Noces d’or del matrimoni 
 
................... i ....................

(Lectures: Tb 8,5-10 / 1Cor 13,1-8 / Jn 15,9-17)
(sols text, per imprimir)

Fa cinquanta anys que ens reuníem a l’església parroquial del ........................ per acompanyar  els esposos........... per celebrar les seves noces. 

En aquell moment  el sacerdot  us va preguntar si estàveu disposats a contraure matrimoni i si us  prometíeu fidelitat i amor per a tota la vida i vau respondre que sí i vau rebre la gràcia sacramental. 

Per això, avui, en reunim en aquest temple per celebrar els  cinquanta anys del vostre matrimoni. 

Segurament que aquell dia l’evangeli va ser les bodes de Canà de Galilea, on Jesús va convertir l’aigua en vi i la festa va poder continuar amb molta alegria. 

 El sacerdot que va presidir el vostre matrimoni en l’homilia us deuria parlar de Jesús i la seva mare, Maria i de la fidelitat i l’amor en el matrimoni. 

L’amor s’ha de cultivar sinó es pot perdre i vosaltres l’heu cultivat, per això podeu celebrar les vostres noces d’or. 

Parlem, doncs, de l’amor a Déu i als germans i apliquem-ho al marit i a la muller.

La definició de Déu, que a mi m'agrada, és la que ens ofereix sant Joan en la seva carta, quan ens diu que Déu és amor (1 Jn 4,8).

Hi ha moltes definicions de Déu, però la més agradable i real és que Déu és amor. Hem vist clarament l’amor que Déu ens té quan ell ha enviat al món el seu Fill únic, perquè visquem gràcies a ell (1 Jn 4,9).

Hem meditat, detingudament, alguna vegada, que Déu és amor i que ens estima més que el pare i la mare i que qualsevol amic?

 Potser alguna vegada, en la nostra vida, hem dubtat de l'amor de Déu, perquè la nostra visió és parcial i interessada. Si ens ve aquesta temptació, mirem Jesucrist crucificat i mort per nosaltres i reconeixerem l'amor de Déu.

ESTIMAR ELS GERMANS

Per  ser cristians, no n'hi ha prou d'estimar Déu, també hem d'estimar els germans.

L’evangeli d’avui ens recorda aquestes paraules de Jesús: El meu manament és que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat (Jn 15,12).

El marit ha d’estimar  l’esposa i aquesta  l’espòs de veritat com Jesús ens  estima.

 Un dia parlant, amb un senyor que no era practicant, li vaig dir que el que m'agradava més del missatge de Jesús era la llibertat que dóna als fills de Déu i el missatge de l'amor.

Ell em va respondre que totes les religions parlen d'amor. Això és veritat, però l'amor que ens demana Jesús és diferent, i li vaig recordar les paraules de Jesús: Estimeu-vos els uns als altres com Jo us he estimat (Jn 15,12). Li vaig remarcar, com Jo us he estimat. Tots sabem com ens ha estimat Jesús, que ha donat la seva vida per nosaltres morint en una creu.

L’evangeli d’avui ens diu: Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics (Jn 15,13).

Tu, marit has de donar la teva vida per la teva esposa i tu, esposa per l’espòs.

Déu és la font de l'amor

La font no som nosaltres, és Déu. San Joan ens diu: No som nosaltres qui ens hem avançat a estimar Déu; ell ha estat el primer d’estimar-nos, tant que ha enviat el seu Fill com a víctima propiciatòria pels nostres pecats (1 Jn 4,10).

Quan estimem els germans, passem l'amor de Déu que passa per nosaltres.

El matrimoni cristià és fonamenta en l’amor i Déu és la font.

En una reunió de contraents, quan el sacerdot explicava que els esposos s'han d'estimar tota la vida, i, així, es comprometien, un  nuvi el va interrompre dient-li: Com em puc jo comprometre a estimar la meva esposa per a tota la meva vida, si no sé el que faré el dia de demà? El sacerdot li va preguntar si estimava Déu, i ell li va contestar que sí , doncs passa  l'amor matrimonial que ve de Déu  a la teva esposa i pensa que l'amor de Déu és etern.

