FESTIVITAT DE L'EPIFANIA
(sols text, per imprimir)

epifania.jpg (31678 bytes)Celebrem, avui, germans i germanes, una de les festes més alegres de tot l'any: la festa del Reis, com diem vulgarment, o la festa de l'Epifania, com ens diu la sagrada litúrgia, que significa "manifestació". El dia de Nadal Jesús es manifestava al poble d'Israel en els pastors. A l’evangeli que acabem de llegir es manifesta a tota la humanitat en aquests mags vinguts de l'Orient. Avui, Jesús es manifesta a tots nosaltres.

Jo voldria posar a la vostra consideració com els mags buscaren Jesús i de la manera que el van trobar, perquè ens serveixin d'exemple de la manera com nosaltres l'hem de buscar, i la manera segura que el trobarem, com ells el trobaren.

Qui eren els mags? Eren persones sàvies que es dedicaven a l'astrologia, i en el seu treball de mirar les estrelles descobriren una estrella extraordinària que els indicava el naixement del Rei del jueus. També nosaltres hem de descobrir el Senyor en el lloc i en el treball on Ell ens ha posat. La flor surt on l'arbre està plantat i santa Teresa deia que "entre los pucheros se encuentra Dios".

Van veure l'estrella i es posaren en camí. No era fàcil fer un llarg camí en aquell temps, i ells no dubtaren a deixar les seves comoditats i emprendre un camí fatigós. Segurament que altres persones van veure l'estrella i es quedaren a casa, però ells no. Dues actituds molt diferents. Nosaltres no veiem una estrella sinó que sentim la inspiració de l'Esperit Sant que ens crida a servir el Senyor amb més generositat o a fer una obra bona.

Giovanni Battista Tiépolo. Adoració dels Reis.Es posaren en camí confiant que el Senyor els ajudaria. I així va ser. Quan es trobaven desorientats a Jerusalem, mentre preguntaven on havia nascut el rei dels jueus, Déu es va servir d'Herodes, precisament un home dolent, per assenyalar-los el camí que portava a Betlem: "Herodes va convocar tots els grans sacerdots i mestres de la llei que hi havia entre el poble i els preguntava on havia de néixer el Messies. Ells li respongueren: A Betlem de Judà. Així ho ha escrit el profeta: Tu Betlem, terra de Judà, no ets de cap manera la més petita de les principals viles de Judà, perquè de tu sortirà un príncep que pasturarà Israel, el meu poble" (Mt 2, 4-6).

En la nostra vida també passem tribulacions i, moltes vegades, tenim dubtes de fe o estem desorientats. Sapiguem posar-nos a les mans de Déu i ell ens donarà llum, com la va donar als mags, i ens assenyalarà el camí que hem de seguir.

Es posaren en camí i van ser constants. L'estrella va desaparèixer i ells continuaren cap a Jerusalem i hi trobaren, no una estrella, sinó un home del que Déu es va servir perquè fos la seva estrella. També nosaltres, en la nostra vida espiritual, necessitem dels homes per no perdre el camí que porta cap al cel. Una d'aquestes persones pot ser el director espiritual, el sant pare a través dels seus escrits, o un amic que ens pot donar un bon consell.

Sortint de Jerusalem, van tornar a veure l'estrella "que havien vist sortir, que començà a avançar davant d'ells fins que s'aturà damunt el lloc on era l'infant. L'alegria que tingueren en veure l'estrella va ser immensa" (Mt 2,9-10). També en la nostra vida cristiana, quan acabes de fer una bona obra, surts d'un dubte o has fet una bona confessió, tens al teu interior una espècie d'alegria d'haver complert la voluntat del Senyor.

Juan del Castillo (1590-1657). Adoració dels Reis (1634). Museo de Bellas Artes (Sevilla)En arribar a Betlem i entrar a casa -ja no eren en una establia- van trobar el Nen amb la seva mare: "Es prostraren a terra i el van adorar. Després van obrir les seves arquetes i oferiren presents: or, encens i mirra" (Mt 2,11). Van saber veure la seva reialesa i li van oferir or com a Rei; la seva divinitat i li van oferir encens com a Déu; i contemplaren la seva humanitat i li van oferir mirra. També nosaltres, si sabem buscar Jesús com els mags, sabrem veure la seva reialesa, la seva divinitat i la seva humanitat especialment en el moment d'anar a combregar. Aquell Jesús que adoraren els mags, la nostra fe ens ensenya que és el mateix Jesús que nosaltres tenim en l’Eucaristia.

Els mags no solament trobaren Jesús, sinó que també trobaren Maria. Qui busca Jesús troba Maria, i qui busca Maria troba Jesús. És quelcom impossible separar les dues persones.

Maria va rebre els obsequis dels mags: l'or, l'encens i la mirra. Tan de bo Maria rebi també els nostres propòsits de buscar Jesús. Que ella ens ajudi, perquè no defallim en les dificultats; que ens porti a Jesús, com l'estrella va portar els mags a Betlem; i que ens ensenyi a adorar-lo.

Acabem preguntant-nos: Què ens poden portar els reis? La meva resposta és que ens portin fidelitat per seguir la nostra vocació cristiana i saber trobar Jesús, com ells el saberen trobar.

Us desitjo que tingueu un bon dia de Reis.