina, pròpia i única de Maria (RM 38), com en la seva plenitud de gràcia, és a dir, en la santedat (RM 39).

 

Testimoni del papa Pau VI

 

Afirmava Pau VI  que , «en la Mare de Déu tot és referit a Crist i tot depèn d'ell: en vistes a ell. Déu Pare la va triar des de tota l'eternitat com Mare santa i la va adornar amb dons de l'Esperit Sant que no van ser concedits a cap altre.» (MC 25)

 

El poble cristià sempre ha tingut una devoció gran a Maria, com a Mare de Déu i l'ha invocada en les seves alegries i penes com a mare del cel que sempre escolta la pregària del seus fills.

 

Invoquem-la d’una manera especial avui en la solemnitat de Maria, mare, en començar l’any perquè ens beneeixi i ens ajudi en aquest any nou.

 

 

___________________

 

 

BENEÏU - NOS, SENYOR!

Senyor,

quan encetem aquest nou any,

sentim la nostra responsabilitat

de col·laborar en la construcció d’una humanitat, que vivint d’acord amb el vostre projecte, obri camins de solidaritat i de pau en el món.

 

Beneïu cada un del 365 dies de l'any nou;

beneïu les nostres famílies;

beneïu el nostre treball.

 

Que el vostre Esperit il·lumini la nostra mirada

i ompli d'amor i de generositat el nostre cor.

 

Que Maria, mare de Jesús i mare nostra,

vetlli per tots nosaltres i ens ajudi

a descobrir, a estimar i a seguir Jesús

 

Josep Codina i Farrés.  
(Noves pregàries amb ritme d'Evangeli i de vida, p. 34, Claret, 1998)