DIUMENGE DE RAMS
(sols text, per imprimir)

Abans de començar la santa Missa, hi hem fet la benedicció dels rams i hem contemplat la solemne entrada de Jesús a la ciutat de Jerusalem i com és aclamat per la multitud i, d’una manera especial, pels infants.

Ara, després d’haver escoltat la passió de Jesús, narrada per l’evangelista sant Marc, us demanaria, amb sant Ignasi de Loiola, que contempléssiu la passió de Jesús amb: "Dolor con Cristo dolorido, quebranto con Cristo quebrantado" o, com sant Pau escriu: Tingueu els mateixos sentiments que tingué Jesucrist ( Fl 2,5).

Quins sentiments no tindria Jesús, en aquells moments, que ja era condemnat a mort i sabia que la multitud que l’aclamava, el Divendres Sant cridaria, demanant la seva mort: Tot el poble respongué: "Que la seva sang caigui sobre nosaltres i els nostres fills"? (Mt 27,24). Seria assotat i carregaria la pesada creu, i els apòstols, tots menys Joan, l’abandonarien, un apòstol el trairia, un altre el negaria i el Pare l’abandonaria, i restaria sol, sense ajut de ningú, a dalt de la creu.

INTRODUCCIÓ

Podríem posar la mirada i la nostra contemplació en les diverses persones que intervenen en la Passió de Jesús, com ja hem fet altres vegades, però, potser mai l’ hem dirigida a una dona, de què ens parla l’evangeli d’avui, que estimava de veritat Jesús, i que a Betània se li acostà amb un gerret d’alabastre, que contenia un perfum preuadíssim de nard autèntic. La dona trencà l’alabastre i vessà el perfum sobre el cap de Jesús (Mc 14,3).

CIRCUMSTÀNCIES

Quan faltaven dos dies per a la festa de la Pasqua i dels Àzims, els grans sacerdots i els mestres de la Llei discutien quina seria la manera més astuta d’apoderar-se de Jesús i matar-lo (Mc 14,1).

En aquestes circumstàncies, fàcilment podem imaginar-nos l’ambient que hi havia a Betània, quan aquella dona valenta entra a la casa de Simó, el leprós, mentre Jesús era a taula.....i ungeix el cap de Jesús (Mc 14,3). Ella, amb aquest acte, vol fer ressaltar l’amor i l’estima que tenia al Senyor.

PERSONES QUE HI INTERVENEN

Actitud de Jesús

Jesús la mira, amb goig interiorment, la defensa i li diu: Que s’ha anticipat a ungir el meu cos per al dia que serà amortallat. I afegeix: Us ho dic amb tota veritat. Quan aquesta Bona Nova serà proclamada per tot el món, també diran això que ha fet aquesta dona, perquè Déu li ho tingui present Quan aquesta Bona Nova serà proclamada per tot el món, també diran això que ha fet aquesta dona, perquè Déu li ho tingui present (Mc 14,8-9).

Nosaltres, aquest matí, hem complert les paraules de Jesús.

Simó el leprós

Jesús tenia, a Betània, amics, i la casa de Llàtzer i la de Simó, que el va invitar a sopar a casa seva, i d'altres.

La dona que ungeix Jesús

És la germana de Llàtzer, que Jesús va ressuscitar, i de Marta. Diu sant Joan: Marta servia, i un dels que seien amb ell era Llàtzer. Llavors Maria va prendre una lliura de nard autèntic i molt costós i ungí els peus de Jesús i els va eixugar amb el cabells (Jn 12,3).

Els qui critiquen l’acció de la dona

Sant Marc diu: Alguns s’ho miraren malament i comentaven entre ells: per què malgastar el perfum d’aquesta manera? S’hauria pogut vendre per més de tres-centes monedes de plata i donar-ho als pobres (Mc 14,5). Sant Joan precisa que era Judes, el que el trairia, qui feia aquest comentari (Jn 12,4 ).

APLICACIÓ DE LA PARAULA DE DÉU

Jesús, com nosaltres, tenia amics i enemics, persones que no el podien veure. Així és la vida. Però, entre els amics de Jesús, hi podem ser nosaltres, si volem ser-ho. Sens dubte que serà el nostre millor amic.

Santa Teresa de Jesús en la seva obra Vida, que és la seva autobiografia, escriu: Què més volem que tenir un amic tan bo al costat, que no ens deixarà ni en treballs, ni en tribulacions, com ho fan els del món? Aquell que l’estimarà de debò i el portarà sempre prop seu, benaurat! Fixeu-nos, com al gloriós sant Pau no li queia mai Jesús dels llavis, perquè el tenia ben pregó al seu cor (Cap 22,7).

Nosaltres, a la vetlla de la passió de Jesús, també ens hem d’atansar a Jesús, com ho va fer aquella dona, ungir, amb les nostres paraules i bones obres, el cap de Jesús, davant d’aquest món, que cada dia s’aparta més de Déu i passa d’Ell. El món està ple de bondat, maldat i pecat. Aquesta és la causa de la passió i mort de Jesús a la creu.

Per desgràcia, la Setmana Santa, per a alguns cristians, solament és uns dies de vacances, sense recordar-se que les tenen gràcies a Jesús.

Ungir el cap de Jesús, en aquesta Setmana Santa, és contemplar la seva passió i mort, amb esperit de fe, i acompanyar-lo com ho va fer la seva mare, Maria, al peu de la creu, i tants cristians i cristianes que ho faran, a fi de fruir de la seva Resurrecció.

Aquests dies de Setmana Santa recordarem el vostre amor, Jesús. Gràcies, Senyor, per tot el que heu fet per nosaltres.

Que tingueu una bona Setmana Santa i procureu assistir als actes litúrgics.