DIUMENGE DE LA PENTECOSTA
(sols text, per imprimir)
(Els dons de l'Esperit Sant representats als vitralls de la parròquia de l'Esperit Sant de Barcelona)

pentecosta_p.JPG (46323 bytes)Estimats germans i germanes,

Celebrem avui una de les festes més importants de tot l'any per a tota l’Església i especialment per a la nostra comunitat, que està sota el patrocini de l'Esperit Sant.

Un dia, sant Pau va anar a la ciutat d'Efes i preguntà als fidels: "Ja vau rebre l’Esperit Sant quan us vau convertir a la fe. Ells li respongueren: Ni tan sols hem sentit a dir que hi hagi un Esperit Sant" ( Act.19, 2).

Estic segur que molts de vosaltres em contestaríeu de la mateixa manera i jo us podria contestar: "Sabeu que si avui esteu en aquest temple és gràcies a l'Esperit Sant?"

En el Credo cantem: "Crec en l’Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida, que procedeix del Pare i del Fill. I juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat; que parlà per boca dels profetes".

Prestem la nostra atenció a l'Esperit Sant en la vida de Jesús, de l’Església i en la nostra .

En la vida de Jesús

Jesús va començar la seva vida a la terra per obra i gràcia de l'Esperit Sant. Quan Maria va contestar a l'àngel, que no coneixia baró, l'àngel li va respondre que el fruit de les seves entranyes seria per obra i gràcia de l'Esperit Sant: "L’Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb la seva ombra; per això el fruit que naixerà serà sant i l’anomenaran Fill de Déu" ( Lc 1,35).

Quan Jesús va anar a la sinagoga de Natzaret, va llegir aquestes paraules d'Isaïes: "L'Esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè ell m'ha ungit. M'ha enviat per anunciar el missatge joiós als desventurats, predicar als captius la llibertat i als cecs el recobrament de la vista, per posar en llibertat els oprimits i proclamar un any de gràcia del Senyor" (Lc 4,18). En acabar de llegir va dir que aquestes paraules d'Isaïes es complien en la seva persona.

També sant Pau diu que l'oferiment de Jesús en la creu per la salut del món fou per l'impuls de l'Esperit Sant (He 9 ,14).

Vitrall central Parròquia de L'Esperit Sant de Barcelona. Disseny: Mn. Francesc Adell.L'Esperit Sant en l'Església

Jesús, abans de pujar al cel, va dir als apòstols que no estiguessin tristos, que no els deixaria orfes, sinó que els enviaria l'Esperit Consolador: "Jo pregaré al Pare, que us donarà un altre Defensor perquè es quedi amb vosaltres per sempre" ( Jn 14,16).

En la primera lectura hem escoltat com va venir l'Esperit Sant en forma de llengües de foc i va canviar completament els apòstols. Aquells homes tímids, que tenien por als jueus, per la força de l'Esperit Sant van sortir a predicar el missatge de Jesús amb valentia.

En el concili de Jerusalem, quan es discutia si, per a ésser cristià, abans calia ser jueu, sant Pere contestà: "L'Esperit Sant i nosaltres hem decidit que no n'era necessari" (Ac 15,28).

"L’Esperit Sant edifica, anima, santifica l’Església" (Catecisme de l’Església Catòlica, núm. 747).

pentecosta2_p.JPG (42146 bytes)L'Esperit Sant en nosaltres

Jesús, parlant de la vinya del Pare, diu que Ell és el cep i nosaltres les sarments, i podem dir que l‘Esperit Sant és com la saba de la vinya del Pare, que fa donar fruits a les sarments (Jn 15,1-17; Ga 5,22).

Escoltem sant Pau: "Ningú no pot dir: Jesús és el Senyor, si no és sota la direcció de l’Esperit Sant" (1Co 12,3).

Jesús va dir a Nicodem que per poder entrar en el regne del cel era necessari renàixer per l'aigua i l'Esperit (Jn 3,1-5). Hem estat batejats en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant.

El Baptisme ens fa temples de l'Esperit Sant: "No sabeu que el vostre cos és temple de l’Esperit Sant, que heu rebut de Déu i que habita en vosaltres?" (1Co 6,19). L'Esperit Sant habita dins de nosaltres per la gràcia del baptisme i ens dóna la facultat de viure i actuar sota la moció de l’Esperit pels seus dons.

Hem rebut també l'Esperit Sant en el sagrament de la confirmació. El senyor bisbe confereix aquest sagrament amb aquestes paraules: "Rep el signe del do de l’Esperit Sant". I la confirmació ens comunica els fruits que sant Pau enumera en una carta: "Els fruïts de l’Esperit són: amor, goig, pau, paciència, benvolença, bondat, fidelitat, dolcesa i domini d’un mateix" (Ga 5, 22-23) i també una força especial de l’Esperit Sant per a difondre i defensar la fe (Catecisme de l’Església Catòlica, núm. 1303).

L'Esperit Sant ens perdona els pecats en la confessió. El sacerdot que ha rebut el poder de perdonar els pecats ho fa en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.

Gràcies a l'Esperit Sant el pa es converteix en el cos de Jesucrist i el vi en la seva sang. En el concili Vaticà II trobem aquestes paraules: "En la santíssima Eucaristia es conté tot el bé espiritual de l’Església, a saber: Crist mateix, la nostra Pasqua i el Pa viu per la seva carn, que dóna la vida als homes, vivificada i vivificant per l’Esperit Sant" (PO 5).

Quan anem a combregar rebem el Cos i la Sang de Jesucrist nascut de Maria i de l’Esperit Sant.

Quantes vegades no sentim la presència de l'Esperit Sant, que habita en els nostres cors! Sant Pau posava com un argument perquè els cristians no pequéssim, que no entristíssim l'Esperit Sant que habita dins de nosaltres.

L'Esperit Sant ens santifica, ens vivifica, ens dóna vida i ens omple dels seus dons perquè puguem repetir, amb tota veritat, amb el salmista: "La meva ànima s’ha enamorat de Vós, em sosté la vostra mà" (Sl 62,9).

Finalment, una recomanació: sigueu ben devots de l’Esperit Sant.