FESTIVITAT DE SANT PERE, APÒSTOL DE JESUCRIST 
(sols text, per imprimir)

santpere_pau_p.JPG (23019 bytes)Celebrem, avui, unes de les festes més important de tot l’any, la festivitat de sant  Pere, el primer papa de l’Església.

Referent el nom de Pere

Jesús diu a Pere, després de la seva confessió de fe  que Jesús és el messies, que sobre aquest roca edificarà la seva Església (Mt 16,18).

La paraula roca que usa sant Mateu indica la duresa i la fermesa per indicar on s’asseu la seva Església, sobre Pere, que serà com una roca i contra ella no hi podran les forces del reialme de la mort.

L’Església ha tingut i tindrà moltes persecucions i enemics però sempre sortirà triomfant.

En la meva vellesa recordo quan en la meva infantesa van perseguir els bisbes i sacerdots i molts temples foren convertits en locals civils, com per exemple mercats, i després foren oberts de nou al seu culte i els seminaris es van omplir de nois que volien ser sacerdots, entre ells jo que vaig entrar al seminari l’any mil nou-cents trenta nou.

Pere escollit per Jesús per ser el principal apòstol i el primer papa

Pere va ser un dels primers deixebles de Jesús portat pel seu germà Andreu,  dient-li  que havien trobat el Messies.

Quan Jesús el va veure li va canviar el nom dient-li  que s’anomenaria Cefas, que vol dir roca. (Jo 1,42).

Jesús crida  tothom, alguns els crida directament altres per mitjà d’una altra persona com veiem aquí que Pere va ser cridat per Jesús pel seu germà Andreu.

Jesús invita a seguir-lo però deixa llibertat per seguir-lo o no seguir-lo, Quan Jesús dóna les seves condicions per seguir-lo com estimar-lo més que el pare i a la mare, les primeres paraules que surten dels llavis de Jesús si són. Si algú vol venir. Jesús no vol que ningú el segueixi per força, sinó lliurament.. La llibertat és un do que Déu ens ha donat per obrar sense cap mena de coacció  interna ni externa en l’elecció i execució del propis  actes,

Pere té un lloc privilegiat entre els deixebles de Jesús

Jesús quan anava a Cafarnaum s’allotjava a casa de Pere.

Un dia que hi va anar la sogra de Pere estava malalta i tenia molta febre i ho digueren a Jesús Ell donant la mà la va posar bona i ella s’aixecà i els va servir (Mt 8,14-15).

Pere té el primer lloc en la llista dels apòstols (Mt 10, 2).

És un dels escollits per presenciar la seva transfiguració (Mt 17,1).

En el missatge que els àngels anuncien la resurrecció de Jesús a les dones fan una menció especial de Pere (Mc16,7)..

Quan Joan i Pere van al sepulcre, sabent que Jesús havia ressuscitat, Joan dóna preferència a Pere perquè entri el primer(Jo 20, 10).

El primer apòstol a qui s’apareix Jesús desprès de la resurrecció és a Pere, abans de manifestar-se als dotze (Lc 24, 34).

santpere_p.JPG (20158 bytes)Pere nega Jesús

Fàcilment poden veure la predilecció que té Jesús a Pere, malgrat això, Pere abandona Jesús quan Jesús es detingut a l’hort de Getsemaní.

Pere nega que coneix Jesús quan una criada li digué que ell anava amb Jesús i ell va contestar  que no sabia de què parlava i quan sortia al portal una altra criada li diu que ell anava amb Jesús, el Natzaré, i ell li contesta negant-ho Per tercera vegada nega Jesús quan els qui eren allí l’acusaren d’anar amb Jesús i ell va començar a maleir i digué que no el coneixia (Mt 26,60-75)

Llavors va cantar el gall i ell es va recordar de les paraules de Jesús: abans de segon cant el gall, m’hauràs negat tres vegades. (Mc14,72)  Llavors va sortir i plorà amargament el seu pecat.

Fixem-nos en la paraula amargament que fa notar sant Mateu i segons la tradició diu que Pere tenia una senyal en els seu ulls de tant plorar el seu pecat.

L’Home és temptat contínuament, la seva vida és una temptació continuada, però sempre podrà resistir la temptació amb l’ajut de Déu. La temptació no és pecat, el pecat consisteix en consentir a la temptació. 

La missió de Pere

Quan Jesús en la santa Cena anuncia les negacions de Pere li indica clarament la seva missió de confirmar en la fe als seu germans en aquestes paraules: Mira que Satanàs us  ha reclamat per sacsejar-vos com es garbella el blat, però jo he pregat per tu, perquè no defalleixi la teva fe. I tu, que t’hauràs penedit, enforteix el teus germans (Lc 22,31-32).

