SOLEMNITAT DEL COS I DE LA SANG DE CRIST (V)
(sols text, per imprimir)

 

Juan de Juanes. El Salvador.Celebrem avui la festa del Cos i de la Sang de Jesucrist.

 

El Dijous Sant tota la nostra atenció anava dirigida a la Passió del Senyor, a fi de perpetuar-la fins a la fi dels segles.

 

Jesús es va oferir com Anyell immaculat i sacrifici perfecte d’acció de gràcies.

 

Avui, dia del Corpus, Jesús es presenta especialment en aquest sagrament com l’aliment, perquè tota la humanitat sigui il·luminada per una sola fe i unida per una sola caritat.

 

Preparació del sopar pasqual

 

Jesús envia dos dels seus apòstols, Pere i Joan a preparar la Pasqua. Volia instituir l’ Eucaristia i acomiadar-se dels apòstols abans de sofrir la passió.

 

Jesús no els dius el lloc sinó que els diu que vagin a Jerusalem on trobaran un home amb un canti i que li demanin on el Senyor vol celebrar l’última Pasqua aquí a la terra.

 

No els diu el lloc probablement perquè Judes no ho sabés. Els diu que segueixin aquell home i que ell els ensenyarà el Cenacle, situat al primer pis on hi ha una espaiosa sala  amb estores i coixins i està ben adornada.

 

Els dos apòstols van anar a comprar el necessari  per menjar: Un anyell suficient per a  tretze persones, degollat al  temple, el pa sense llevat, recordant el pa que els jueus van menjar a la sortida precipitada d’Egipte, les herbes amargues, el vinagre, el vi i la salsa de color groc feta d’ametlles, figues, dàtils preparats amb vi, i l’aigua per rentar els peus.

 

Tot ho havien preparat amb molta cura ja que aquella Pasqua havia de tenir molta importància per l’Església que Jesús fundaria.

 

 

Sopar Pasqual

 

Arriba Jesús amb els deu Apòstols i ho troba tot  preparat  i desprès de rentar-los els peus comença l’àpat pasqual.

 

Comença el Sopar Pasqual amb la pregària dels salms. Eren del quinze al divuit que resaven en el  sopar pasqual.

 

Segurament Judes al començar hi era. No queda clar si hi era fins el final.

 

Sant Mateu ens diu que mentre menjaven Jesús va dir que un dels que estaven assegut amb Ell el  trairia.

 

Probablement Pere estava al costat de Jesús i també Judes i al costat de Judes Joan.

 

Joan volia saber qui era  el traïdor, i com que no estava al costat de Jesús, ja que hi estava Judes, per darrera  li va preguntar. Jesús li va respondre: “El qui amb mi ha posat la mà al plat aquest és el que em trairà”.

 

Per això Jesús no li diu clarament qui era sinó d’una manera que Joan ho entengués bé.

 

Institució de l’Eucaristia

 

San Pau (1Co 11-23) ens diu que segons la tradició que arrenca del Senyor, la nit que el lliuraren, prengué un pa i pronunciant l’acció de gràcies el partí i digué: “Aquest és el meu cos, que es lliurat per vosaltres. Feu això en memòria meva”. Igualment feu amb la copa, havent sopat dient: “Aquesta copa és la meva aliança segellada amb la  meva sang. Cada vegada que en beureu, feu-ho  en memòria meva”.

 

Per nosaltres l’Eucaristia és el miracle més gran.

 

Jesús va fer molts miracles en la seva vida pública, va curar molts malalts, va ressuscitar morts, però el més gran miracle que va fer Jesús és la institució de Eucaristia, per nosaltres que vivim al segle vint-i-un.

 

Podem rebre-la amb freqüència i visitar-lo on es troba un sagrari.

 

Pots combregar on vius i visitar-lo a totes les parts del món.

           

Guardem uns moments de silenci, donant gràcies al Senyor per haver-se quedat entre nosaltres en l’Eucaristia, per recordar la seva Passió i Mort i en ella ser el sagrament que alimenta la nostra vida espiritual mentre siguem en aquest món.

 

Acabem amb aquesta pregària tan bonica  de sant Anselm.

 

Pregària:

 

“Mai no t’he vist Senyor, Déu meu. No conec el teu rostre... Ensenya'm a buscar-te, i mostra't al qui et busca. No puc trobar-te, si Tu no et manifestes. Desitjant-te et buscaré. Et desitjaré buscant-te. Estimant-te, et  trobaré. I trobant-te, t'estimaré.”