FESTIVITAT DE TOTS ELS SANTS
(sols text, per imprimir)

 

Sant Joan Evangelista. El Greco.Antífona 

Al·leguem-nos  en el Senyor

en celebrar la festa de Tots el sants,

també el àngels s’alegren de la seva solemnitat

i en donen lloança al Fill de Déu.

El prefaci de la missa d’aquesta  festivitat ens assenyala el seu sentit i com l’hem de celebrar.

 

Perquè avui ens concediu de celebrar la glòria de la Jerusalem celestial, que és la nostra mare, on es canta per sempre l’aplec festiu dels sants, germans nostres.

Vers aquest ciutat santa, nosaltres pelegrins, caminem amb delit, a la llum de la fe ,joiosos en saber que ja són en vos aquests membres de l’Església que són per a  nosaltres un ajut i un exemple.

 

Comentari a l’evangeli

 

Avui és el teu sant? Sí i no. Avui es el sant de tots, perquè celebrem la festa de tots els sants.

 

Sant  Bernat diu que no solament celebrem la festa dels sants que estan en el cel, sinó també la dels sants que hi ha a la terra.

Davant d’un món ple de maldat, potser no sabem veure que hi ha moltes persones bones i santes al nostre costat. No les podem alabar i venerar com fem els sants que estan en el cel, perquè la nostra alabança els podria fer mal i desviar-los del camí que segueixen. Per això solament alabem i venerem els sant que estan en el cel, perquè estan confirmats en gràcia i no poden pecar. Aixequem ,avui la nostra testa, i prescindint dels sants que hi ha en la terra, mirem els que estan en el cel.

 

Sant Joan en la primera lectura, ens diu que va veure una immensa multitud, que ningú podria comptar, de tota nació, raça, pobles i llengües davant del tron de l’anyell, vestits amb vestidures blanques i amb palmes a les mans, que cantaven: La salvació ve del nostre Déu, que està assegut en el tron i de l’Anyell ( Ap 7,10).

 

Entre aquesta gran multitud, hi podem veure el nostre sant.  Infants que donaren la vida per Jesucrist, i juguen en les seves corones, com ens diu Tertulià;  nens com sant Tarcís, que portava la sagrada Comunió als presos; Maria Goretti, aquella noia, que abans de perdre la seva innocència va preferir perdre la vida;  sacerdots, com sant Josep Oriol; bisbes, com sant Antoni M. Claret; papes, com Pius cinquè; i matrimonis con sant Isidre Llaurador i la seva esposa. D’aquesta manera podríem continuar i no acabaríem mai.

 

Sant  Pau, en la carta als cristians d’Efes, ens diu que Déu ens ha destinats a ser sants i immaculats davant de la seva presencia (Ef 1,4).

 

La voluntat de Déu es que siguem sants. Jesucrist ens ha dit: Sigueu sants com el vostre Pare celestial es sant (Mt 5,48).

 

Aquesta és la voluntat del Senyor, que tothom se salvi i aconsegueixi la vida eterna fruint sempre de la seva presencia.

En què consisteix la santedat? 

La santedat consisteix en viure les benaurances que hem llegit en l’evangeli d’avui. Ser  pobre, ser mans, ser misericordiós,  lluitar  per  la justícia, ser  portadors de  la  pau, i  sofrir  pel  regne  del  cel. Aquest  és  el   programa que   exposà Jesús i els seus  seguidors  l’hem de posar en pràctica. Santa Teresa diu que la santedat consisteix en una disposició del cor, que en fa ésser humils i petits als braços de Déu.

 

“Déu vivent, et lloem per la multitud de dones, homes, joves, nens, que, a través de la terra, miren de ser testimonis de pau, de confiança i de reconciliació. Tot seguit els sants testimonis de Crist de tots els temps, d’ençà dels apòstols i la Verge Maria fins avui, concedeix-nos, dia rere dia, de preparar-nos interiorment per a tenir confiança en el Misteri de la Fe” (Germà Roger de Taizé).

Nosaltres, els cristians, venerem, no adorem els sants perquè són els nostres intercessors davant Déu i els demanem que presentin les nostres supliques al Senyor. És bo acudir als sants quan tenim una necessitat, però és millor imitar el seu amor a Jesucrist, perquè un dia nosaltres ens puguem reunir amb ells al cel.

 

Que passeu un bon dia de la festa de Tots els Sants.