Segon diumenge de Pasqua
(Sols text per  imprimir)
 (home)

HOMILIA SOBRE EL CRIST DE LA MISERICÒRDIA SEGONS LES REVELACIONS DE   SANTA FAUSTINA  KOWALSKA, FESTA INTRODUÏDA PEL PAPA JOAN PAU II L’ANY 2000

Definició de misericòrdia

Per començar donem una definició del que entenem per misericòrdia:

Compassió que mou a socórrer i perdonar.

Compassió a compadir-se de les misèries humanes. És manifesta en l’amabilitat i assistència al necessitat, especialment en el perdó i reconciliació. És més que un sentit de simpatia, és una pràctica.

El nostre Déu és ric en misericòrdia.

Si mirem la història de la humanitat des del principi veiem que Déu va crear l’home i la dona per a que fossin feliços en el paradís terrenal i sols els va posar una condició molt fàcil de complir. Podien menjar del fruit de tots els arbres, menys de l’arbre de bé i del mal. La dona replicà al serpent: Podem menjar del fruit dels arbres del jardí, però del fruit de l’arbre que és al mig del jardí, Déu ens ha dit: no en mengeu, ni el toqueu, si no, morireu ( Gn 3,2-3).

 Ells van pecar menjant el fruit prohibit i la misericòrdia de Déu es manifesta amb la promesa       d’un redemptor, que és Jesús, mort i ressuscitat.

La història està plena d’odis, de guerres, venjances i al mateix temps de la misericòrdia del nostre Déu que sap perdonar i ajudar a  les persones que hem estat concebudes en el pecat, quan diu el salm 50:

Mare de Déu de la misericòrdia. Jacobello Del Fiore.La mare de Déu ho manifesta amb aquestes paraules: LA SEVA MISERICÒRDIA  S’ESTÉN DE GENERACIÓ EN GENERACIÓ sobre els qui el temen ( Lc 1,50)

Zacaries, el pare de Joan Baptista diu: així ens salva alliberant-nos dels enemics, de les mans que ens volen mal mogut per la seva misericòrdia als nostres pares i pel record de l’aliança santa que jurà al nostre pare Abraham ( Lc 1, 71-73).

La misericòrdia de Déu és la raó de l’encarnació del Verb

La misericòrdia és un atribut de Déu, que és la font de la misericòrdia.

La vinguda de Jesús al món és per la nostra salvació, per reparar el pecat que la humanitat havia fet i solament un Déu encarnat podia reparar l’ofensa feta al Creador. Jesús La  misericòrdia és un atribut de Déu . És la font de la misericòrdia la que.repara aquesta ofensa, principalment, en l’arbre de la creu i dóna gran exemple de misericòrdia perdonant al bon lladre i els qui el crucificaren dient : Pare perdoneu-los perquè no saben el que fan. Jesús exemple de misericòrdia.

Tota la vida de Jesús és un gran exemple de misericòrdia. La curació a tants malalts i impedits i perdonant els pecats com va fer al paralític, a Maria Magdalena i a la dona adultera.

Jesús manifesta la seva misericòrdia el dia de la seva resurrecció apareixent-se a Maria Magdalena que li havia tret set dimonis, als dos deixebles d’Emaús que marxaven sense creure a les dones que afirmaven la resurrecció de Jesús i Tomàs l’incrèdul que volia posar els dits a les llagues de Jesús i la mà al seu costat per creure

La imatge de Jesús, com exemple de misericòrdia la trobem en les paraules de l’evangelista sant Lluc quan parla del bon samarità.

Jesús no passa de llarg, s’acosta a aquella persona que els lladres havien mal ferit i abandonat, “ Sentí compassió, va atansanr–se- li i li embenà les ferides, després d’escampar-li oli i vi, el carregà a la seva cavalcadura, el conduí en un hostal i tingué cura d’ell. L’endemà, es tragué dos denaris i els donà a l’hostaler, i digué.” Tingues-ne cura, i el que desprendràs de més, t’ho pagarés quan torni”.

(Lc 10,27-37).

Jesús s’atansa a nosaltres.

Ens cura les ferides del pecat en el baptisme i la confessió.

 Ens dóna la gràcia i la seva amistat en l’eucaristia

Ens carrega amb lacreu

I ens portarà a l’hostal del cel

Per ser bons cristians i donar culte a Déu cal tenir misericòrdia

Jesús digué als fariseus: “ Aprengueu què vol dir: ”Vull misericòrdia i no sacrifici. Que no he vingut a cridar justos, sinó pecadors”(Mt 10,13)

El nostre culte i la nostre pregària ha d’estar envoltada de la misericòrdia per a que sigui agradable a Déu, de tal manera que si no saps perdonar i posar-te bé amb el teu germà, que potser t’ha ofès, Déu no rebrà amb alegria el teu culte i la teva pregària.

La pràctica de la misericòrdia  és necessària per obtenir la misericòrdia de Deu

Jesús en les benaurances va dir:” Benaurats els misericordiosos perquè ells obtindran misericòrdia ( Mt 5,7).

PARAULES DEL PAPA

Oh inconcebible insondable misericòrdia de Déu. Qui et pot adorar i exaltar d’una manera digne?

Oh gran atribut de Déu omnipotent. Tu ets la dolça esperança dels pecadors ?” (Diari de santa Faustina 951, ed. it. 2001, p. 341)..