Per a Jesús, estimar suposa intimitat

Entrar l'un al món de l'altre. Si no hi ha aquesta intimitat, no hi ha amor vertader. Jesús ens ho diu clarament amb aquestes paraules: Ja no us dic servents, perquè el servent no sap el que fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics perquè us he fet saber tot allò que he sentit del meu Pare (Jn 15,15 ). Que n’és de bonic, pensar que Jesús vol ser el nostre amic! Per tal que hi hagi amistat, diu Ciceró, en el tractat De l'amistat, és imprescindible que hi hagi amor. Sense amor no hi ha vertadera amistat.

A més a més, per què hi hagi veritable amistat, hi ha d'haver correspondència, Si Jesús vol ser amic nostre i nosaltres no volem ser-ho, ja ens pot estimar Ell, que no hi haurà veritable amistat.

Els esposos han de tenir molta intimitat, diàleg i amor, més del  que es pot tenir als amics.

Per a Jesús, estimar vol dir complaure la persona estimada

Jesús, que estima el Pare, sempre fa la seva voluntat. El meu menjar és fer la voluntat del qui m’ha enviat i dur a terme la seva obra ( Jn 4,34). Per això ens diu que qui l'estima guarda els seus manaments . No tothom que em diu: "Senyor, Senyor", entrarà al Regne del cel, sinó el qui fa la voluntat del meu Pare del cel (Mt 7,21).

L’espòs ha de complaure a l’esposa i l’esposa a l’espòs i manifestar-se l’amor que tenen.

Anècdota

Un dia estant al despatx, en entrar un amic cristià i molt alegre li vaig dir: quina mala cara que fas. 

Ell em va contestar que era l’aniversari del seu casament i que tenia costum d’anar a comprar un ram de flors i en arribar a casa fer un petó a  la seva esposa i entregar-li el ram i a la tarda anar junts a missa. Ella preparava  un bon dinar.

Aquell dia, en arribar a casa, ell es va posar a la taula com de costum i ella en veure que no li deia res, es va posar nerviosa  i li va dir: ja no te’n  recordes......Ell es va aixecar i  també es va posar nerviós i es va armar la de sant   Quintin.

:No sé si el dinar els hi va fer profit i si anaren a missa i a confessar. Va  ser un núvol que passa i aviat va sortir el sol altra vegada.

Dues idees he volgut exposar breument: que Déu és amor i que el distintiu del cristià és l'amor. Tothom coneixerà que sou deixebles meus per l’amor que us tindreu entre vosaltres (Jn 13,35)..

- L'amor no és un sentiment, és una manera de tractar i veure els altres com a germans i obrar en conseqüència.

- L'amor és l'actitud de Déu envers nosaltres, no de paraula sinó d'obra, donant-nos el seu propi Fill.

- L'amor és estimar el proïsme com Jesús en estima, no de qualsevol manera.

Hi ha persones que tenen moltes paraules, però els hi manca l'amor. Es poden comparar a un diccionari amb moltes paraules, però que no hi hagués la paraula tan important, la paraula amor.

En la primera lectura hem escoltat el que Tobies digué a la seva esposa:” Som fills d’un poble sant i no podem unir-nos com ho fan els qui desconeixen Déu”

Es van llevar, doncs, i pregaven demanant a Déu que  els guardés (Tb 8,5-6). 

Hi ha persones que tenen necessitat del metge, del psicòleg, del mestre i del pa de cada dia per viure i no veuen, o no volen veure, la necessitat del qui els dóna el pa de cada dia, que és Déu, i per això en prescindeixen, o passen i el  desconeixen en un acte tan important com és la celebració del matrimoni.

Gràcies per la vostra invitació.

Que la Mare de Déu ens augmenti a tots la fe, us ajudi en la vostra vida matrimonial i que la podeu fruir per molts anys amb la companyia del vostres fills, familiars i amics.

..................................Pvre.