CICLE A - PASQUA DE RESURRECCIÓ
(sols text, per imprimir)

"Oh nit benaurada!, canta l’anunci de la Pasqua, l'Exsultet, només tu vas saber l'hora en què el Crist ressuscità d'entre els morts". Ningú no va ser testimoni ocular de l'esdeveniment de la resurrecció, ni cap evangelista no ens ho descriu. Aquest esdeveniment històric és constatable pel sepulcre buit i per l'encontre dels apòstols amb Jesucrist ressuscitat.

La resurrecció de Jesucrist no va ser un retorn a la vida terrenal, com va ser, per exemple, la resurrecció de Llàtzer. La resurrecció de Jesucrist va ser essencialment diferent. El seu cos ressuscitat passà de l'estat de mort a un altre de vida, més enllà del temps i de l'espai.

Després d'aquesta introducció, fixem els nostres ulls només en la persona adorable de Jesús ressuscitat, deixant de banda les altres persones que hi intervenen.

Jesús és el mateix d’abans

Jesús, per demostrar que és el mateix d’abans, els ensenyà les mans i els demanà alguna cosa per menjar.

Escoltem l’evangelista Lluc: "Jesús és presentà enmig d’ells i els va dir: Pau a vosaltres. Ells, esglaiats i plens de por, es pensaven que veien un esperit. Jesús els digué: Per què us alarmeu? Per què us vénen al cor aquests dubtes? Mireu-me les mans i els peus: sóc jo mateix. Els esperits no tenen carn i ossos, com veieu que jo tinc. I, mentre deia això, els va mostrar les mans i els peus. Però, com que de tanta alegria no s'ho acabaven de creure, i estaven tots sorpresos, els digué: Teniu aquí res per a menjar? Ells li van donar un tros de peix a la brasa. El prengué i se’l va menjar davant d’ells (Lc 24,36-42). A Jesús li agradava el peix a la brasa.

Jesús no necessita trucar, i que li obrin la porta per entrar. L'evangelista Joan ens diu que estaven les portes tancades quan es va aparèixer als apòstols, essent-hi Tomàs, l'incrèdul, Després de saludar-los, dient La pau sigui amb vosaltres, va dir a Tomàs:"Porta el dit aquí, mira’m les mans. Porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis incrèdul, sinó creient. Tomàs li va respondre amb aquestes paraules tan boniques: Senyor meu i Déu meu! Jesús li diu: Perquè m’has vist has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist" (Jn 20,27-29).

Nosaltres creiem i estimem Jesús sense haver-lo vist. Sant Pere diu: "Vosaltres l’estimeu sense haver-lo vist, i ara, sense veure’l, creieu en ell. I teniu una alegria tan gran, que no hi ha paraules per expressar-la, ja que heu assolit el terme de la fe. (1Pe 1,8-9 ) Els cristians sentim l'alegria i el goig de tenir el do de la fe.

El cos de Jesús és adorat com a Déu

Quan les dones se n’anaren, després d'escoltar l'àngel del Senyor, que els digué "No tingueu por, vosaltres. Sé que busqueu Jesús el crucificat. No és aquí: ha ressuscitat, tal com va dir. Veniu, mireu el lloc on havia estat posat ( Mt 28,5-6), Jesús les hi va sortir al pas i les va saludar. Elles se li acostaren, se li abraçaren als peus, i el van adorar" (Mt 28,9).

Jesús ressuscitat es presenta davant del Pare

Maria Magdalena va veure un home, i es pensava que era l'hortolà, i li diu que, si ell s'ha endut el cos de Jesús, que li digui on l'ha posat. No era l'hortolà: era el mateix Jesús, que li diu Maria, i ella li contesta Rabuni, que vol dir "mestre". Llavors, Jesús li digué que no el toqués "Deixa'm anar, que encara no he pujat al Pare. Vés a trobar els meus germans. Noteu la paraula "germans". I digues-los :"Pujo al meu Pare, que és el vostre Pare, i al meu Déu, que és el vostre Déu" (Jn 20,17).

Repeteixo, el meu Pare i el vostre Pare, el meu Déu i el vostre Déu. Germans, si Déu és el nostre Pare, nosaltres som els seus fills, no per raó de la naturalesa , sinó pel do de la gràcia. Aquesta filiació adoptiva ens dóna una participació real a la vida del Fill Unigènit, que s'ha revelat plenament en la seva resurrecció.

