VIDA DE LA MARE DE DÉU
(Sols text per  imprimir)

Introducció

EL concili Vaticà segon en la declaració dogmàtica sobre l’Església diu de Maria : Redimida d’una manera sublim, en previsió dels mèrits del seu Fill, unida a ella amb un vincle estret i indissoluble, Maria rep la gran prerrogativa i dignitat de ser Mare del Fill de Déu i per això és filla predilecta del Pare i sagrari de l’Esperit Sant. (LG 53).

També és immaculada des de la seva concepció en previsió del mèrits de Jesucrist.

Avui, festa de la Mare de Déu, us voldria presentar, d’una manera senzilla i treta de l’evangeli, la vida de Maria, perquè de la mateixa manera que coneixem el naixement de la nostra mare de la terra i la seva vida, coneguem el naixement i la vida de la nostra mare del cel.

LA VIDA DE LA NOSTRA MARE, MARIA

Maria noia de Natzaret

Sabem que Maria vivia a Natzaret quan l’arcàngel Gabriel se li va presentar per proposar-li ser mare de Jesús i ella diu que no coneixia baró.

Maria accepta ser mare de Jesús i la seva maternitat comença a Natzaret.

També sabem que Josep el seu espòs la va rebre a casa seva i com tot bon espòs la va respectar i estimar de veritat.

Anunciació

Maria era una noia de poble, que feia una vida normal. Era verge i molt virtuosa i anava a la sinagoga de Natzaret cada dissabte, com a bona israelita, a escoltar la paraula de Déu.

Déu l’havia predestinada per ser la mare de Jesús i per això li va enviar l’arcàngel sant Gabriel per proposar-li ser mare de Jesús i saber si ella ho acceptava. Ella dialogà amb l’arcàngel i li exposà que no coneixia baró i l’arcàngel li explicà que concebria per obra i gràcia de l’Esperit Sant. Ella acceptà ser mare de Jesús amb aquestes paraules: "Sóc l’esclava del Senyor, que es compleixin en mi les teves paraules. " I’ àngel és va retirar. (Lc 1,38).

Què bonic és veure una noia senzilla i humil dialogant amb un àngel del Senyor!

Josep la visita

Josep, sigui per ell mateix o per alguna veïna, va notar que Maria esperava un fill i sabia que aquell fill no era seu. Va resoldre desfer el compromís que tenia amb Maria, i ja estava determinat quan l’àngel del Senyor se li va aparèixir i li va dir que no tingués cap inconvenient en acceptar Maria com esposa, perquè havia concebut per obra i gràcia de l’Esperit Sant. (Mt 1,18-25).

La font de la Verge

Si aneu a Natzaret trobareu la font de la Verge, on segons la tradició Maria anava a buscar l’aigua.

Maria a Ain Karim

Maria va saber per l’àngel a casa seva que la seva cosina Isabel esperava un fill i ella decidida va anar a ajudar-la de pressa a Ain-Karem.

Aquesta ciutat era on vivien Isabel I Zacaries, els pares de Joan Baptista i es troba a poc quilòmetres de Jerusalem.

L’evangelista ens descriu la seva visita i que Elisabet tota contenta es preguntà: Qui sóc jo per què la mare del meu Senyor em vingui a visitar? (Lc1,43).

La descripció que ens fa Lluc és molt bonica dient que l’infant va saltar dins de les entranyes de Elisabet i que ella va quedar plena de l’Esperit Sant.

Maria pronuncià el Magníficat, cant d’alabança al Senyor.

Maria a Betlem

Naixement de Jesús

Sabem que Jesús va néixer a Betlem on els seus pares hi anaren per empadronar-se, complint el manament de César August que va manar empadronar tot el món.

Trobem Josep a Betlem acompanyant Maria a la cova de Betlem i al costat de la seva esposa i del Fill de Déu que acabava de néixer.

També sabem que Maria, amb amor maternal, va embolcallar Jesús i el va posar a una menjadora.