Repeteixo, avui, aquestes senzilles i sinceres paraules de santa Faustina, per adorar juntament amb ella i amb tots vosaltres el misteri inconcebible i insondable de la misericòrdia de Déu. Com ella, volem professar que, fora de la misericòrdia de Déu, no existeix altra font d'esperança per a l'home. Desitgem repetir amb fe: Jesús, en Vós confio.

D'aquest anunci, que expressa la confiança en l'amor omnipotent de Déu, tenim particularment necessitat en el nostre temps, en el qual l'home se sent perdut davant les múltiples manifestacions del mal. Cal que la invocació de la misericòrdia de Déu broti d'allò més íntim dels cors plens de sofriment, de temor i incertesa, però, al mateix temps, a la recerca d'una font infal·lible d'esperança.

Per això, venim avui aquí, al santuari de Lagiewniki, per a redescobrir en Crist el rostre del Pare: d'aquell que és "Pare misericordiós i Déu de tota consolació" (2 Cor 1, 3). Amb els ulls de l'ànima desitgem contemplar els ulls de Jesús misericordiós, per descobrir en la profunditat d'aquesta mirada el reflex de la seva vida, així com la llum de la gràcia que hem rebut ja tantes vegades, i que Déu ens reserva per a tots per l’últim dia.

Pare etern, per la dolorosa passió i resurrecció del vostre Fill, tingueu misericòrdia de nosaltres i del món sencer. Amén (De la homilia pronunciada pel papa en el santuari de Lagiewniki 17 d’agost 2002)

Història de la devoció al Crist de la Misericòrdia

LA DEVOCIÓ A LA DIVINA MISERICÒRDIA

Quan Déu vol revelar un missatge a la humanitat, no busca els més importants i savis, sinó que es revela a través dels més senzills i humils, que saben ser dòcils a les seves inspiracions i gràcies. Aquest és el cas del missatge de la Divina Misericòrdia donat a la Santa Gna. Maria Faustina Kowalska, religiosa polonesa, instrument triat i provat pel Senyor.

Santa Faustina (com és coneguda en el món sencer) pertanyia a la Congregació de Germanes de la Senyora de la Misericòrdia, conegudes com les "Germanes Magdalenes" que es dediquen a l'educació de joves de baixos recursos. Veiem com el Senyor comença a posar les peces de la seva gràcia, en un ordre perfecte. El revela a una religiosa de la comunitat dedicada a la seva Misericòrdia.

Santa Faustina va estar en diverses cases de la seva Ordre, sempre realitzant treballs molt senzills i desapercebuts, com la cuina, el jardí, la neteja del convent o atenent la porta.

Precisament és a aquesta germana menys notòria a la qual el Senyor escull per donar al món sencer el gran missatge de la seva Misericòrdia que a tantes ànimes ha tocat i transformat en propagar-se pel món sencer en moments tan crítics per a la humanitat.

 La imatge de la Misericòrdia .

El 22 de febrer de 1931, santa Faustina va rebre la primera revelació de la Misericòrdia de Déu, ella ho anota així en el seu diari: "En la nit quan estava en la meva cel·la, vaig veure al Senyor Jesús vestit de blanc. Una mà estava aixecada en posat de beneir i, amb l'altra mà, es tocava el vestit, que apareixia un poc obert en el pit, brillaven dos raigs llargs: un era vermell i, l'altre blanc. Jo em vaig quedar en silenci contemplant al Senyor. La meva ànima estava plena de por però també curulla de felicitat”.

Després d'una estona, Jesús em va dir: Pinta una imatge Meva, segons la visió que veus, amb la Inscripció : "Jesús, en Vós confio!." Jo desitjo que aquesta Imatge sigui venerada, primer en la teva capella i després en el món sencer. Jo prometo que l'ànima que honri aquesta imatge, no pecarà. També li prometo victòria sobre els seus enemics aquí en la terra, però especialment a l'hora de la seva mort. Jo el Senyor la defensaré com a la meva pròpia Glòria”.

Quan va contar això en confessió, el pare li va dir que segurament Jesús desitjava pintar aquesta imatge en el seu cor però ella sentia que Jesús li deia "La meva Imatge ja està en el teu cor. Jo desitjo que s'estableixi una festa de la Misericòrdia i que aquesta imatge sigui venerada per tot el món. Aquesta festa serà el primer diumenge després de Pasqua. Desitjo que els sacerdots proclamin aquesta gran misericòrdia Meva als pecadors. "Per ordre del seu confessor Santa Faustina va preguntar al Senyor el significat dels raigs que apareixen en la imatge emanant del cor i el Senyor li va contestar :"Els dos raigs signifiquen Sang i Aigua - el raig pàl·lid representa l'Aigua que justifica a les ànimes; el raig vermell simbolitza la Sang, que és la vida de les ànimes . Ambdós raigs van brollar de les entranyes més profundes de la meva misericòrdia quan el meu cor agonitzat fou obert per una llança en la Creu.

El Senyor manifesta el seu Cor, i l'aigua i la sang que d’Ell van brollar com deu de reconciliació per a tots els homes.

Aquesta revelació és una continuació de la misericòrdia divina que Jesús ens ofereix en la creu i que es va revelar també a Santa Margarita Maria.

Que passeu un bon diumenge