L'estat de la humanitat ressuscitada del Crist

Jesús ressuscitat estableix unes relacions directes amb els seus deixebles a través del contacte. A Tomàs li diu que posi la seva mà a la nafra del costat dret, i menja amb ells el peix que li ofereixen. Els diu clarament que no és un esperit, que és el mateix que va morir crucificat en la creu, ja que porta encara els senyals de les seves ferides. Aquest cos és autèntic i real, això sí, té les propietats noves d'un cos gloriós: no es veu limitat per l'espai i el temps, sinó que es pot fer present on vol i quan vol. Així és presenta com l'hortolà a Maria Magdalena, o com un transeünt als deixebles d’Emmaús.

Per acabar, recordem aquelles paraules de sant Pau als Corintis "Si el Crist no hagués ressuscitat, la nostra predicació és buida, i buida també la vostra fe" (1Co 15,14).

La resurrecció de Crist és principi i font de la nostra resurrecció futura. "Crist ha ressuscitat d'entre els morts, com a primícia de tots els qui han mort...,així com per la seva unió amb Adam tots moren, també per la seva unió amb el Crist, tots tornaran a la vida" (1Co 15,20-22).

Res més, estimadíssims feligresos. Ressuscitem amb Jesucrist, essent portadors de la pau del Crist Ressuscitat, buscant les coses de dalt del cel, i donant a conèixer Jesús ressuscitat als nostres germans.

Que l’alegria del Crist Ressuscitat penetri en els nostres cors.


 

Reflexió I PREGÀRIA DAVANT DEL FOC DE LA VETLLA PASCUAL

1. El salmista diu: Els meus dies desapareixen com el fum (Sal 102,4)

Feu, Senyor, que aquesta setmana santa que acabem no desapareguii com el fum.

2. Jesús digué: "Tot arbre que no lleva bon fruit, és tallat i tirat al foc ". (Mt.7,19).

Feu Senyor que jo porti bons fruit en la meva vida cristiana.

3. Joan Baptista digué de Jesús " Ell us batejarà amb Esperit Sant i foc. " (Mt.3,11).

Feu Senyor que jo experimenti el foc del baptisme que fa anys que vaig rebre.

4. Sant Marc diu: Pere el va seguir fins a l'interior de l'atri del gran sacerdot i s'escalfava vora el foc (Mc.14,67). Llavors, un gall cantà. Aleshores Pere és va recordar de les paraules de Jesús. Abans que el gall canti dues vegades, me'n negaràs tres. I va esclatar en plors ( Mc 14,72).

Feu Senyor que nosaltres que ens escalfem en aquest foc, també plorem els nostres pecats.

5. Jesús digué: " He vingut a posar foc a la terra i com voldria jo que ja estigués encès ".(Lc.12,49).

Feu Senyor que jo encengui el foc de l'amor a Déu al germans en aquesta terra que trepitjo.

7. Jesús digué: ". Jo sóc el cep i vosaltres les sarments....Si algú es separa de mi, és llençat fora i s'asseca com les sarments. Les sarments, un cop seques les recullen i les tiren al foc i cremen " (Jo.15,6).

Feu Senyor que jo no em separi mai de Vós perquè no m'assequi.

8. En el llibre dels fets dels apòstols hi trobem escrit: Se'ls aparegueren com unes llengües de foc i se'n posava una sobre cada un d'ells i tots foren omplerts de l' Esperit Sant (Ac 2,3).

Feu Senyor que en aquesta nit santa també tots siguem omplert de l' Esperit Sant.

9. En el segon llibre dels Reis llegim: S'esdevingué que mestre caminaven Elies i Eliseu i parlaven, un carro de foc i cavalls de foc aparegueren i Elies pujà al cel en el remolí (2 R 2,11).

Feu, Senyor, que tots nosaltres pugem al cel no en un carro de foc, sinó en els vostres braços.

10. Jesús ressuscitat va preparar foc, peix i pa, en el llac de Tiberíades pels Apòstols.(Jo 21,9)

Jesús ressuscitat feu que aquest foc que hem preparat ens prepari per a rebre el pa de l´ Eucaristia en aquesta vetlla pasqual.

Acabem demanant a l’Esperit Sant que escolti la nostra pregària. Amén.