FESTIVITAT DE SANT PERE I SANT PAU
(sols text, per imprimir)

santpere_pau_p.JPG (23019 bytes)Antífona de la  missa:

Aquests són els qui, mentre vivien en aquest món,

Van plantar l’Església amb la seva sang;

Han begut el calze del Senyor

I són amics de Déu.

Introducció

Avui, celebrem la festa de sant Pere i sant Pau, dos homes molt diferents per la seva manera de ser. Pere fou un senzill pescador, Pau fou un rabí, una persona erudita. Però tenen una cosa en comú: tots dos van estimar Jesús i tots dos ho van testificar morint màrtirs a Roma.

Són un exemple de fidelitat per a nosaltres.

 Jesús fa una pregunta una mica indiscreta als seus deixebles: Què diu la gent qui és el fill de l'home? (Mt 16,13). En aquesta pregunta, Jesús vol saber què diu la gent d'Ell. Ells li respongueren: Uns diuen que és Joan el Baptista; d'altres Elies; d'altres, Jeremies, o alguns dels profetes (Mt 16,14). Aquest era el concepte que tenia la gent de Jesús: un gran profeta, un gran home. Concepte real, però no complert. Jesús és més que Joan el Baptista, Elies,  Jeremies.

Jesús Fill de Déu i home

Com ens diu Pere en l'evangeli que suara hem escoltat: Vós sou el Messies, el Fill de Déu viu (Mt 16,16).

En la Transfiguració escoltem la veu del Pare, que diu: Aquest és el meu Fill, el meu estimat, escolteu-lo (Mc 9,7).

Diu el Concili Vaticà II: "El Fill de Déu va treballar amb les seves mans humanes, va pensar amb la seva intel·ligència humana, va obrar amb voluntat humana, va estimar amb cor humà. Nascut de la Verge Maria, es va fer veritablement un de nosaltres, semblant amb tot a nosaltres, fora del pecat" (Gs 22,2).

santpere_p.JPG (20158 bytes)Alguns aspectes de la persona  i de la vida de Jesús

Jesús resava

Moltes nits les passava resant. Ja pregava per nosaltres, pobres pecadors. Sant Agustí diu: "Prega per nosaltres, prega en nosaltres i a Ell preguem. Prega per nosaltres com a sacerdot nostre que és; prega amb nosaltres en tant que és el nostre cap; a Ell preguem com a Déu nostre" (comentari al Salm 85).

Jesús feia miracles

Joan, que era a la presó, va saber les obres que feia el Messies i envià els seus deixebles a preguntar-li: "Ets tu el qui ha de venir o n'hem d'esperar un altre?" Jesús els respongué: "Aneu a anunciar a Joan el que sentiu i veieu. Els cecs hi veuen, els coixos caminen, els leprosos queden purs, els sords hi senten i els morts ressusciten, els pobres reben l'anunci de la bona nova. I feliç el qui no em rebutjarà!" (Mt 11,2-6).

És el crucificat

Aquest home tan extraordinari, aquest Fill de Déu, és va deixar agafar a Getsemaní (Lc 22,39); va ser acusat pels dirigents religiosos del seu poble (Lc 22,66): recordeu Anàs i Caifàs, és condemnat a mort per l'autoritat romana, Pilat (Lc 23,1), i ell mateix va portar la creu fins al calvari (Lc 23,26), on va ser crucificat enmig de dos lladrés (Lc 23,33) i va morir (Lc 23,44).

Però la meva fe no és solament en un Crist mort, sinó també ressuscitat: L'àngel digué a lés dones: "No tingueu por vosaltres. Sé que busqueu Jesús el crucificat. No hi és aquí. Ha ressuscitat, tal com havia predit" (Mt 28,5-6). Sant Marc ens ho descriu d'aquesta manera: Van entrar al sepulcre (les dones) i veieren a la dreta un jove vestit de blanc, i s'esglaiaren. Ell els diu: "No us espanteu, vosaltres busqueu Jesús de Natzaret, el crucificat: ha ressuscitat; no és aquí. Mireu el lloc on l'havien posat" (Mc 16, 5-7).