Pensem en l’alegria que tindria el matrimoni Josep i Maria en contemplar Jesús recent nat, sabent que era el Fill de Déu.

De la mort de Josep no en sabem res, ni de la seva edat. Tot el que es diu d’això és molt difícil de provar.

Maria a Jerusalem

Naixement de Maria

On va néixer Maria no ho sabem amb exactitud, encara que la tradició ens diu que els seus pares, Joaquim i Anna, vivien a Jerusalem i allí va néixer Maria i la presentaren al Temple de Jerusalem a l’edat de tres anys, com consta en el proto-evangeli de Jaume del segle II.

L’Església celebra la seva presentació el dia vint -i- u de novembre.

Si aneu a Jerusalem podreu visitar l’església dedicada a santa Anna, edificada on estava la casa de Joaquim i Anna, els pares de la Verge, i veureu una imatge de la Verge nena

Presentació de Jesús al temple i purificació de Maria

Als quaranta dies del naixement de Jesús, Maria i Josep pujaren a Jerusalem per complir el que manava la llei de Moisès. Consagrar Jesús al Senyor i purificar Maria i oferir un parell de tórtores o dos colomins.

Van ser rebuts pel venerable ancià, home just i piadós, Simeó, que esperava que Israel seria consolat i tenia el do de l’Esperit Sant, i també per la velleta venerable de vuitanta-quatre anys, Anna, la que tota contenta parlava de l’infant Jesús a totes les persones que esperaven que Jerusalem seria alliberada.(Lc2 21-38).

Van a Jerusalem i tornen a Natzaret

Després de consagrar Jesús al Senyor i purificar-se Maria, els pares de Jesús tornaren a Galileu, el seu poble de Natzaret, on Jesús creixia i s’enfortia, ple d’enteniment i Déu li havia donat el seu favor (Lc2,39). Cal notar que Lluc diu que Natzaret era el seu poble.

Abans de tornar a Natzaret els pares de Jesús i l’infant van anar a Egipte, tal com ens diu l’evangelista Mateu. Sant Lluc aquest episodi de la fugida a Egipte no el descriu i diu directament que tornaren a Natzaret

La sagrada família va de Betlem a Egipte i torna a Natzaret.

Josep i Maria des de Betlem, on havien anat per empadronar-se, van anar a Egipte, perquè Herodes volia matar l’infant. Quan Herodes va morir, l’àngel del Senyor es va aparèixer a Josep i li va dir que tornés a Natzaret.

Diu l’evangelista Mateu: Se n’anà a viure a un poble anomenat Natzaret. Així es va complir allò que havien anunciat els profetes: "Li diran Natzarè" Mt 2,23).

Jesús entre els doctors de la llei

Trobem Josep i Maria a Jerusalem quan l’infant Jesús es va quedar al Temple i la seva mare i el seu pare, plens d’ànsia, el buscaren i el trobaren al temple discutint amb els doctors de la llei.

Noteu que Maria diu "el seu pare", referint-se a Josep (vegeu Lc 2,41-53).

Maria a Canà de Galilea

Maria juntament amb Jesús va ser invitada a unes noces a Canà de Galilea i va fer molt bon paper.

Fàcilment ens podem imaginar Maria asseguda a la taula conversant amb els altres invitats i potser també ajudant els qui servien a la taula.

Les dones són més observadores que els homes generalment, i ella va notar que quelcom passava i va preguntar als criats el què passava i ells li varen contestar que el vi s’havia acabat. Potser perquè els convidats van beure massa, o potser perquè varen assistir més persones de les que havien previst. La qüestió és que el vi s’havia acabat. Ella, amb una mica d’atreviment, com a mare decidida, va demanar un miracle a Jesús i ell, encara que no havia arribat la seva hora, va complaure-la, fent el primer miracle, la conversió d’aigua en vi.

Les paraules de Maria: "Feu el que ell us digui" (Jn 2, 5), ens poden servir a nosaltres com a norma pràctica per a la nostra vida cristiana.