Pere, després de la resurrecció, és el capdavanter del apòstols. Així en ho descriu sant Lluc en els Fets dels apòstols.

Pere es troba el primer en el grup reunit en el cenacle en la reunió del apòstols i altres persones a Jerusalem (Ac1,13).

Presideix l’elecció de Maties (Ac 1,15).

Pere jutja l’acció d’Ananies i Safira (Ac 5,1-11).

Pere, en nom dels altres apòstols que estan amb ell, proclama davant la multitud la glorificació messiànica de Crist ressuscitat i anuncia  el do de l’Esperit Sant (Ac2, 37-41).

Invita a tots a ser batejats (Ac 2, 37-41).

També als pagans a ser batejats (Ac10, 1-11).

Pere cura molts malalts (Ac 3,1-10).

Ressuscita un mort (Ac 9, 36-42).

Jesús pregunta a Pere si l’estima

Pere ha negat tres vagades que coneixia Jesús i després es penedeix del seu pecat i el plora amargament.

Jesús li pregunta si l’estimava. Jesús sabia que l’estimava però vol que ho manifesti externament per això li pregunta si l’estimava més que aquests, es refereix als apòstols que l’havien abandonat en els moment de la seva passió. Jesús li diu: Simó, fill de Joan, m’estimes més que aquests? Pere sabia el perquè li preguntava, l’havia negat i ell en tota sinceritat li contesta:

Senyor, tu saps que t’estimo Jesús li  diu Pastura el meus anyells (Jo 21,35). Jesús no en té prou en preguntar-li una vegada sinó que li fa la segona pregunta. Simó, fill de Joan, m’estimes? La contestació és la mateixa. Tu saps que t’estimo. Jesús li diu: Pastura les meves ovelles.  Jesús per tercera vegada li fa la mateixa pregunta: Simó, fill d Joan m’estimes, Pere es va entristir  que Jesús li preguntés per tercera vagada si l’estimava, i li respongué. Senyor, tu ho saps tot, ja ho saps que t’estimo.

L’evangelista fa notar que Pere s’entristí i Jesús li diu: Pastura la meves ovelles.

El pastor estima les seves ovelles i elles el coneixen i el segueixen. El pastor dóna la vida per les ovelles, Pere va donar la seva vida per amor a Jesucrist i per les ovelles que Jesús li havia confiat. Pere és un màrtir per amor a Jesús i l’Església, fundada per Jesús, que ell era el cap visible. 

També un dia el Senyor ens preguntarà si l’estimem que la nostra resposta sigui. Senyor, malgrat  els meus pecats i les meves deficiències Vós sabeu que jo us estimi

El martirio de San Pedro.Discurs de Pere (Ac 2,14-36).

Pere està completament canviat després del dia de la Pentecosta que rep l’Esperit Sant. Aquell Pere, que va negar Jesús es dirigeix amb valentia a tot el poble de Jerusalem per proclamar que Jesús ha ressuscitat.

Jesús, que va obrar davant vostre miracles, prodigis i senyals, va ser lliurat, d’acord amb la decisió que Déu havia pres, a vosaltres i el vau matar, fent-lo clavar a una creu per uns impius.

Déu l’ha ressuscitat alliberant-lo de la mort que de cap manera podia continuar retenint-lo sota el seu poder.

David, va morir i encara es pot veure el seu sepulcre però ell que era profeta coneixia el jurament  que Déu li havia fet de posar en el seu tron un dels seus descendents,  va veure per endavant  la resurrecció de Crist, que no havia estat abandonat  enmig dels morts i el seu cos no s’havia corromput.

Nosaltres som testimonis de la seva resurrecció.

El poble d’Israel sàpiga que Déu ha constituït Senyor i Messies aquell Jesús que vosaltres vau crucificar.

Pere els invita a convertir-se i ser batejats per obtenir el perdó dels pecats i rebre l’Esperit Sant.

Aquells que acceptaren la predicació de Pere van se batejats i aquell mateix dia s’afegirien  als germans unes tres mil persones

Germans i germanes que m’escolteu, aquí tenia un breu resum de la vida de gran apòstol Pere, que va donar tota la seva vida per Jesús i el va seguir fins a la mort, essent un dels grans sants de l’Església.

Demanem a sant Pere que nosaltres també tinguem la valentia de Pere per confessar obertament Jesucrist entre els nostres familiars, amics i davant de tot el món