Missatge de Jesús

La persona de Jesús no és solament admirable per la seva vida, sinó també pel seu missatge. Quan va néixer, els àngels cantaven: Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als homes que ell estima  (Lc.2,14). En primer lloc donar glòria a Déu i després ser portadors de la pau: Benaurats els portadors de la pau, perquè d'ells és el regne del cel (Mt 5,9). I sobre tot pel seu testament: Un manament us dono: que us estimeu els uns al altres com jo us he estimat (Jn 13,34).

Jesús és el meu Senyor, el meu mestre, el meu amic, qui m'ha promès que estaré eternament amb ell si compleixo els seus manaments.

Prefaci de la missa

Pere, el capdavanter de la confessió de la fe, Pau, el que la posa a la llum. Pere instituí la primer  església amb la resta d’Israel. Pau evangelitzà els altres pobles cridats a la fe.

Així, per camins  diversos, tots dos  aplegaren l’única família de Crist, els uneix una idèntica corona i tot el món els venera.

 "I vosaltres, qui dieu que sóc?" (Mt 16,15).

És una pregunta que fa Jesús als seus deixebles -i que també ens fa a cadascun de nosaltres.

Per a un creient, aquesta és la pregunta clau. Perquè ser cristià, com sabem, és creure en una Persona: en Jesús.

 La pregunta a fer-nos és si Jesús, per a mi, és de veritat el cep a través del qual m'arriba la saba vivificant que regenera constantment els meus pensaments, el meu cor, la meva forma d'actuar.

 "Tu ets Pere. Sobre aquesta pedra jo edificaré la meva Església" (Mt 16,18).

 

"Església", etimològicament, significa "assemblea", és a dir, un grup de persones que tenen quelcom en comú i que es reuneixen per festejar-ho i viure-ho.

Per tant, Jesús no ha vingut a cridar grups de persones disperses, creients individuals, sinó a construir una comunitat d’homes i dones que viuen i expressen la se va fe.

A vegades se sent dir: "Jo crec, però no practico".

Evidentment, nosaltres no hem de condemnar ningú i cal reconèixer que hi ha persones d’aquestes que ens donen lliçons de generositat.

Però sí que hem de dir que la fe viscuda individualment no és la que ha vingut a proposar-nos Jesús. Entre d’altres raons perquè fa més difícil la solidaritat i, fins i tot, el manteniment de la mateixa fe.

"Les portés del Reialme de la Mort no li podran resistir"(Mt 16,18).

 

Aquesta profecia, feta gairebé fa més de dos mil anys, s’està complint. L'Església, malgrat les

dificultats, segueix endavant.

Amb certa freqüència l’Església és criticada. Algunes vegades, amb tota la raó, altres, potser no és tan

justa la crítica. Però amb tota humilitat cal reconèixer que Església és plena de defectes.

Al costal d’homes i donés generosos, plens de bondat i de coratge, n'hi trobem d'altres, que també es

diuen cristians, i donen, no obstant, una imatge molt negativa de l'Església.

Això sempre ha estat així, començant per Pere, el primer papa, i sempre ho serà.

Perquè l'Església no és una comunitat d’homes i donés perfectes, sinó de pecadors. Però de

pecadors que intenten ser millors amb l'ajut del Senyor.

És aquesta força del Senyor, no la nostra, la que farà que l'Església segueixi endavant

Sant Pere i sant Pau

 “El poble cristià professa una devoció especial als apòstols Pere i Pau, per molts motius.

Pere és el qui dóna el primer cop de timó a la barca dels dotze quan volen deixar el Mestre, ja que no s'avenen a "menjar la seva carn i a beure la seva sang".

 Pere marca el rumb: A qui anirem? ..." L'opció de Pere arrossega els dotze i continua arrossegant-nos avui darrere d'Aquell qui ens promet la Vida.

 La confessió de la messianitat de Jesús -"Tu ets el Crist, el Fill del Déu vivent"- constitueix Pere en Pedra de l'Església a la qual hem estar incorporats — pedres vives — per l'Esperit.

La devoció a Pere es, doncs, con­natural al cristià.

 Pau és tota una altra cosa. Pau és el primer de la nostra colla. El primer dels feliços per haver cregut en Crist sense haver-lo vist.

Quan Pere lloa la primera generació cristiana -"... vosaltres que sense haver-lo vist l'estimeu..."- pensava, en primer lloc, no en dubto, en Pau.”( Afinant de Joan Jarque Pvre)

Que passeu un bon dia de sant  Pere i sant Pau.