Maria volia veure Jesús

Maria no es va quedar a Natzaret quan Jesús va començar la seva vida pública.

Maria, en un lloc que no coneixem, volia veure Jesús i no podia perquè hi havia moltes persones escoltant-lo. Escriu sant Lluc: La mare i els germans de Jesús van arribar on ell era, però hi havia tanta gent que no se li podien acostar. Algú li va dir:" La teva mare i els teus germans són aquí fora que et volen veure" (Lc 8,19-20).

Alabança a la mare de Jesús

Jesús estava predicant quan, heus aquí, que una dona, de la qual no sabem el seu nom, fa un gran elogi de la mare de Jesús. Diu l’evangelista Lluc: Mentre Jesús parlava una dona cridà entre la gent: " Sortoses les entranyes que et van dur i els pits que et van criar" (Lc11,27).

Maria al peu de la creu

Trobem també Maria a Jerusalem al peu de la creu. La mare no podia deixar sol Jesús en els moments més tristos de la seva vida, per això, la veiem al peu de la creu i amb la seva presència consolant el seu fill estimat.

Jesús, abans de morir, s‘acomiadà de la seva mare, donant-li com a fill l’apòstol Joan Evangelista.

Jesús estava clavat a la creu i mirà a la seva mare plena de dolor i tristesa. La mare li va correspondre amb una mirada maternal i Jesús, sabent que la deixava sola, recomanà a sant Joan que tingui cura d’ella dient-li: "Aquí tens la teva mare" I d’aleshores ença el deixeble la va acollir (Jo19,27).

Maria i la resurrecció de Jesús

No consta per l’evangeli que Jesús s’aparegués a la seva mare, però no es temerari afirmar que la seva primera aparició de ressuscitat va ser per la seva benvolguda i estimada mare. Els evangelistes parlant de la Mare de Déu són molt sobris.

Maria en el cenacle

Els apòstols després de l’Ascensió de Jesús, abans de començar a predicar, esperaren la vinguda de l’Esperit Sant, tal com Jesús els va manar i els trobem reunits fent oració amb Maria, la mare de Jesús (Ac1,14).

Loreto

Si aneu a Loreto,(Itàlia) i entreu a la basílica de l’Anunciació veureu la casa de Maria de Natzaret. Es diu que els àngels, de Natzaret la portaren a Loreto, l’any 1294.

Actualment és un centre de pelegrinatge.

Efes

Si aneu a Efes, a dalt d’una muntanya, podreu veure el llit on va morir Maria i des d’on va pujar al cel en cos ànima; tal con Pius XII va declarar com a dogma de fe el dia de Tots els Sants, 1 de novembre, de l’any 1950.

On va morir Maria no se sap exactament. Es discuteix entre Efes i Jerusalem. A Jerusalem hi ha una basílica que recorda la mort de Maria.

Maria en l’Església

La presència de la Verge no ha faltat mai a l’Església. El papa Pau VI va voler que Maria ressaltés com a mare de l’Església i per això en el concili Vaticà la va proclamar MARE DE L’ESGLÉSIA.

Penseu en els innombrables santuaris i temples dedicats a la Verge Maria a tot el món: Montserrat, el Pilar, Covadonga, la Macarena, etc, etc.

Maria mare nostra

L’Església veu en la persona de sant Joan una representació de tots el fills de Déu. I, en donar, Jesús, la seva mare Maria a Joan amb aquestes paraules: " Aquí tens la teva mare" (Jo,19,27), ens la va donar a tots com a mare espiritual, perquè tingués cura de la nostra vida cristiana.

Maria al cel

S’han dit de vós coses gloriosos, oh Maria;

avui heu estat exaltada

sobre els estols dels àngels

i triomfeu amb Crist per sempre.

Com a bons fills de Maria estimem-la de veritat, imitem les seves virtuts i que ella ens acompanyi en el camí que fem cap al cel.

Pregària

Des del món us mirem mare nostra; la pregària del fills escolteu; és la fe que demana pels homes, el perdó de Jesús mort en Creu.