SOLEMNITAT DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT - C (III)
(sols text, per imprimir)

La doble Trinitat. Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682). National Gallery (Londres).El diumenge passat celebràvem la festa de la Pentecosta i avui ens reunim per contemplar i meditar el misteri més gran de la nostra fe, el misteri de la Santíssima Trinitat. 

Què és un misteri? 

Parlant en un sentit general un misteri és quelcom incomprensible, i en un sentit religiós una veritat de fe que amb les nostres forces naturals no podem comprendre, ja que la nostra intel·ligència no està preparada per comprendre-ho. Si nosaltres poguéssim comprendre totes les coses de Déu seríem igual que Ell. Déu és el creador i nosaltres som les seves criatures. 

L’home per la raó pot arribar a un coneixement de Déu i solament per la revelació als misteris propis de Déu. 

La Santíssima Trinitat un misteri revelat per Jesucrist 

En el dia d’avui, no dic a Moisès que ens parli de Déu com deien els israelites, sinó a Jesucrist que ens parli de Déu i ens reveli algunes coses de Déu que nosaltres en realitat no podem comprendre i ho acceptarem per la persona de Jesucrist, Fill de Déu, que és el camí la veritat i la vida (Jo 14,6). 

S’explica de sant Agustí que un dia tot passejant per la platja va veure un nen, que era un àngel, que intentava posar tota l’aigua del mar en un clot que havia fet i sant Agustí li va dir que era impossible posar tota l’aigua del mar en aquell clot i l’àngel li va contestar que també era impossible que ell comprengués el misteri de la Trinitat. 

Què és el misteri de la Santíssima Trinitat?.

El misteri de la Santíssima Trinitat és que en Déu hi ha tres persones, iguales i distintes, el Pare, el Fill i l’Esperit Sant, no tres déus, sinó un sol Déu 

El prefaci de la missa d’avui ens ho explica de la següent manera:

És el nostre deure i és la nostra salvació, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies. A vós que en el vostre Unigènit i l’Esperit Sant sou un sol Déu, un sol Senyor; no una sola persona, sinó tres en una sola substància. 

Jesucrist compara a Déu en el pare del fill pròdig  en aquella paràbola tant bonica del pare de la misericòrdia o del fill pròdig. Quan el fill petit marxa de casa i torna, l’abraça, el petoneja, i fa preparar un gran banquet per celebrar-ho perquè aquest fill meu era mort i ha tornat a la vida, estava perdut i l’hem retrobat (Lc 15, 11-24). 

El misteri de la Trinitat el trobem en sant Mateu quan Jesús envia a predicar i batejar els apòstols en aquestes paraules: He rebut tota autoritat al cel i a la terra. Aneu ,doncs, a tots els pobles i fer-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyeu-los a guardar  tot allò que us he manat. Jo estic amb  vosaltres  dia rere dia fins a la fi del món (Mt 28,19-20). 

Alberto Durero. Adoració de la Santíssima Trinitat. 153 X 123 cm.Qui és el Pare? 

En el Credo diem: Crec en un sol Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de la terra, de totes les coses visibles i invisibles. 

Jesucrist ha revelat que Déu és Pare en un sentit desconegut. No ho és solament com a Creador, és Pare eternament en relació amb el seu Fill únic, el qual recíprocament, només és Fill amb relació al Pare (C.E.C 240). 

Nosaltres som fills de Déu pel baptisme, però fills adoptius. 

I en un sol Senyor, Jesucrist. Fill unigènit de Déu nascut del Pare abans de tots el segles. 

Què entenem quan diem nascut del Pare abans de tots el segles? 

D’acord amb  la Tradició  apostòlica, l’any 325, en el primer concili ecumènic de Nicea, l’Església va confessar  que el Fill és consubstancial al Pare, és a dir, un sol Déu amb ell. El segon Concili ecumènic reunit a Constantinoble, l’any 381, va conservar aquesta  expressió en la forma del credo de Nicea i va confessar el Fill Unigènit de Déu, nascut del Pare abans de tots el segles, Déu nat de Déu, Llum resplendor de la Llum, Déu veritable, engendrat, no creat, de la mateixa naturalesa del Pare, consubstancial al Pare (C.E.C. 242). 

Qui és la segona persona de la Santíssima Trinitat ? 

La segona persona de la Santíssima Trinitat és el Fill Unigènit de Déu. EL Fill encarnat és Jesucrist de qui ja en sabem moltes coses. 

Permeteu-me que us presenti un petit resum del Fill fet home, Jesucrist: 

Jesucrist fou concebut per obra de l’Esperit Sant, nasqué de Maria Verge. 

Patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat. 

Davallà als inferns, ressuscità el tercer dia d’entre els morts. 

Se’n pujà al cel. 

El Catecisme de l’Església Catòlica diu: 

Les freqüents afirmacions del Nou Testament segons les qual Jesús va ressuscitar entre els morts (Ac 5,15;Rm 8,11, Co 15,20) pressuposen prèviament a la  Resurrecció, que va sojornar entre els morts, és el primer sentit que la predilecció apostòlica va donar a la  baixada de Jesús als inferns. Jesús va conèixer la mort com tots els homes ,i en la seva ànima, es reuní amb ells  en el lloc del morts. Però hi baixà com a Salvador, proclamant  la bona nova als esperits que s’hi trobaven retinguts (C. E. C. 632). 

Pujà al cel, seu a la dreta de Déu, Pare Totpoderós. 

La dreta del Pare s’ha d’entendre com una imatge que ens pot ajudar. 

D’allí ha de venir a judicar els vius i els morts. 

Simón Ushakov. Trinitat de l'Antic Testament.Crec en l’Esperit Sant que és Senyor i infon la vida.

Que procedeix del Pare i del Fill I juntament amb el Pare  i el Fill és adorat i glorificat. 

Pel nostre baptisme, el primer sagrament de la fe, la Vida, que  té la seva font en el Pare i ens és oferta en el Fill, se’ns comunica íntimament i personalment per l’Esperit Sant dintre l’Església (C.E.C. 683). 

L’Esperit Sant procedeix del Pare i del Fill per via d’amor i com a Déu  és adorat, solament s’adora Déu, i és glorificat, a qui donem glòria i honor per ser Déu. 

En l’evangeli del dia d’avui Jesús ens diu:  Encara tinc moltes coses per dir-vos, però ara seria per a vosaltres una càrrega  massa pesada. Quan vindrà el Defensor, l’Esperit de veritat, us guiarà cap al coneixement  de la veritat sencera (Jo 16 ,12-13). 

Serà ’Esperit Sant que vindrà, ens guiarà cap el coneixement de la veritat plena. D’ara endavant l’Esperit Sant serà el nostre  Mestre. L’Esperit Sant ens donarà a conèixer Jesucrist.   

Diu sant Pau: No sabeu que el vostre cos és temple de l’Esperit Sant que heu rebut de Déu i habita en vosaltres (1 Co 9,6). 

Pregària

Veniu, Esperit Sant,

ompliu el meu cor de la vostra presencia.

Enceneu-hi la flama del vostre amor

perquè sàpiga estimar com Jesús.

Il·lumineu la meva intel·ligència,

perquè conegui la grandesa de Déu

i la grandesa de les persones.

Enfortiu la meva voluntat,

perquè segueixi amb fidelitat

el camí que m'ha mostrat Jesús.

Que tota la meva vida

estigui amarada del vostre amor

perquè, ja aquí a la terra,

visqui una vida de comunió

amb Déu i amb els germans.

(Noves pregàries de Josep Codina i Farrés).

Que passeu un bon diumenge de la Santíssima Trinitat