FESTIVITAT DE SANT PERE

(29 de juny)
(sols text, per imprimir)

santpere_pau_p.JPG (23019 bytes)Biografia de sant Pere

Sant Pere anomenat Simó i algunes vegades el trobem com  Simeó (Act 15,14; 2 P 1,1)  era Fill de Joan , nascut a Betsaida, poble a prop del llac de Genesaret. Va viure a Cafarnaúm, era pescador i estava casat i tenia sogra a  qui Jesús va curar. El seu germà es deia Andreu i tenien una barca pròpia (Lc 5,3).  Va morir a Roma.

Encontre de Pere amb Jesús

Era seguidor de Joan el Baptista, com també el seu germà Andreu.

Joan Baptista va batejar Jesús i l’endemà passava Jesús i  Joan fixant la mirada en Jesús va dir: Mireu  l’Anyell de Déu i dos del deixebles de Joan el van seguir  i quedaren amb Jesús aquell dia (Jn  1,33,-39).Un era Andreu.

Andreu va anar a trobar Pere i li va dir que havien trobat el Messies i el portà a Jesús.

Jesús en veure’l li va dir: Tu ets Simó, fill de Joan, Tu et diràs Cefas, que vol dir pedra (Jn 1,42-43).

Pere es converteix en deixeble de Jesús

Pere segueix Jesús per alguns temps. L’acompanya a les noces de Canà, Judea i Jerusalem  i torna a   Galilea.

Segueix en el seu treball de pescador, però molt aviat  rep la crida del Senyor per seguir-lo i està sempre amb ell.

Després de la pesca miraculosa Jesús diu a Pere: No tinguis por, d’ara endavant seràs pescador d’homes. Ells deixaren les barques a terra, ho deixaren tot i el seguiren (Lc  5,11; Mt 4,18,22; Mc 1,16-20),

santpere_p.JPG (20158 bytes)Alguns aspectes de la vida de Pere

En la llista dels dotze quan Jesús els crida apareix el primer (Mt 3,14-16, Lc 6,13-14).

Pere parla en nom de tots en diferents ocasions: Mt 15.15;19-27; Lc 12, 41.

Després de la multiplicació dels pans i dels peixos quan molts oients  van deixar Jesús, Jesús preguntà si ells també el volien deixar, Pere contestà al Senyor: A qui anirem? Tu tens paraules de vida eterna  i nosaltres creiem i sabem que Tu ets els Sant de Déu (Jn 6, 68).

Present en la curació de la filla d’en Jaire, (Mc 5,37; Lc 8,51), i  en la Transfiguració  de Crist (Mt 17,1; Mc 5,37; Lc 9,28).

No volia que Jesús li rentés el peus en l’última Cena (Jn 13, 1-10).

Està en l’agonia de Jesús a l’hort de Getsemaní (Mt 17, 37; Mc 14,33).

Jesús, després de ressuscitar, s’apareix a Pere  el mateix diumenge de la Resurrecció (Lc 24,34; 1 Cor 15,5).

Jesús s’apareix als apòstols i els dóna l’Esperit Sant (Jn 20,19).

Després de la seva mort, Jesús  s’apareix als apòstols a Jerusalem i els saluda dient: La pau sigui amb vosaltres. Com el Pare em va enviar, així us envio jo a vosaltres. I després de pronunciar aquestes paraules, va bufar sobre ells i els va dir: Rebeu  l’Esperit Sant. (Jn  20,19-23).

És una escena impressionant que concreta la missió dels dotze després de la resurrecció. Els apòstols es converteixen en portadors de l'Esperit Sant, que prossegueix en ells la missió del propi Jesucrist. De fet. en aquest moment ningú podia imaginar en què arribaria a convertir-se algun dia la persona de Jesucrist, i el gran nombre de seguidors que tindria.

 Als apòstols els era suficient saber que ara duien dintre l'esperit de Crist i havien de difondre fora de les fronteres d'Israel aquesta pau que Ell els havia portat, i les novetats que els havia ensenyat.

Jesús s’apareix a un  grup de deixebles i dóna missió a Pere de pasturar les seves ovelles(Jn 21,15-29).

Després de la resurrecció, Jesús s’apareix novament Una  nit, quan Pere i Joan  i alguns altres deixebles havien anat a pescar al llac de Tiberíades, i tornant de pescar els ànims no devien ser bons, perquè les xarxes havien quedat buides. és quan, a l'alba, arriben a la riba i troben Jesús. Els deixebles no el reconeixen, a pesar que Ell els parla com a bons companys. El Mestre diu literalment: Nois, no teniu una mica de peix? I els aconsella: Tireu la xarxa a la dreta de la barca i en  trobareu. Per alguna raó segueixen el consell i molt aviat la xarxa està tan repleta de peixos que ningú s’atreveix a treure-la de l'aigua. És el Senyor, diu Joan . Pere es llença a l'aigua, i els deixebles el segueixen amb la barqueta. Havien pescat cent cinquanta-tres peixos grans sense que la xarxa es trenqués.

Aquesta història té un simbolisme tan ric que no demana analitzar-la aquí en detall. És la pesca miraculosa Els homes havien treballat envà tota la nit i essent pescadors experts com eren, els resultava impensable la pesca, perquè ja s'havia fet de dia. No obstant això, enviats per Jesús, obeeixen la seva paraula i tornen a sortir i llavors se’ls concedeix aquesta pesca miraculosa.

Els erudits no han assolit desentranyar encara, amb certesa,  la xifra de cent cinquanta-tres peixos, que Joan  consigna amb tanta  cura. Hi ha qui diu que 153 era el nombre d'espècies conegudes de peixos en aquell moment, i per tant, seria un símbol de la universalitat de l'Església: gent de tots els pobles i races.  És el símbol de l'abundància promesa que transcendeix el moment. Demostra el poc capaç que és l'esforç humà per a treure del mar del món els peixos i també convertir les  persones per a Déu. Al mateix temps, insinua que sempre succeirà cosa semblant i que l'Església sempre podrà  reunir gran  quantitat de persones en aquesta xarxa de Pere, el pescador.

L'escena continua. En un foc preparen el menjar, mengen junts peix i pa, i de sobte Jesús es dirigeix a Simó Pere i li diu: Simó, fill de Joan , m'estimes més que aquests? Pere, desconcertat, es limita a respondre: Sí, Senyor. Tu saps que t’estimo. Una vegada, i altra, tres vegades, pregunta Jesús el mateix al seu primer apòstol  i sempre rep la mateixa resposta: Sí, Senyor. Tu saps que t’estimo. Al final, Pere ho diu fins i tot un poc  enfadat: Senyor, tu ho saps tot, tu saps que t’estimo. Després d'aquest preàmbul, Jesús diu a Pere: Pastura els meus anyells, i novament, Pastura les meves ovelles, i al final: Pastura les meves ovelles.

Pere rep  la gran missió de pasturar les ovelles de Jesús que som nosaltres, els qui creiem en Jesús i el seguim amb fidelitat i amor.

Els apòstols pesquen peixos gràcies a Ell, però és Ell qui dóna de menjar. És a dir, que al final l'esforç humà és ajudat pel mateix Crist.

En aquesta festivitat de sant Pere demanem

Que nosaltres seguim el Crist amb la mateixa fidelitat que ho va fer sant Pere.

Que sapiguem penedir-nos dels nostres pecats com ho va fer sant Pere, que va plorar amargament les seves negacions.

Que sapiguem donar la nostra vida per Jesucrist com ho va fer sant Pere.

Que sapiguem veure el Papa com a successor de sant Pere i l’escoltem.

Que passeu una bona festa de sant Pere.